Na ilustračnom obrázku je žeriav.

Slovensko dostane z plánu obnovy menej. Ako sa to prejaví na stavebných projektoch?

Partneri sekcie:

Je to 300 miliónov eur, čo je približne výška investície do novej nemocnice v Martine. V pláne obnovy má Slovensko budovy za 2,7 miliardy eur a líniové stavby za ďalších 650 miliónov.

Lívia Vašáková, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR, k tomu uviedla v rozhovore pre portál Aktuality, že je to obrovská riziková expozíciu z hľadiska navyšovania nákladov.

Keď sa prijímalo nariadenie k plánu obnovy, tak 70 % z celej sumy bolo fixných na základe známych dát. Ale 30 % sumy záviselo v tom čase nie známych dát a vychádzali len z prognóz Európskej komisie. Ide o hrubý domáci produkt za roky 2020 a 2021.

Plán obnovy
Plán obnovy | Zdroj: planobnovy.sk

Ako to bude s dofinancovaním?

Slovenská vláda by do konca júna mala predstaviť nemocnice, ktorých výstavba bude financovaná z plánu obnovy. „Následne v septembri je naplánovaná výzva na rekonštrukciu nemocníc, prípadne, ak ostanú peniaze, tak aj na výstavbu ďalších nemocníc. Z pohľadu záväzkov v pláne obnovy je míľnik oznámenie udelenia zákazky do konca 1. kvartálu 2024,“ avizovala Vašáková.

Dofincovanie zo štátneho rozpočtu je podľa nej jedna z alternatív, ale stav verejných financií nie je ideálny. Preto túto možnosť nevidí ako veľmi reálnu. Slovensko si môže  vziať pôžičky v rámci plánu obnovy. Ďalšou alternatívou je presun peňazí zo štrukturálnych fondov EÚ a prostriedkov poľnohospodárskej politiky. „Pravdepodobne sa budú krátiť niektoré projekty v rámci plánu obnovy,“ povedala Vašáková.

Slovensko podá nový plán

Je skôr politickou otázkou, čoho sa bude musieť krátiť a to je otázka skôr politická. Či pôjde o plošné krátenie alebo technokratický postup,  podľa toho, ako ďaleko sme v implementácii jednotlivých investícií, prípadne podľa rizikovosti projektov, je otázka na politikov.

Keď Slovensko bude podávať aktualizovaný plán musí rešpektovať platné kritériá. Musí mať 37 percent zelených projektov, 20 percent digitálnych projektov a pokryté všetky odporúčania Komisie. V rámci kritérií nie je uvedené, či môže krátiť len z jedného alebo z viacerých projektov. „Môj predpoklad je, že to budeme brať z viacerých, ale je to na rozhodnutí vlády,“ uzavrela generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy.

mv