Priemerný hluk na školskej hodine je na úrovni zvuku vysávača, dá sa to riešiť izoláciou

Partneri sekcie:

Nadmerný hluk v školských triedach spôsobuje, že 65 % slovenských učiteľov má problémy s hlasom a žiaci majú zhoršenú schopnosť sústredenia. Hlučnosť zvonku i zvnútra sa dá riešiť pri zatepľovaní budov a teraz môžu školy dostať od MŽP do júla 2022 dotáciu až 400 000 eur.

Negatívny vplyv vysokej hladiny hluku na učiteľov i študentov je na našich školách každodennou realitou. Štúdia spoločnosti Ecophon zaznamenala, že na väčšine vyučovacích hodín hladina hluku prekročí 65 dB, čo je na úrovni zvuku vysávača. V takomto hluku sú pedagógovia nútení zvyšovať hlas, podľa dánskej štúdie pri hluku 72 dB učitelia hovorili zvýšeným hlasom 61 % času. Podľa slovenských štúdií má vyše 65 % opýtaných učiteľov problémy s hlasom, oproti 1 % opýtaných s iným povolaním.

Na zabezpečenie dobrej akustickej pohody pre učiteľov a študentov je nevyhnutné zamerať sa na dva zdroje hluku – vonkajšie a vnútorné – a riešiť každú oblasť individuálne.

Ako vzniká hluk v triedach

Nežiaduce rušivé zvuky do školských tried prenikajú zvonku i zo susedných učební. Koľko hluku je stena schopná zadržať, určuje vzduchová nepriezvučnosť Rw. Pri novostavbách sa minimálna nepriezvučnosť steny kontroluje, v starších budovách však tieto hodnoty často nie sú dodržané. Samozrejme, k vysokej hladine hluku prispievajú aj zvuky vo vnútri triedy.

Tým sa na vyučovacej hodine nie je možné vyhnúť, dnes sa už však dajú účinne tlmiť modernými akustickými riešeniami. Hluk sa v triede často ozýva kvôli nadmernému odrážaniu zvukov od tvrdých povrchov.

„K zlepšeniu akustickej pohody v miestnosti prispievajú „mäkké“ materiály, ako závesy či vertikálne žalúzie alebo interiérové rastliny, no veľkú časť hluku utlmia obklady stien z materiálov, ktoré zvuky pohlcujú. V praxi sa napríklad osvedčili drevovláknité dosky Heraklith®, ktoré ponúkajú ideálne akustické i estetické riešenie pre učebne či jedálne,“ vysvetľuje Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation.

Kampus Da Vinci College v Dordrechte, Holandsko
Kampus Da Vinci College v Dordrechte, Holandsko | Zdroj: Knauf Insulation

Napríklad na Da Vinci College v Holandsku (na obrázku 2) boli panely Heraklith inštalované v učebniach kampusu, aby sa minimalizoval hluk zo susedných tried. Na obrázku 3 je riešenie Heraklith v jedálni základnej školy Radotín v Prahe.

Jedáleň základnej školy Radotín v Prahe
Jedáleň základnej školy Radotín v Prahe | Zdroj: Knauf Insulation

Ochrana pred hlukom zvonku

Pri zadržaní zvukov z exteriéru sú veľmi dôležité kvalitné izolačné okná. Staršie školy nemajú vzduchotechniku a tak musia vetrať oknami, prevažnú väčšinu školského roka však stačí vetrať cez prestávky. Na zvukovú izoláciu treba myslieť aj pri zatepľovaní fasády a projektovaní priečok novostavieb či rekonštrukcii tried.

Podľa normy platnej od tohto roku je možné na zateplenie fasád škôl a škôlok použiť len nehorľavú minerálnu vlnu, dôležitá je však aj jej dostatočná hrúbka. Veľmi účinnou alternatívou ku klasickému kontaktnému zatepľovaciemu systému je prevetrávaná fasáda.

Na rozdiel od kontaktného, pri ktorom sa lepí izolácia priamo na fasádu, upevní sa na stenu nosný rošt, do ktorého sa tepelná izolácia vloží. Z akustického hľadiska je toto riešenie účinnejšie  a navyše lepšie zabraňuje prehrievaniu interiéru,“ dodáva Vladimír Beňo.

