Partneri sekcie:

Montáž sadrokartónu v podkroví (Pracovný postup)

Pred realizáciou opláštenia je potrebné podkrovný priestor zatepliť vložením predpísanej hrúbky tepelnej izolácie medzi krokvy.

04 | Výrez pod uhlom
Dosky na opláštenie okenných špaliet sa režú pod uhlom. Na jednej strane sa plytko narežú priamočiarou alebo okružnou pílou, na druhej napríklad nožom a vylomia sa. Pri výrezoch v tvare U sa plytko narežú obidve strany, jedna strana sa nareže hlbšie a vylomí.

05 | Okenné špalety
Okenné špalety sa obkladajú zalícovanými kusmi. Bez ochrany hrán vznikne stabilný pravouhlý roh. Zalícované kusy sa pripevnia rýchloreznými skrutkami použitím elektrického skrutkovača alebo pozinkovanými sponkami vytvrdenými živicou.

06 | Strešná šikmina – nadmurovka
Po opláštení okenných špaliet možno pristúpiť k oplášteniu strešnej šikminy. Doska sa uloží tak, aby jej hrana neprečnievala cez hranu dosky, ktorá oplášťuje nadmurovku.

07 | Montáž dosiek
Doska sa musí pripevňovať od stredu ku krajom alebo od jedného kraja k druhému. Pri montáži musí byť pritlačená na montážne laty. Odstup upevňovacích prostriedkov na strešnom skosení má byť 120 až 150 mm, možno ich umiestniť už 10 mm od kraja dosky. Medzi doskami treba dodržať škárový odstup 5 až 7 mm. Kladú sa na väzbu.