Partneri sekcie:

Keď je nad hlavou zelená a inteligentná strecha

image 93393 25 v3

Strecha ani zďaleka nemusí byť len škridla nad drevenicou či krytina na šikmej streche idylického domčeka. Súčasnosť má aj mnohé ďalšie prejavy využitia striech, ktoré rozvíjajú jej rozmanitosť. Zelená a inteligentná strecha, ale aj krytiny so zámkovým systémom – to sú inšpiratívne príklady striech zo Slovenska, ktoré spoluurčujú aktuálne trendy. 

Zelené strechy výrazne zhodnocujú budovy a ponúkajú množstvo ekologických výhod – ochladzovanie vzduchu a produkciu kyslíka, reguláciu vlhkosti, prachu a akumuláciu dažďovej vody. Navyše, profesionálne umiestnená výsadba predlžuje životnosť krytiny. Zároveň zadržujú zrážkovú vodu, chránia objekt pred extrémnym teplom i chladom a znižujú náklady developera na vykurovanie i klimatizáciu. Koncept inteligentnej strechy zase spočíva v nepretržitej kontrole celistvosti hydroizolačnej vrstvy pomocou tzv. detekčných dlaždíc zabudovaných v profile strechy.

Inteligentná strecha, rodinný dom, Limbach

Pri projekcii zelenej strechy majiteľa rodinného domu na Slnečnej ulici v Limbachu prenasledovala obava zo zatekania, a preto hľadal riešenia, ako svoju strechu dlhodobo chrániť. Na kontrolu tesnosti hydroizolačnej vrstvy zelenej strechy si vybral inteligentný detekčný systém od firmy Sensor s názvom SENSOR DDS® LAM.

Základný koncept – zelená strecha

Koncept inteligentnej strechy spočíva v nepretržitej kontrole celistvosti hydroizolačnej vrstvy pomocou tzv. detekčných dlaždíc zabudovaných v profile strechy. V prípade poškodenia systém okamžite a automaticky spustí alarm. Ak sa teda porušenie izolácie opraví na lokalizovanom mieste okamžite, predíde sa tak ďalším priamym škodám a komplikáciám, ktoré by zatekanie spôsobilo. Súčasťou systému je dotykový displej umiestnený v interiéri, ktorý graficky znázorní plochu lokalizovaného poškodenia. Systém taktiež informuje majiteľa o poškodení izolácie zaslaním SMS správy a emailu vopred preddefinovaným osobám. Inštalácia systému na kontrolu tesnosti hydroizolácie je veľmi jednoduchá a rýchla. Detekčné dlaždice sú inštalované pod hydroizolačnú fóliu v naprojektovanej sieti 2 × 2 m. Každá dlaždica je káblom spojená s monitorovacím centrom umiestneným priamo na streche alebo v interiéri.

Zdroj: Slavo Spes, MSc., Sensor

Krytina so zámkovým systémom

K viditeľným vlastnostiam strešnej krytiny Lindab Goodlock patrí fakt, že sa neskrutkuje v ploche krytiny. Celý strešný systém je zámkový, čiže do seba veľmi presne zapadá a nedochádza k prevŕ­taniu krytiny kotviacimi skrutkami. Toto kotvenie krytiny odstraňuje potom u zákazníkov strach z neskrytých skrutiek, ktoré sú v tomto prípade prekryté samotnou strešnou krytinou. Ďalšou praktickou výhodou tejto krytiny je jej rozmer. Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu a dodávku strešného systému.

Krytina je dodávaná na europaletách, čo zabezpečuje bezproblémovú prepravu na miesto realizácie a rovnako aj možnosť výroby do skladu. Vďaka tomu je termín dodávky veľmi krátky. Aplikácia strešnej krytiny je možná už od sklonu strechy 15°. ­Výška vlny tejto krytiny je 48 mm, čím sa výrazne zvyšuje statická nosnosť celej strechy pri zaťažení snehom alebo vetrom. Základom úspechu tejto krytiny je vstupný mate­riál, ktorý sa používa pri jej výrobe. Je ním vysokokvalitný švédsky oceľový plech s vrstvou zinku 275 g/m2 a povrchovou úpravou PREMIUM MATT s 20-ročnou zárukou alebo ELITE s 30-ročnou zárukou.

ZDROJ: LINDAB

Zelené strechy, Záhrady Devín

Návrh objektu rodinných domov komplexu Záhrady Devín vychádza zo zásady tvorby modernej a účelnej architektúry zohľadňujúcej danosti prostredia a špecifické požiadavky investora. Rodinné domy (spolu je ich 22), každý s tromi bytovými jednotkami, sú riešené ako samostatne stojace s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami a zastrešené sú ustupujúcimi pultovými strechami.

Rodinné domy sú zastrešené ustupujúcimi pultovými strechami.

