image 78266 25 v3
Galéria(7)

Prehľad trhu: Injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Partneri sekcie:

V dôsledku chýbajúcej izolácie dochádza v murive k vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. S vlhkosťou sa do muriva dostávajú rozpustné soli, ktoré sa usádzajú v kapilárach, a tým zmenšujú ich priemer. To umožňuje vzlínanie vody do väčšej výšky. Voda sa z povrchu muriva odparuje, soli sa vysušujú a kryštalizujú. Tým zväčšujú svoj objem a vplyvom kryštalického tlaku rozrušujú povrchové vrstvy.

01Injektaz Ceresit CO81
02Injektaz Mapestop
03Injektaz weber.tec 946
04Injektaz SikaMur InjectoCream 100
05Injektaz Saniment Injekt C
06Injektaz Mauerwerkssperre Inject IM 55 violett

Tento proces sa stále opakuje a škody sú viditeľnejšie:

  • vplyvom vlhkosti sa znižuje tepelnoizolačná schopnosť muriva;navlhčená omietka pôsobením mrazu začína praskať, a tým otvára cestu vlhkosti;
  • v interiéri navlhčené murivo spôsobuje výskyt plesní a hnilobných baktérií, tým sa znižuje komfort užívaných priestorov;
  • pri spolupôsobení kryštalizujúcich solí nastáva opadávanie omietky a ďalšie narúšanie muriva, ktorého poškodenie môže byť nebezpečné aj z hľadiska jeho únosnosti;
  • vykryštalizované soli môžu mať aj hygroskopické vlastnosti – môžu viazať vodu z okolitého vzduchu; spolu s kyslým dažďom sú vhodným prostredím pre baktérie, plesne a riasy – tie majú snahu si vlhké prostredie zachovať a tiež nasávajú vlhkosť z okolitého vzduchu;
  • pri nepriepustnom obklade stúpa vlhkosť vyššie ako v prípade muriva bez obkladu.

Jedným zo spôsobov, ako túto vlhkosť eliminovať, je injektážna metóda, ktorou sa vytvorí hydroizolačná clona, a to formou napúšťania muriva vodoodpudzujúcimi alebo vodonepriepustnými materiálmi.

weber.tec 946

Použitie: Vodnatá injektážna pasta na báze silánu bez rozpúšťadiel s certifikátom ­WTA-4-4-04. Určená na dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti ručnou beztlakovou injektážou. Vhodná na použitie pri relatívnej vlhkosti muriva až 95 %. Aplikácia je vhodná z exteriéru aj interiéru. Možno ju aplikovať na všetky bežné murivá okrem pórobetónu. Krémová pasta preniká aj do najmenších kapilár.

weber.tec 946

Spotreba: Približne 0,36 až 0,72 l/m (hrúbka muriva: 24 až 48 cm)
Balenie: Monoporcia, 600 ml; kanister, 10 l
Orientačná cena: 19,38 €/600 ml
Výrobca: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk

SikaMur® ­InjectoCream-100

Použitie: Silánový injektážny systém na sanáciu vlhkého muriva. Používa sa ako dodatočná horizontálna ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti. Voduodpudzujúca krémová zmes sa nanáša do otvorov, navŕtaných do vrstvy malty v tehlovom murive, pomocou bežnej tmeliacej pištole na monoporcie. Po aplikovaní do vrstvy malty sa rozšíri difúziou vo vlhkom murive, čím sa vytvorí bariéra odpudzujúca vodu a zabráni sa ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti v murive. Zmes možno aplikovať do plného tehlového muriva, do muriva s dutinou uprostred a do zmiešaného typu muriva.

