Partneri sekcie:

Hrebeňové odvetranie šikmej strechy

image 76028 25 v1

V technických normách sú stanovené špecifické pravidlá návrhu a realizácie správne odvetranej šikmej strechy podľa druhu krytiny. Neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako strechu správne odvetrať. Nielen typy strešnej krytiny, ale dokonca aj jednotlivé modely majú rozličné systémy vyhotovenia odvetrania.

Inovatívnym riešením odvetrania strechy z pálenej krytiny je použitie celokeramických podhrebeňových odvetrávacích škridiel s hrebenáčom. Odvádzanie vlhkosti je veľmi dôležité, pretože vlhkosť vedie k výskytu a bujneniu drevokazných húb v konštrukcii krovu a plesniveniu tepelnej izolácie, čo zhoršuje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Dôsledkom je vznik plesní, ktoré ohrozujú ľudské zdravie. Na zabezpečenie čo najdlhšej životnosti krytiny a celého strešného plášťa je preto veľmi dôležité správne odvetranie.

Vetracia medzera

V prípade novostavieb a rekonštrukcií patrí návrh strešného plášťa do rúk skúseného projektanta. Ten vypracuje návrh vhodnej krytiny, skladby strešného plášťa a vetracej medzery v súlade s platnými normami a pravidlami. Cieľom je, aby sa čo najrýchlejšie odvetrávala kondenzovaná voda. Čím väčšia vzduchová medzera, tým rýchlejšie sa strešný plášť vysuší a bude bezproblémovo fungovať. Vzduchová medzera sa vytvára na ploche medzi odkvapom a hrebeňom pomocou kontralaty. Nasatie čerstvého vzduchu musí byť zabezpečené pri odkvape v spodnej časti strechy, a to na dostatočnej ploche. Teplý vzduchu následne prirodzene stúpa nahor. Preto sa musí pri hrebeni zabezpečiť odvetranie pomocou vetracích prvkov. Na tento účel ponúkajú výrobcovia strešnej krytiny rozličné systémy. Na trhu je dostupný napríklad aj celokeramický systém, pri ktorom už nie sú potrebné vetracie hliníkové pásky a klasické vetracie škridly. Škridla zabezpečí odvetranie v pomere až 230 cm2/bm, čo je dvojnásobok odvetrania požadovaného normou.

Montážny postup

Pred ukladaním hrebenáčov sa na poslednú latu pri hrebeni prichytí drôt vo vzájomných rozstupoch približne 42 cm. Na zjednodušenie prevlečenia drôtu je potrebné nadvihnúť podhrebeňovú škridlu, prípadne sa ukladá až po prevlečení drôtov. Po prichytení o poslednú latu treba drôt zaistiť na konci háčikom. Následne sa na hrebenáč upevní príchytka hrebenáča. Príchytku treba upevniť tak, aby pri manipulácii nemohla vypadnúť. Hrebenáč sa uloží na podhrebeňové vetracie škridly. Následne sa drôt pretiahne cez príchytku a cez pripravený otvor v hrebenáči. Drôt sa ohne tak, aby zapadol do drážky v príchytke hrebenáča. Na prvom hrebenáči je potrebné vo zvýšenej časti určenej pre príchytku vyvŕtať otvor s priemerom 6 mm na zachytenie funkčného uzáveru hrebeňa.

V 1/3 hrebenáča sa potom vyvŕta ďalší otvor na jeho prichytenie drôtom. Na ukončenie hrebenáča sa použije uzáver. Samoreznou skrutkou, ktorá je súčasťou krytky, sa príchytka pripevní do hliníkovej pätky na spodnej strane funkčného uzáveru. Funkčný uzáver sa pripevní šesťhrannou skrutkou a dotiahne kľúčom s veľkosťou 3/8. Hrebenáč sa prichytí drôtom cez vopred vyvŕtaný otvor. Na konci hrebenáča sa umiestni príchytka hrebenáča a pripevní sa ďalším drôtom. Ostatné hrebenáče sa upevňujú rovnakým spôsobom. Na uchytenie drôtu posledného hrebenáča sa použije súprava upevňovacích plieškov. Najskôr treba použiť plastovú podložku a následne svorku, ktorá sa navlečie na drôt. Prečnievajúca časť drôtu sa odcvikne kliešťami. Na druhom konci hrebeňa bude možno potrebné použiť skrátený hrebenáč. Na jeho ukončenie je potrebné použiť funkčný uzáver hrebeňa, rovnako ako na začiatku hrebeňa.

01 | Prichytenie drôtu
Pred ukladaním hrebenáčov sa na poslednú latu pri hrebeni prichytí drôt vo vzájomných rozstupoch približne 42 cm. Na zjednodušenie prevlečenia drôtu je potrebné nadvihnúť podhrebeňovú škridlu. Po prichytení o poslednú latu treba drôt zaistiť na konci háčikom.

02 | Upevnenie príchytky
Následne sa na hrebenáč upevní príchytka hrebenáča. Tú treba upevniť tak, aby pri manipulácii nemohla vypadnúť.

