Pracovný postup: Vyrovnanie drevenej podlahy

Partneri sekcie:

Ako môžeme využiť starú drevenú podlahu na vytvorenie novej podlahovej vrstvy.

Info o materiáloch:

– Veľmi pružná, samonivelizačná vyrovnávacia hmota triedy CT C25 F4 určená na vyrovnanie nerovností do 10 mm hrúbky v jednej vrstve na rozličných podlahách, najmä na kritických podkladoch, ako sú napr. vykurované alebo drevené podlahy; na vnútorné aj vonkajšie použitie.
– Univerzálny penetračný náter/kontaktný mostík na zvýšenie priľnavosti na drevených, drevotrieskových a minerálnych podkladoch; využiteľný ako zušľachťujúca prísada na zvýšenie elasticity a tesnosti cementom viazaných mált, poterov a lepidiel.

Čo budete potrebovať

  • Veľmi pružná samonivelizačná hmota

quick-mix AMF, veľmi pružná samonivelizačná vyrovnávacia hmota. Spotreba: približne 1,5 kg/m2 (suchej malty, na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg, cena 14,74 €

  • Kontaktný mostík

quick- mix EMU penetračná elastická emulzia. Spotreba: 0,1 až 0,2 l/m2, plastová nádoba 1 a 5 l, cena 5 l 21,04 €

  • Okrajová dilatačná páska
  • Skrutky
  • Náradie a pomôcky: skladací meter, ceruzka, jemná metla, priemyselný vysávač, akumulačný skrutkovač, vodorovná lata, vodováha, maliarsky valček s dlhou rúčkou, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, brúska, gumová stierka, ihlový valček, nôž na koberce

Pri zhotovení nových podlahových vrstiev na existujúcu drevenú podlahu je potrebné zabezpečiť, aby sa nový vytvorený podklad neprehýbal. Drevené dosky sa musia preto priskrutkovať na nosnú konštrukciu, aby nedochádzalo k priehybu, k rozmerovým deformáciám vplyvom vlhkosti alebo k zmene tvaru. Vzdialenosť medzi skrutkami nesmie byť viac ako 600 mm. Vďaka tomu vznikne pevná konštrukcia, na ktorú možno bez problémov naniesť vyrovnávaciu maltu.

Pred nanesením veľmi pružnej vyrovnávacej malty musí byť podklad nosný, nasiakavý, suchý, čistý, bez voľných častí, prachu a pod. Z povrchu sa musia odstrániť nesúdržné vrstvy, staré nátery, zvyšky lepidiel, mastnota a iné separačné prostriedky. Pred liatím vyrovnávacej malty na drevené podlahy je potrebné po pripevnení skrutkami na nosnú konštrukciu jednotlivé dosky zbrúsiť.

Po prebrúsení sa celá miestnosť dôkladne pozametá a povysáva. Vyrovnaná plocha sa potom ošetrí kontaktným mostíkom (elastickou emulziou) a do ešte vlhkej emulzie sa nanesie metódou „živé do živého“ flexibilná vyrovnávacia malta.

Spracovanie vyrovnávacej malty

Obsah vreca sa vysype do plastovej nádoby a dôkladne sa premieša s čistou vodou (7,5 l vody/25 kg vrece) pomocou nízkootáčkového elektrického miešadla na homogénnu tekutú kašu bez hrudiek. Na dosiahnutie lepšej plasticity a rozlievania zmesi sa odporúča obsah vreca premiešať najskôr s 2/3 z celkového množstva vody.

Ihneď po rozmiešaní zmesi (asi 3 min. miešania) sa pridá zvyšná 1/3 vody a zmes sa znovu dôkladne premieša, nechá sa krátko odležať (približne 5 min.) a dôkladne sa opätovne premieša. Takto pripravená samonivelizačná zmes sa naleje na pripravený podklad a roztiahne sa gumovou stierkou do maximálnej hrúbky 2 až 10 mm. Vyrovnávacia vrstva sa potom odvzdušní ihlovým valčekom. Na steny, stĺpy, nosníky a iné zvislé prvky je potrebné pripevniť dilatačnú pásku (5 až 10 mm).

Krok 1: Pôvodný podklad

Z drevenej podlahy sa odstránia všetky nesúdržné vrstvy, staré nátery, koberce a iné vrchné vrstvy, zvyšky lepidiel, mastnota a iné separačné prostriedky. Podklad musí byť nosný, nasiakavý, suchý, čistý, bez voľných častí, prachu a pod.

01. Pôvodný podklad
01. Pôvodný podklad

Krok 2: Zbrúsenie podlahy

Staré dosky sa celoplošne obrúsia, čím sa odstránia deliace vrstvy a prípadné zvyšky starých náterov.

02. Zbrúsenie podlahy
02. Zbrúsenie podlahy

Krok 3: Očistenie zbrúsenej podlahy

Po prebrúsení sa podlaha celoplošne očistí metlou a dôkladne sa povysáva priemyselným vysávačom.

03. Očistenie zbrúsenej podlahy
03. Očistenie zbrúsenej podlahy

Krok 4: Priskrutkovanie na podklad

Po očistení sa drevená podlaha pripevní pomocou skrutiek do nosného podkladu (konštrukcia drevených trámov).

04. Priskrutkovanie na podklad
04. Priskrutkovanie na podklad