image 71567 25 v1
Galéria(8)

Vyrovnávame podlahu v interiéri

Partneri sekcie:

Samonivelizačný materiál na cementovej báze možno použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny. Podklad musí byť rovný, pevný, stály a očistený od substancií, ktoré by mohli ovplyvniť priľnavosť.

01Henkel
02Henkel
03Henkel
04Henkel
05Henkel
06Henkel
07Henkel

info o materiáli:

  • Cementový samonivelizačný materiál na vyrovnávanie podláh v interiéri s hrúbkou 1 až 10 mm určený na vytváranie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom
  • Samorozlievateľný, odolný proti bodovému zaťaženiu, na spracovanie v interiéri a v priestoroch nezaťažených trvalou vlhkosťou

01 | Zmiešanie zmesi
Obsah balenia samonivelizačného materiálu sa vsype do odmeraného množstva čistej studenej vody (6 l vody na 25 kg vrece) a rozmieša pomocou miešadla, kým nevznikne jednoliata zmes bez hrudiek.

02 | Opätovné premiešanie
Po zmiešaní je potrebné počkať 1 až 2 minúty (čas úvodného zrenia) a zmes znovu zľahka premiešať.

03 | Overenie konzistencie
Zmes musí mať po zmiešaní konzistenciu vhodnú na rozliatie na podlahu. Vhodnosť konzistencie sa overí murárskou lyžicou, z ktorej má materiál primerane stekať. Rozmiešaný samonivelizačný materiál je potrebné spracovať najneskôr do 20 minút.

04 | Rozliatie zmesi – prvý úsek podlahy
Zmes sa odporúča rozlievať z vnútornej strany miestnosti smerom k stene a od steny opätovne smerom do stredu (pás s esovitým tvarom) v rovnomernej vrstve.

05 | Rozhrnutie zmesi
Rozliata zmes sa následne rozhrnie dlhým oceľovým hladidlom s rúčkou alebo zhrňovacou lištou. Odporúča sa, aby mal technik počas aplikácie obuté topánky s mačkami.

06 | Rozliatie zmesi – druhý úsek podlahy
Zmes sa rovnakým spôsobom ako v bode štyri vyleje aj na ďalší úsek podlahy a rozhrnie sa dlhým oceľovým hladidlom. Odporúča sa miešať ju naraz v dvoch miešacích nádobách, čo urýchľuje prácu a zlepšuje podmienky na spojenie vylievaných zmesí.

07 | Prevzdušnenie
Po povrchu čerstvo nanesenej zmesi sa prejde prevzdušňovacím valčekom, čím sa uvoľnia vzduchové bubliny. Rozliatu zmes treba chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím. Podlaha je pochôdzna po 6 hodinách.

Čo budete potrebovať?

  • Samonivelizačný materiál Ceresit CN 69, spotreba približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg    19,80 €
  • Základný náter  Ceresit CT 17, spotreba od 0,1 do 0,5 l/m v závislosti od nasiakavosti podkladu, plastový kanister, 2, 5 a 10 l, 5 l    15,17 €
  • alebo Ceresit CN 94, spotreba 0,03 až 0,12 kg/m2 podľa spôsobu použitia, plastový kanister, 1, 5 a 10 l, 5 l    32,04 €
  • Montážny cement Ceresit CX 5, spotreba približne 1,6 kg/dm3 vyplneného objemu, papierové vrece, 5 kg alebo 25 kg, 25 kg    31,80 €
  • Rýchlotvrdnúci vyrovnávací materiál Ceresit CN 83, spotreba približne 1,8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg    17,40 €
  • Náradie: elektrické miešadlo, murárska lyžica, dlhé oceľové hladidlo s rúčkou, prevzdušňovací valček

TEXT + FOTO: Henkel

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.