03 | Uloženie hrebenáča
Hrebenáč sa uloží na podhrebeňové vetracie škridly. Následne sa drôt pretiahne cez príchytku a cez pripravený otvor v hrebenáči.

04 | Ohnutie drôtu
Prevlečený drôt sa ohne tak, aby zapadol do drážky v príchytke hrebenáča.

05 | Vyvŕtanie otvoru
Na prvom hrebenáči je potrebné vo zvýšenej časti určenej pre príchytku vyvŕtať otvor s priemerom 6 mm na zachytenie funkčného uzáveru hrebeňa. V 1/3 hrebenáča sa potom vyvŕta ďalší otvor na jeho prichytenie drôtom.

06 | Ukončenie hrebenáča
Na ukončenie hrebenáča sa použije uzáver. Samoreznou skrutkou, ktorá je súčasťou krytky, ho pripevnite do hliníkovej pätky na spodnej strane funkčného uzáveru.

07 | Upevnenie uzáveru
Funkčný uzáver sa pomocou akumulačnej vŕtačky s nadstavcom pripevní šesťhrannou skrutkou a dotiahne kľúčom s veľkosťou 3/8.

08 | Uchytenie hrebenáča
Hrebenáč sa prichytí drôtom cez vopred vyvŕtaný otvor. Na konci hrebenáča sa umiestni príchytka hrebenáča a pripevní sa ďalším drôtom. Rovnakým spôsobom sa upevnia aj ostatné hrebenáče.

09 | Upevňovacie pliešky
Na uchytenie drôtu posledného hrebenáča sa použije súprava upevňovacích plieškov. Najskôr treba použiť plastovú podložku a následne svorku, ktorá sa navlečie na drôt. Prečnievajúca časť drôtu sa odcvikne kliešťami.

10 | Skrátený hrebenáč
Na druhom konci hrebeňa bude možno potrebné použiť skrátený hrebenáč. Na jeho ukončenie je potrebné použiť funkčný uzáver hrebeňa, rovnako ako na začiatku hrebeňa.

Info o materiáli:

  • Celokeramické podhrebeňové odvetrávacie škridly s hrebenáčom, pomer odvetrania 230 cm2/bm; odvádzanie vonkajšej vlhkosti, ktorá preniká cez strešnú krytinu, odvádzanie vnútornej vlhkosti prenikajúcej z obytných priestorov, vyrovnanie teplotných rozdielov konštrukcií, odvádzanie tepla nahromadeného v streche zo slnečného žiarenia

Čo budete potrebovať:

model škridle Creaton BALANCE

  • Podhrebeňová odvetrávacia škridla, spotreba 3,6 ks/m na stranu hrebeňa, ks    od 3,31 €
  • Podhrebeňová odvetrávacia krajná škridla, ks    od 19,10 €
  • Hrebenáč PF, spotreba 2,5 ks/bm, ks    od 8,40 €
  • Funkčný uzáver hrebeňa (keramický) PF, ks    49,20 €
  • Hrebeňová svorka – Príchytka hrebenáča PF, hliník, odber len celého balenia, 30 ks/bal., ks    0,44 €
  • Hrebeňová svorka – „FIRSTFIX“ hrebeňová svorka PF, odber len celého balenia, 30 ks/kar., ks    0,64 €
  • Drôt na hrebeňovú svorku „FIRSTFIX“ PF, odber len celého balenia, 30 ks/kar., ks    0,64 €
  • „FIRSTFIX“ súprava upínacích plieškov PF, odber len celého balenia, 4 ks/bal., ks    5,10 €
  • Náradie: akumulátorová vŕtačka, nadstavec na skrutkovanie, kliešte

Pozor! Záruka na strešnú krytinu

Záruka na strešnú krytinu je väčšinou podmienená dodržaním aplikácie predpísaného počtu odvetrávacích prvkov alebo konštrukciou hrebeňa podľa technickej normy. Záručný alebo technický list ku strešným krytinám obsahuje zvyčajne aj údaj o presnom počte odvetrávacích škridiel potrebných na plochu strechy. Počet je potrebné dodržať, v opačnom prípade stráca zákazník nárok na záruku. Realizátor nesmie pristúpiť na prípadné želanie zákazníkov ušetriť a zabudovať lacnejšie, avšak menej kvalitné výrobky alebo znížiť počet predpísaných prvkov.

Základná škridla

Veľkoformátová keramická škridla Creaton Balance vhodná nielen na veľké, ale aj menšie strešné plochy. Vďaka systému odvodňovacích drážok je vhodná aj na strechy s nízkym sklonom. Rozmery: 32,3 × 50,2 cm, krycia šírka: 27,4 až 27,7 cm, krycia dĺž­ka: 40,6 až 43,1 cm, min. sklon strechy: 12° (vodotesné podstrešie), bezpečný sklon: 22°, spotreba: 8,4 až 9 ks/m2.

TEXT + FOTO: EBM Co.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.