Terran Generon: solárne články ako súčasť škridly

Partneri sekcie:

Naše životné prostredie, je čoraz viac zaťažované činnosťou veľkopodnikov, rozsiahlym, nadmerným odlesňovaním, plytvaním vodou, znečistením pôdy, vody a ovzdušia. Zásoby fosílnych energetických zdrojov na Zemi sa čoraz viac zmenšujú, dôsledkom čoho dochádza k narastaniu ceny energií. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie môže byť tým najvhodnejším, najhospodárnejším a najdôležitejším dlhodobým riešením pre ľudstvo.

Stavebníctvo má obrovský vplyv na životné prostredie, preto je namieste otázka, že okrem základnej úlohy ochrániť naše domovy a naše hodnoty, prečo by nemohla strecha plniť ešte aj úlohu aktívneho, ekologického, čistého a bezpečného zdroja energie?

Životodarná energia Slnka je nevyčerpateľná, preto spoločnosť Terran Slovakia, s.r.o., výrobca strešnej krytiny Terran, využívajúc neobmedzenú silu prírody vytvorila revolučnú novinku vo forme nových solárnych strešných škridiel, Generon.

Zdroj: Terran Slovakia

Estetické a ekologické riešenie bez kompromisov

Terran Generon je strešná krytina s integrovaným solárnym článkom, ktorý má také isté vlastnosti, ako ostatné súčasne vyrábané produkty firmy Terran Slovakia (odolnosť proti mrazu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), ale na povrch tejto krytiny sú integrované solárne články takým spôsobom, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa takmer zhodujú s klasickými škridlami a ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je dokonale zaistená.

Škridla Generon zároveň inovatívne využíva obnoviteľný zdroj energie a tým vám ponúka nielen estetické, ale aj ekologické riešenie bez kompromisov.

Zdroj: Terran Slovakia

Vlastnosti solárneho systému:

  • na jeho vytvorenie nie je potrebná žiadna samostatná nosná konštrukcia a rám
  • krytina nemusí byť prerazená, takže je dokonale zaistená hydroizolácia systému
  • nespôsobuje výrazné zvýšenie zaťaženia strechy
  • jednoduchá, efektívna, rýchla a bezpečná uskutočniteľnosť
  • vynikajúci výkon výroby energie, a to aj pri slabom osvetlení a vysokých teplotách
  • nízka miera poruchovosti
  • je možné zapojiť do siete a prevádzkovať v ostrovnom režime
  • estetický, jednotný vzhľad strechy

A PREČO MÁME VYUŽÍVAŤ SLNEČNÚ ENERGIU?

1. Chceme chrániť naše životné prostredie.

Počas prevádzky neprodukujeme plyny vytvárajúce skleníkový efekt, ani žiadne škodliviny.

2. Chceme ušetriť peniaze.

Slnečná energia je zadarmo a môžeme rátať s predvídateľnou dobou návratnosti investície.

3.Chceme sa pripraviť na budúcnosť.

Sme zodpovední za naše životné prostredie a za život budúcich generácií.

Zdroj: Terran Slovakia

Technické údaje

Rozmery                                                        330 x 420 mm
Hmotnosť                                                      5,90 kg
Krycia šírka                                                     300 mm
Nosný podklad                                               farbený betónový prvok vysokej výslednej pevnosti
Harmonizovaný technický predpis            EN 490:2011
Menovitý výkon                                              15 Wp
Mechanická pevnosť                                     > 1200 N
Presiakovosť                                                   > 20 hodín
Trieda požiarnej odolnosti                           B-s1, d0 MSZ EN 13501- 1:2007+A1:2010
Odolnosť proti vonkajšiemu ohňu              Broof (t1)MSZ EN 13501-5: 2005+A1:2010

Zdroj: Terran Slovakia

Viac o produkte Terran Generon sa dozviete na stránke www.generon.sk.

www.terran.sk

www.krytina.sk

Zdroj: PR článok Terran Slovakia s.r.o.