Rušenie z vedľajších miestností

Riešenia z minerálnej vlny prekračujú požiadavky hodnoty nepriezvučnosti medzi miestnosťami slovenskej akustickej normy pre novostavby aj školy v rekonštrukcii. Minerálna vlna automaticky prispieva k tlmeniu zvuku z exteriéru i medzi miestnosťami vďaka svojej štruktúre vlákien, ktorá výborne pohlcuje hluk.

Požadované hodnoty zvukovej izolácie medzi miestnosťami v budovách

Hlučný priestor (Miestnosť zdroja zvonku)Požiadavky na zvukovú izoláciu steny Rw v dB
Učebne a výukové priestory47 dB
Spoločné priestory budovy (schodiská, chodby)47 dB
Hlučné priestory (dielne, jedálne)52 dB
Veľmi hlučné priestory (hudobné učebne, telocvične)57 dB

Akustickí borci

Tvárnice, ktoré sa často používajú na priečky pri stavbe a rekonštrukcii škôl, sú veľmi slabým zvukovým izolantom. Tvárnica 100 mm má nepriezvučnosť 35 – 37 dB, sadrokartónová konštrukcia s výplňou z minerálnej vlny Akustik Board dosahuje až 53 – 56 dB. Rozdiel 20 dB je pre ľudské ucho obrovský, predstavuje rozdiel medzi hlukom, ktorý vydáva chladnička a vysávač.

„Vhodným riešením pri rekonštrukciách je predsadená ľahká montovaná stena, ktorá dokáže zvýšiť nepriezvučnosť murovanej priečky až o 13 dB,“ zdôrazňuje Vladimír Beňo a ďalej dodáva, že netreba zabúdať ani na zvukové mosty, preto je nevyhnutné ošetriť detaily napojenia konštrukcií.

Všetky zvukovo – izolačné profily by mali byť upevnené na stenu a strop tesniacou páskou. Ďalšie zníženie decibelov je možné získať špeciálnym sadrokartónom. Vyššiu triedu ochrany proti hluku ponúkajú dosky Knauf RED Piano (nad 53 dB), Diamant (nad 57 dB) a Knauf Silentboard (62 dB).

Zvýšenie nepriezvučnosti pomocou predsadenej ľahkej montovanej steny
Zvýšenie nepriezvučnosti pomocou predsadenej ľahkej montovanej steny | Zdroj: Knauf Insulation

Výzva Ministerstva životného prostredia pre školy

Hoci sa mnohým riaditeľom škôl môže zdať odhlučnenie tried len nesplniteľným snom, teraz je na Slovensku príležitosť, ako ho naplniť. MŽP SR vyhlásilo výzvu na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, v ktorej budú priorizované školy a škôlky, ktoré môžu získať dotáciu do výšky 400 000 €.

Žiadosti treba podávať do 6. júla 2022 a spolufinancovanie žiadateľa je len 5 % z oprávnených nákladov projektu. Prvoradým cieľom dotačného programu je zateplenie plášťa budov, výmena okien a dverí, no k týmto aktivitám je možné pripojiť aj tepelnú izoláciu, ktorá zlepšuje akustiku a opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov, ako napríklad zelené vegetačné strechy. Tie je dnes možné inštalovať veľmi rýchlo a jednoducho.

Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici
Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici | Zdroj: Knauf Insulation
Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici
Základná škola Guliver v Banskej Štiavnici | Zdroj: Knauf Insulation

Zelené strechy proti hluku i prehrievaniu

Najjednoduchším spôsobom, ako si vybudovať zelenú strechu, je komplexný systém Urbanscape, ktorý je možné aplikovať dodatočne takmer na všetky stavby a zahŕňa všetky vrstvy od hydroizolácie, cez koreňovú membránu, až po vegetačnú vrstvu. Dramaticky prispieva k zníženiu hluku v mestách, ale poskytuje aj vynikajúcu tepelnú izoláciu šetrnú ku klíme.

Na obrázku môžete vidieť jedinečný projekt novostavby základnej školy Guliver v Banskej Štiavnici, na ktorej sú vegetačné plochy využité ba viacerých miestach. Zelená strecha Urbanscape tam optimálne tlmí hluk pri vyučovaní a zároveň vytvára priaznivú klímu v exteriéri, kde sa môžu žiaci venovať pohybovým aktivitám.

Nepremeškajte príležitosť zlepšiť vzdelávacie a pracovné prostredie aj vo vašej škole a informujte sa o moderných spôsoboch tepelnej a zvukovej izolácie.

Zdroj: PR článok Knauf Insulation, s.r.o.