Spotreba: Približne 0,09 až 0,42 l/m (hrúbka muriva: 11 až 44 cm)

Balenie: Kartuša, 300 ml; monoporcia, 600 ml
Orientačná cena: Od 22,51 €/300 ml
Výrobca: Sika, www.sika.sk

PCI Saniment® Injekt C

Použitie: Krémová zmes na báze silánu. Používa sa na vytvorenie chemickej clony v murive s cieľom zabrániť vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. Vhodná na injektáž všetkých typov muriva s výnimkou plynosilikátov. Určená na použitie do vlhkosti muriva až 95 %. Krém sa injektuje beztlakovo do vrtov realizovaných vo vodorovnej rovine v ložnej škáre muriva pomocou ručnej aplikačnej pištole. Aplikácia je možná z interiéru aj exteriéru.

PCI Saniment® Injekt C

Spotreba: Približne 0,3 až 0,6 l/bm muriva (hrúbka steny: 30 až 60 cm, priemer vrtu: 12 mm); približne 1 000 ml/m2 prierezu muriva

Balenie: Monoporcia, 550 ml
Orientačná cena: Od 37,30 €/550 ml
Výrobca: BASF Slovensko, www.pci-sk.sk

Ceresit CO81

Použitie: Prekremeňujúca kvapalina určená na výplňovú injektáž a plošné utesnenie, na dodatočné utesnenie muriva proti kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti. Utesňuje kapiláry a jemné trhliny až do šírky 0,5 mm. Môže sa aplikovať beztlakovou alebo tlakovou injektážou. Najväčší účinok sa však dosiahne pri použití tlakovej injektáže. Zabezpečuje trvalé utesnenie proti kapilárnemu pohlcovaniu vody aj pri neskoršom tvorení sekundárnych kapilár. Je vhodná aj pri vlhkom murive. Pred začatím sanačných opatrení sú potrebné príslušné predbežné skúšky (najmä stupeň prevlhčenia stavebniny).

Ceresit CO81

Spotreba: Od 10 do 15 kg/m2 stenového priečneho rezu

Balenie: Plastový kanister, 30 kg
Orientačná cena: Od 142,76 €/30 kg
Výrobca: Henkel, www.ceresit.sk

Mapestop

Použitie: Koncentrovaná silikónová mikro­emulzia na báze silán-siloxánov na zhotovovanie vodorovnej chemickej bariéry proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v nových i pôvodných múroch (vrátane budov s významnou historickou a kultúrnou hodnotou). Je určená na zastavenie a/alebo výrazné zníženie vlhkosti prenikajúcej spod úrovne terénu cez kapilárne póry konštrukčných prvkov, vhodná predovšetkým pri rekonštruk­ciách starších objektov. Odporúča sa aplikovať formou nízkotlakovej injektáže, použitím vhodného čerpacieho zariadenia. Koncentrát sa riedi vodou v pomere 1 : 15 až 1 : 19.

Mapestop

Spotreba: Približne 0,4 až 0,6 kg/m koncentrátu (hrúbka muriva: 40 cm; závisí od nasiakavosti muriva)

Balenie: Plechovka, 1 kg
Orientačná cena: 128,52 €/1 kg
Výrobca: Mapei, www.mapei.sk

Murexin Injektážna emulzia Inject IM 55

Použitie: Ľahko spracovateľná, rozpúšťadlá neobsahujúca jednozložková injektážna emulzia. Určená na vytvorenie horizontálnej izolácie proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti. Emulzia po vniknutí do muriva pomocou injektážnych vrtov prenikne do okolitých kapilár v murive a vytvorí vodonepriepustnú izoláciu. Výrazne spevňuje injektované murivo. Nenapáda oceľovú výstuž. Je vhodná na použitie v exteriéri aj interiéri, na konštrukcie s 50 % prevlhnutím a so zasolením muriva do 1 hmotnostného %. Aplikuje sa pomocou kapilárových knôtov KS10. Používa sa na injektáž starého tehlového muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál či pemzy, škárovaného a kamenného muriva.

Murexin Injektážna emulzia Inject IM 55

Spotreba: Približne 0,1 kg/m (hrúbka muriva: 1 cm; závisí od nasiakavosti muriva)

Balenie: Plastový kanister, 5 a 30 l
Orientačná cena: Od 20,22 €/5 l
Výrobca: Murexin, www.murexin.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív výrobcov, Saint-Gobain Weber