image 70352 25 v1
Galéria(14)

Renovácia podlahy rýchlotvrdnúcim poterom

Partneri sekcie:

Na opravu, sanáciu a renováciu cementových podkladov v exteriéri a interiéri možno použiť rýchlotvrdnúci betónový poter. Vhodným podkladom na aplikáciu združených podkladových vrstiev sú stabilné, únosné, pevné betónové plochy bez aktívnych trhlín, priehybov a deformácií. Podklad musí byť suchý, čistý, bez uvoľnených čiastočiek, prachu, výkvetov, zbavený nesúdržných vrstiev, mastnôt a iných separačných prostriedkov.

04Poter
03Poter
02Poter
01Poter
13Poter
07Poter
08Poter
09Poter

Extrémne nasiakavý podklad treba pred aplikáciou poteru dostatočne navlhčiť tak, aby sa netvorili mláky, alebo upraviť nasiakavosť vhodnou penetráciou, ktorou sa zároveň zvýši aj priľnavosť. Neriedený penetračný náter sa pred aplikáciou premieša a nanesie v rovnomernej vrstve na celú plochu podkladu valčekom, štetkou alebo nástrekom. Po 3 hodinách možno aplikovať rýchlotvrdnúci poter.

Spracovanie zmesi

Do čistého murárskeho vedra sa naleje približne 2,5 až 3 l vody a následne sa pridá obsah vreca (25 kg). Suchá zmes sa dôkladne premieša nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.) s vodou, až kým nevznikne zavlhnutá slabo plastická hmota. Alternatívne postačuje na premiešanie zmesi lopata. Rozmiešaný rýchlotvrdnúci poter sa nanesie na podklad lopatou a rozhrnie. Zmes je potrebné naniesť do približne 45 minút. Následne sa nanesená zmes vrstvovito uhladí. Okrajové plochy možno utesniť kladivom. Po celoplošnom zaplnení sa plocha s čerstvým poterom stiahne zarovnávacou latou. Nakoniec sa celá upraví krúživými pohybmi plastovým hladidlom tak, aby bola kompaktná a hladká. Plocha je pochôdzna už po približne 3 hodinách. Povrchovú podlahovinu možno začať ukladať po 24 hodinách. Pri aplikácii rýchlotvrdnúceho poteru na viacvrstvové podlahy, napríklad pri hlukovej alebo tepelnej izolácii, plávajúcich podlahách, ktoré je potrebné oddeliť separačnou vrstvou (napr. pomocou fólie), musí podklad spĺňať požiadavky na pevnosť, nosnosť a stabilitu. Nasledujúca vrstva betónového poteru by nemala byť tenšia ako 45 mm. Na zvýšenie pevnosti a tuhosti betónovanej plochy možno na podklad uložiť výstuž z predpísanej oceľovej siete, a to podľa druhu predpokladaného namáhania.

Pozor!

Ochrana povrchu
Dokončené plochy je potrebné chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami, najmä pred rýchlym vysušením, vysokými alebo nízkymi teplotami, vetrom, dažďom alebo inou vysokou vzdušnou vlhkosťou (napr. hmla), mrazom a priamym slnečným žiarením.

04 | Vysypanie
Do vedra sa vysype obsah vreca (25 kg) a suchá zmes sa dôkladne premieša s vodou.

03 | Zámesová voda
Do vedra na maltu sa nalejú približne 2,5 až 3 l čistej vody. Pri práci je potrebné používať vhodný ochranný odev a rukavice.

02 | Penetrácia podkladu
Na podklad a zvislé plochy existujúceho poteru sa štetcom nanesie nezriedená rovnomerná vrstva penetračného náteru. Náter je potrebné nechať dobre zaschnúť (približne 3 hodiny).

01 | Očistenie podkladu
Plocha, na ktorú sa má aplikovať rýchlotvrdnúci poter, musí byť suchá a čistá. Aj zvislé plochy existujúceho poteru je potrebné očistiť ručnou metličkou.

13 | Pripravený podklad
Po približne 3 hodinách je plocha pochôdzna. Povrchovú podlahovinu možno začať ukladať po 24 hodinách.

07 | Nanesenie poteru
Rýchlotvrdnúci poter sa následne lopatou nanesie na pripravený podklad a rozhrnie sa.

08 | Vrstvovité uhladenie
Rozhrnutý poter sa rubovou stranou lopaty vrstvovito utlačí a uhladí.

09 | Okrajové plochy
Na okrajoch sa aplikovaná zmes poteru utlačí pomocou kladiva.

10 | Dorovnanie výšky
Na okrajové miesta s utlačenou zmesou sa následne nanesie vrstva poteru tak, aby sa dorovnala na úroveň pôvodného poteru.

11 | Stiahnutie latou
Po celoplošnom zaplnení sa čerstvá plocha poteru zarovná ručnou oceľovou sťahovacou latou.

12 | Vyhladenie povrchu
Nakoniec sa celá plocha upraví krúživými pohybmi plastovým hladidlom tak, aby bola kompaktná a hladká.

05 | Premiešanie zmesi
Zmes sa mieša nízkootáčkovým miešadlom (max. 500 ot./min.), až kým nevznikne zavlhnutá slabo plastická hmota. Na premiešanie alternatívne postačuje aj lopata. Zamiešanú zmes je potrebné spracovať do 45 minút.

06 | Opätovné premiešanie zmesi
Poter sa tesne pred aplikáciou znovu premieša pomocou lopaty.

Info o materiáli:

  • Rýchlotvrdnúca minerálna zmes na zhotovenie a opravy podkladových, vyrovnávacích, chôdzou namáhaných podlahových vrstiev

Čo budete potrebovať:

  • Rýchlotvrdnúci poter quick-mix SZE Rýchlotvrdnúci betónový poter; spotreba približne 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg; 10,76 €
  • Penetračný náter quick-mix HE Penetračná priľnavostná emulzia; spotreba závisí od nasiakavosti a štruktúry podkladu, plastové vedro, 5 l; 16,38 €
  • Náradie, štetka, metlička, ochranné rukavice, murárske vedro, čistá plastová nádoba, orezávač, elektrické nízkootáčkové miešadlo, lopata, kladivo, murárska lyžica, oceľová sťahovacia lata, vodováha, plastové hladidlo

Penetračný náter

Univerzálny penetračný náter HE Penetračná priľnavostná emulzia je vhodný najmä na veľmi nasiakavé minerálne podklady, napríklad cementové a anhydritové potery, cementové alebo sadrové omietky, sadrokartónové a sadrovláknité platne a podobne. Zároveň sa používa ako zušľachťujúca prísada na zvýšenie elasticity a tesniacich vlastností cementových mált a poterov, napríklad na podlahovom kúrení.

Flexibilné  lepidlo

BKS Rýchlotvrdnúce, flexibilné stavebné lepidlo triedy C2 FT, S1 je viacúčelová, rýchlotvrdnúca, suchá maltová zmes určená na tenkovrstvové lepenie (hrúbka lôžka približne 3 až 8 mm) keramických obkladov, dlažieb a mozaiky. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Na lepenie na steny aj podlahy. Vhodné na termínované stavby, renovácie aj opravy, na lepenie dosiek z minerálnych alebo sklených vlákien na plochy z betónu, cementových alebo vápenno-cementových omietok. Pochôdzne a škárovateľné už po približne 2 až 3 hodinách.
Papierové vrece, 20 kg; 17,86 €


TEXT + FOTO: quick-mix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.