Partneri sekcie:

Ako sa správne zorientovať pri výbere dosiek PIR?

image 82464 25 v1

Pokrývačská firma pána Burdy sa zoberá kladením strešnej krytiny od roku 1995. V ostatných rokoch rozšírila svoju činnosť aj o kladenie nadkrokvového zateplenia s tepelnými izoláciami PIR. V praxi sa stretáva s izoláciami PIR vo forme dosiek kladených na debnenie alebo priamo na krokvy.

Nie každý výrobca má rovnaké vyhotovenie tohto typu izolácie. Dostupné sú dosky s obojstranným hliníkom alebo tzv. sklotextilom či flísom a pohliníkovaným papierom. Niektorí výrobcovia ponúkajú PIR dosky s integrovanou poistnou hydroizolačnou vrstvou umiestnenou na vonkajšej strane so samolepiacimi presahmi, ktorá slúži ako poistná hydroizolácia. Veľmi mätúco pôsobia dosky s tzv. hliníkovým povrchom z Poľska. Faktom však je, že ide len o pohliníkovaný papier, ktorý nemá vlastnosti čistej hliníkovej vrstvy. Široký výber dosiek spôsobuje v praxi často problémy, pretože výrobcovia nemajú zhodné technické listy a zároveň neposkytujú jasné montážne návody. Každý odporúča niečo iné a vyznať sa v týchto informáciách robí realizačným firmám pri návrhu strechy problémy.

Realizačné firmy sú zároveň neustále pod cenovým tlakom, investor požaduje nízku cenu materiálu i práce. Kým si však v ponuke materiálov urobíte jasno, môže to trvať veľmi dlho. To, čo na prvý pohľad vyzerá lacno, sa na konci ukáže ako drahé. Jeden príklad z praxe.

Keď sa pozriete do cenníkov výrobcov, zistíte, že najlacnejšie sú izolačné dosky bez integrovaných dodatočných úprav, tzv. holé PIR dosky s flísom alebo pohliníkovaným papierom. Je nevyhnutné uvedomiť si, že tieto veľkorozmerové dosky s formátom 2,4 × 1,2 m alebo 2,4 × 1,0 m, alebo 2,4 × 0,6 m sa musia na strechu dopraviť a rozmiestniť ručne. Formát 2,4 × 1,2 m je však na ručné nosenie príliš veľký a jednému človeku sa s touto doskou manipuluje len veľmi ťažko. Iná situácia je v prípade dosiek s integrovanou poistnou hydroizoláciou s rozmerom 2,4 × 1,02 m. V jednom kroku sa doska položí, zabezpečí proti zatečeniu a ukotví sa kontralatou s dĺžkou 4 m, a to kolmou skrutkou na začiatku a konci tejto kontralaty a následne vo vzdialenosti 0,6 až 1 m skrutkou pod uhlom 60°. Po povrchu dosiek možno ihneď bezpečne chodiť bez obáv z pošmyknutia. Strecha je okamžite zabezpečená proti dažďu. Pri použití dosiek bez poistnej hydroizolácie sa položia tri dosky, rozvinie sa dodatočná poistná hydroizolácia so šírkou 1,5 m. Tú nie je čím prichytiť na izolačné dosky. Preto je potrebné použiť krátke kontralaty, ktoré sa musia kotviť do krokiev na začiatku a konci kontralaty kolmou skrutkou (zvýšená spotreba skrutiek o 20 až 30 %). Na kontralaty treba následne pripevniť pomocné laty, ktoré umožnia pokrývačom ďalší pohyb po streche (uloženej vrstve izolácie PIR) a bezpečnú manipuláciu s ďalšími doskami a poistnou hydroizoláciou. V tomto prípade ide o veľmi pomalý a prácny spôsob kladenia.

Vďaka integrovanej poistnej hydroizolácii so samolepiacimi presahmi sa ihneď vytvorí zabezpečenie proti dažďu.

Ak sa použijú dosky PIR s integrovanou poistnou hydroizoláciou, dvaja pracovníci roznesú, položia a kontralatami pracovne prichytia 8 až 10 m2 dosiek PIR za hodinu. Keď sa musia samostatne klásť izolačné dosky PIR, samostatne poistná hydroizolácia a krátke kontralaty, znižuje sa pracovný výkon približne na polovicu. Tu zohráva dôležitú úlohu aj sklon strechy. Šikmé strechy majú najčastejšie sklon 17 až 35 stupňov.
Výber izolačných dosiek PIR treba na zá­klade daných skúseností dobre zvážiť. Aj napriek tomu, že je cena materiálu nižšia, v dôsledku vyššej ceny za prácu nejde v konečnom dôsledku o lacnejšie riešenie.

TEXT + FOTO: puren GmbH