Podtlakové odplynenie Reflex Servitec – ľahká cesta k úsporám

Kvalita média má na systémy vykurovania a chladenia zásadný vplyv. Prevádzkové úspory až 10,6 % sú vďaka podtlakovému odplyneniu dosiahnuteľné.

Prečo je zložité získať bezplynové médium?

Spôsoby eliminácie plynov v zariadení

Ventilácia

Inštaluje sa v najvyšších bodoch zariadenia. odstraňuje lokálne vzniknuté vzduchové bubliny, neodstraňuje rozpustené plyny. V prípade použitia vody s vysokou tvrdosťou môže často zlyhať.

Vzhľadom k spôsobu inštalácie sa vyznačuje nízkou účinnosťou odstraňovania plynu, pretože v mieste inštalácie nedochádza k zníženiu rýchlosti prúdenia média. Používa sa predovšetkým na počiatočné naplnenie systému.

Rozpustené plyny zostávajú v médiu, ovplyvňujú účinnosť ohrevu a časom spôsobujú koróziu a tvorbu nečistôt.
Rozpustené plyny zostávajú v médiu, ovplyvňujú účinnosť ohrevu a časom spôsobujú koróziu a tvorbu nečistôt. | Zdroj: Reflex

Odlučovač

Znížením rýchlosti prúdenia média v odlučovači možno bubliny plynu odstraňovať účinnejšie. S rastúcim statickým tlakom však účinnosť odstraňovania plynu klesá. Odlučovače sa inštalujú za zdrojom tepla na hlavnom prívodnom potrubí, t.j. v mieste, kde je prietok kvapaliny najväčší.

Súčasne však vo vykurovacej sústave ide o miesto, kde zvyčajne vzniká najvyšší statický tlak. Ich účinnosť je preto obmedzená. Odlučovač navyše neodstraňuje rozpustené plyny.

Odlučovač vyžaduje pravidelné čistenie, pretože v spodnej časti sa zhromažďujú nečistoty. Okrem toho rozpustené plyny, ktoré nie sú odlučovačom odstránené, sťažujú hydraulickú reguláciu systému.
Odlučovač vyžaduje pravidelné čistenie, pretože v spodnej časti sa zhromažďujú nečistoty. Okrem toho rozpustené plyny, ktoré nie sú odlučovačom odstránené, sťažujú hydraulickú reguláciu systému. | Zdroj: Reflex

Vakuové odplyňovanie

Účinnosť je daná procesom rozprašovania vody vo vákuu, vďaka čomu sú odstránené vzduchové bubliny aj rozpustené plyny. Účinnosť nie je závislá na statickom tlaku zariadenia. Plyny sa odstraňujú spoločne v obehovej a doplňovacej vode –doplňovacie médium je pred vstupom do systému odplynené a doplňuje sa automaticky.

Proces odstraňovania plynov zo zariadenia je optimalizovaný pomocou rôznych programov odplyňovania (kontinuálna, alebo prerušovaná revádzka). Účinná eliminácia plynov, včetne rozpustených plynov, a účinné odstraňovanie kyslíka zaisťujú podmienky, ktoré obmedzujú korozívne procesy v zariadení a zvyšuje účinnosť výmeny tepla.

Automatické doplňovanie chladiva a regulácia minimálneho tlaku riadiacou jednotkou zjednodušuje obsluhu. Okrem toho je v cene jednotky zahrnuté uvedenie do prevádzky a záručná doba je 5 rokov.
Automatické doplňovanie chladiva a regulácia minimálneho tlaku riadiacou jednotkou zjednodušuje obsluhu. Okrem toho je v cene jednotky zahrnuté uvedenie do prevádzky a záručná doba je 5 rokov. | Zdroj: Reflex

Výhody vákuového odplyňovania

Prevencia korózie a zjednodušenie inštalácie

odstránenie rozpustených plynov zlepšuje kvalitu média v systéme:
predlžuje životnosť súčastí zariadenia tým, že znižuje množstvo plynov uvoľňovaných pri korózii a rozklade organických zlúčenín,
chráni čerpadlá pred kavitačnými javmi a znižuje prietokový odpor,
zabezpečuje tichú prevádzku zariadenia,
umožňuje správne hydraulické nastavenie a zabezpečuje správnu teplotu vo všetkých miestnostiach v súlade s očakávaním uživateľov.

Úspora energie

eliminácia plynov zo systému zabezpečuje plný vykurovací a chladiaci výkon, čo vedie k úsporám energie*:
až 10,6 % s podlahovým vykurovaním,
až 6,5 % pre radiátorové vykurovanie,
až 10,3 % pri povrchovom chladení,
až 7,4 % pre zdroj chladenia.
* výsledok nezávislých testov inštitútu ifes, tÜv nord a technickej univerzity v drážďanoch (iet).

Nižšie prevádzkové náklady na inštaláciu

bezplynové médium znižuje prevádzkove náklady:
Úspory vyplývajú z lepšej cirkulácie a efektívnej výmeny tepla,
predlžuje sa životnosť radiátorov, kotlov, výmeníka a čerpadiel, pretože sa odstraňujú plyny, spomaľujú sa korózne procesy,
znížená početnosť servisných návštev za účelom hydraulického nastavenia systému, jeho odvzdušnenie, alebo opravy závad,
riadená a plne automatická funkcia doplňovania. na doplnenie vody a glykolu nie je potrebné žiadne
ďaľšie zariadenie; chladivo je okamžite odplynené.

Moderné riešenie

použitie komunikačných modulov umožňuje výmenu informácii medzi riadiacim systémom budovy a spotrebičom (systém bmS),
štandartné zariadenia vybavené riadiacou jednotkou umožňujú odčítať prevádzkové parametre,
ovládanie Servitec mini pomocou aplikácie Reflex Control Smart,
k dispozícii sú rôzne programy odplyňovania –kontinuálne, intervalové a odplyňovanie doplňovacej vody,
plno automatická prevádzka,
variomat a Reflexomat sú kompatibilné s expanznou nádobou aj automatickým stabilizátorom tlaku,
možnosť prevádzky v malých zariadeniach, zvlášť v systémoch povrchového vykurovania s rizikom difúzie.

Servitec: široké možnosti použitia

Procesom vákuového odplynenia možno odstrániť až 90 % plynov rozpustených vo vode. Vákuové odplyňovanie s rozprašovacími tryskami je jednou z najúčinnejších technológii dostupných na trhu.

Vďaka širokej škále riešení možno vákuové odplyňovanie Servitec použiť jednak na malé inštalácie, ako je podlahové kúrenie v rodinnom dome, tak aj na tie najzložitejšie, určené na budovy s neobvyklými parametrami.

Výber systému Servitec

Skupina zariadení Servitec umožňuje ich použitie v najrôznejších inštaláciách.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený príklad systému Servitec s expanznou nádobou na konkrétny vykurovací systém.

Ak potrebujete pomôcť s výberom správneho riešenia, obráťte sa na technický servis spoločnosti Reflex, alebo použite najnovší software Reflex Solutions Pro.

Reflex Solutions Pro rsp.reflex.de/sk

Reflex Sk, s.r.o. reflex@reflexsk.sk +421 43 423 0983

Zdroj: PR článok Reflex Sk, s.r.o.