Partneri sekcie:

Oprava strechy z asfaltovaných pásov

image 84212 25 v1

Na obnovu krytiny z asfaltovaných lepenkových pásov, bitúmenových šindľov, eternitu, pozinkovaných plechov, starých bitúmenových náterov, betónu, minerálnych podkladov a ďalších podkladov je vhodné použiť asfaltový izolačný náter.

Príprava podkladu

Ak ide o obnovu starých lepenkových krytín, je príprava podkladu pred aplikáciou asfaltového izolačného náteru takáto: Podklad musí byť bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, vlhký alebo pokrytý inovatkou. Staré krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou priľnavosťou treba odstrániť. Bubliny v asfaltových pásoch je potrebné rozrezať do kríža a podlepiť. Drobné nevyplnené miesta v asfaltových podkladoch sa vyplnia opravnou stierkou.

Pri obnove betónových podkladov alebo muriva musí byť na murive nanesená omietka. Je potrebné odstrániť prach a ostré hrany. Všetky nevyplnené miesta (prepadliny, trhliny a pod.) sa zaškárujú alebo vyplnia opravnou stierkou na betón či murivo. Akékoľvek rohy (styk stena – stena, stena – základ a pod.) je potrebné zaobliť, vytvorením tzv. fabiónu z cementovej malty. Nové vrstvy omietky a betónu musia byť vyzreté. Na podklad je potrebné pred aplikáciou asfaltového izolačného náteru naniesť penetráciu, ktorá sa nechá dôkladne zaschnúť.

Aplikácia asfaltového izolačného náteru

Na takto pripravený podklad sa nanesie asfaltový izolačný náter minimálne v dvoch vrstvách, každá ďalšia vrstva sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej. Na miestach v kontakte s komínom, atikou alebo podobných miestach treba náter vystužiť technickou tkaninou, ktorá sa vkladá do mokrej vrstvy náteru a vytiahne sa do potrebnej výšky. Na poslednú vrstvu čerstvo naneseného náteru sa odporúča naniesť minerálny posyp.

01 | Prvá vrstva náteru
Na pripravený podklad sa pokrývačskou kefou alebo štetcom nanesie vtieraním vrstva penetračného náteru. Na zaschnutú penetráciu sa následne pomocou pokrývačskej kefy aplikuje prvá vrstva asfaltového izolačného náteru.

02 | Styk atika – strecha
V mieste prechodu (tzv. fabiónu) na styku atiky so strechou sa vloží do pripravenej druhej vrstvy asfaltového izolačného náteru pás výstužnej tkaniny. Šírka pásu musí prekryť celý prechod.

03 | Zatretie výstužnej tkaniny
Pás technickej tkaniny sa zatlačí pomocou štetca do druhej vrstvy asfaltového izolačného náteru a dôkladne sa zatrie.

04 | Druhá vrstva náteru
Pri vystuženej atike sa pokrývačskou kefou na šírku výstužnej tkaniny plošne nanesie druhá vrstva izolačného náteru.

05 | Uloženie výstužnej sieťky
Pás výstužnej sieťky s potrebnou dĺžkou (zistenou meraním) sa pri atike vloží do čerstvej druhej vrstvy izolačného náteru.

06 | Rozotrenie izolačného náteru
Asfaltový izolačný náter sa následne postupne rozotrie pokrývačskou kefou za postupného odvíjania výstužnej sieťky. Medzi jednotlivými pásmi výstužnej sieťky treba dodržať presahy so šírkou 100 mm.

07 | Tretia vrstva náteru
Výstužná sieťka sa pomocou kefy zatlačí do čerstvej vrstvy izolačného náteru a nasleduje aplikácia tretej vrstvy náteru, ktorá sa nanáša v kolmom smere na predchádzajúcu.

08 | Vystuženie plochy strechy
Po vytvorení tretej vrstvy náteru na páse výstužnej sieťky sa celý postup opakuje, až kým sa nepokryje celá plocha strechy. Medzi jednotlivými pásmi výstužnej sieťky treba dodržať presahy so šírkou 100 mm.

09 | Štvrtá vrstva náteru
Po vystužení celej plochy strechy, aplikovaní a vyschnutí tretej vrstvy asfaltového náteru sa nanesie jeho štvrtá vrstva.

10 | Veľké plochy
Na veľké plochy sa izolačný náter aplikuje pomocou pokrývačskej kefy alebo štetca.

11 | Minerálny posyp
Ešte čerstvá štvrtá vrstva asfaltového izolačného náteru sa posype minerálnym posypom, ktorý chráni strechu pred UV žiarením.

12 | Reflexný náter
Ak bude ochrannú vrstvu tvoriť reflexný náter, aplikuje sa až po úplnom zaschnutí poslednej vrstvy asfaltového izolačného náteru. Reflexný náter sa pred aplikáciou dôkladne premieša a aplikuje sa v jednej tenkej rovnomernej vrstve štetkou alebo mäkkou kefou.

Info o materiáli:

 • Asfaltový izolačný náter na báze bitúmenu modifikovaného syntetickým kaučukom s prídavkom živíc a chemických zlúčenín, zabezpečujúci priľnavosť k rôznym podkladom, možnosť použitia na mierne vlhké podklady, odolný proti vode, slabým kyselinám a zásadám, veľmi elastický

Čo budete potrebovať

 • Asfaltový izolačný náter DenBit DK-ATN, spotreba: približne 0,5 až 0,8 kg/m2 (1 vrstva), plastové vedro, 4,5 alebo 9 kg, 4,5 kg 10,54 €
 • Opravná stierka DenBit Aquastop, spotreba: približne 1,1 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), plechovka 1 a 3 kg, 1 kg  6,80 €
 • Asfaltový penetračný náter DenBit BR-ALP, spotreba: približne 0,2 až 0,4 kg/m2 (1 vrstva), plechovka, 4,5, 9 alebo 19 kg, 4,5 kg13,52 €
 • alebo DenBit ALP-300, spotreba: 0,1 až 0,25 kg/m2, plechovka 9 kg  23,04 €
 • Lepidlo na podlepenie bublín – Strešné bitúmenové lepidlo (Tixoplast), kartuša 310 ml, 310 ml    4,14 €
 • alebo Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit Bond, spotreba: približne 0,6 až 1,0 kg/m2 (1 vrstva), plastové vedro, 5 alebo 10 kg, 5 kg    8,92 €
 • Asfaltová opravná stierka DenBit U, spotreba: približne 1,2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), plastové vedro, 5 alebo 10 kg, 5 kg    14,57 €
 • Minerálny posyp
 • Reflexný náter – Reflexný ochranný lak DenBit Reflex Alu, spotreba: približne 0,15 až 0,25 kg/m2 (1 vrstva), plechovka 4,5 kg alebo 9 kg, 4,5 kg 31,32 €
 • Výstužná sieťka
 • Náradie a pomôcky: dechtová kefa, pokrývačský štetec/kefa, štetec, striekacie zariadenie, nožnice, meter, špachtľa, ostrý nôž,

TEXT: spracované z podkladov Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.