Strechy komplexu Záhrady Devín sú izolované materiálom TPO, čo predstavuje vysokokvalitnú fóliu kombinujúcu polypropylén a etylénpropylénovú gumu, hodí sa na všetky typy striech. Vo všetkých prípadoch ide o vegetačné (zelené) strechy. Zelené strechy výrazne zhodnocujú budovy a ponúkajú množstvo ekologických výhod – ochladzovanie vzduchu a produkciu kyslíka, reguláciu vlhkosti, prachu a akumuláciu dažďovej vody. Navyše, profesionálne umiestnená výsadba predlžuje životnosť krytiny.

Autorom projektu Záhrady Devín je Ing. arch. Vladimír Talaš, komplex bol medzi prihlásenými stavbami v súťaži Stavba roka 2016.

Schéma zelenej strechy
1. Ozelenenie
Extenzívne ozelenenie vegetačnými kobercami, ktoré už po realizácii vytvárajú dojem zapojeného porastu.
2. Strešný extenzívny substrát
Nosnou vrstvou je pre vegetáciu strešný substrát, ktorý zabezpečuje rastlinám na streche dobré podmienky na rast. Vegetačné substráty na ozeleňovanie striech majú rôznu kvalitu. Pre kvalitu vegetačného substrátu je rozhodujúca schopnosť zadržovať vodu, stabilita štruktúry, priepustnosť vody a zrnitosť.
3. Filtračná vrstva
Zabraňuje vnášaniu jemných častíc substrátu z nosnej vrstvy vegetácie do vrstvy drenážnej a zaisťuje tak jej funkčnosť.
4. Drenážna a vodoakumulačná vrstva
Slúži na bezpečné odvádzanie prebytočnej vody zo strechy. Často ako kombinovaná vrstva na zadržovanie vody a ako drenáž.
5. Ochranná vrstva
Chráni strešnú hydroizoláciu pred mechanickým poškodením.
6. Separačná/klzná vrstva
Oddeľuje od seba vzájomne nekompatibilné materiály v štruktúre vrstiev a zabraňuje nežiaducemu zlepeniu.

Schéma zelenej strechy

Zdroj: BARCA

FOTO: JURAJ PRAŽENKA

Zelená strecha, City Park Trnava

Developeri môžu pri výstavbe nákupných centier využiť plochú strechu na vybudovanie vegetačnej strechy. Ide o ekologické a zdravé riešenie, ktoré prináša svojmu okoliu množstvo výhod. Jedným z takýchto príkladov je Zelená strecha Icopal na nákupnom centre v Trnave. Ide o City Park Trnava, ktorý vyrástol na Trstínskej ceste na 3-hektárovom pozemku. Na ploche 10 500 m2 postavila developerská spoločnosť TM real dve budovy s obchodnými jednotkami pre viac ako dve desiatky prevádzok. Dodávateľom extenzívnej vegetačnej strechy na City Park Trnava bola spoločnosť Icopal a. s. V zahraničí a na Slovensku už s realizátormi nainštalovala viac ako 35 miliónov m2 zelených striech. Inovačný charakter systému s názvom Zelená strecha Icopal spočíva v dodaní a montáži všetkých prvkov vrátane predpestovanej hotovej zelenej rastlinnej vrstvy. 

Vegetačná strecha je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie.

Vegetačná strecha je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie. Nie je potrebné čakať päť až šesť mesiacov, aby rastliny vyrástli. Developerov i projektantov oslovuje (okrem zdravotných a ekologických benefitov) aj jej nízka hmotnosť, ktorá je v porovnaní s klasickou strechou so substrátom až 4-krát menšia (iba 55 kg/m2). V systéme sa nepoužíva žiadny substrát ani zemina, preto si nevyžaduje navrhovanie staticky náročných konštrukcií a je cenovo prijateľnejšia. Zelená strecha Icopal je doslova továrňou na kyslík. Zlepšuje miestnu klímu odparovaním vlhkosti, viaže prach a filtruje škodliviny zo vzduchu. Zadržuje zrážkovú vodu, chráni objekt pred extrémnym teplom i chladom a znižuje náklady developera na vykurovanie i klimatizáciu. Systém Zelená strecha Icopal zároveň zvyšuje požiarnu ochranu objektu a redukuje šírenie hluku spôsobovaného mestským ruchom. Zelená strecha Icopal potrebuje len minimálnu údržbu. Rastlinná vrstva je odolná proti šíreniu buriny, nevyžaduje kosenie ani pravidelné zavlažovanie.

Zelená strecha Icopal je doslova továrňou na kyslík.

Skladba systému Zelená strecha Icopal (so zateplením)

1. Nosná konštrukcia (trapézový plech, betón, OSB dosky)
2. Parozábrana – polyetylénová fólia alebo asfaltový pás
3. Tepelná izolácia – minerálna vlna (príp. polystyrén + geotextília)
4. Hlavná hydroizolačná vrstva – mPVC fólia
5. Drenážna vrstva – ICODREN 10 Speed Drainage® SBS
6. Retenčno-mikrodrenážna vrstva – 12 vrstiev špeciálnej geotextílie Icomat 140
7. Extenzívna zeleň – predpestované vegetačné rohože Icomat Green 317

Zdroj: ICOPAL, TM REAL

REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Článok bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2017