Montáž sneholamov na šikmú strechu (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pro­tisnehovú ochranu je potrebné riešiť už v projektovej dokumentácii stavby, a to v závislosti od snehovej oblasti, v ktorej sa stavba nachádza.

Sneh na streche dokáže vytvoriť až niekoľkotonovú masu, ktorá môže byť pri páde nebezpečná a zároveň poškodiť strešné prvky, ako sú strešná krytina v úžľabí alebo odkvapový systém. Súčasťou šikmej strechy by preto mali byť prvky, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu pred jeho masívnym zosuvom.

Na zachytáva­nie snehu predovšetkým v odkvapovej hrane a tam, kde to platné predpisy nariaďujú, slúžia ako doplnkový systém protisnehové háky a sneholamy. Protisnehové háky je potrebné umiestniť do plochy strechy. Nemali by sa umiestňovať len do spodnej časti strechy, kde ich masa snehu môže ľahko vytrhnúť.

Na okraj strechy sa inštalujú sneholamy. Tie sú dostupné buď ako protisnehové mreže, alebo rúrkové sneholamy. Pro­tisnehovú ochranu je potrebné riešiť už v projektovej dokumentácii stavby, a to v závislosti od snehovej oblasti, v ktorej sa stavba nachádza.

INFO O MATERIÁLI:
» Systém na zachytávanie snehu, ktorý pozostáva zo systémových častí – škridla sneholamu, držiak mreže sneholamu, mreža sneholamu, spojka mreže sneholamu a držiak guľatiny.

Čo budete potrebovať

 • Škridla sneholamu
  Škridla sneholamu kovová (bez držiaka)
  hliníková škridla na držiak mreže sneholamu/guľatiny, spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 900 mm, ks = od 81,60 €
 • Držiak mreže sneholamu
  Držiak mreže sneholamu (AL)/TČ, TH, BČ
  hliníkový držiak, spotreba: 1 ks/1 škridla sneholamu, ks = 15 €
 • Mreža sneholamu
  Mreža sneholamu TČ, TH, BČ
  rozmery: 3 000 × 200 × 20 mm, spotreba: 1 ks/3 m, ks = 61,80 € 
 • Svorka mreže sneholamu
  Svorka mreže sneholamu TČ, TH, BČ
  rozmery: 20 × 20 mm, spotreba: 2 ks/3 m, ks = 1,32 €
 • Protisnehový hák
  Protisnehový hák TČ, ČH, TH, BČ, EČ
  ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu, spotreba: 1,3 až 6 ks/m2, ks =  1,50 €
 • Náradie
  akumulátorový skrutkovač

01 | Podporná lata

Pred samotnou montážou sneholamu sa musí osadiť podporná lata vo vzdialenosti 230 mm od vrchnej strešnej laty. Montáž podpornej laty je vykonaná správne, ak je výčnelok umiest­nený na rubovej strane škridly sneholamu v kontakte s podpornou latou (pozri detail).

01 | Podporná lata
01 | Podporná lata | Zdroj: Bramac

02 | Škridly sneholamu

Na takto pripravenú konštrukciu sa uložia škridly sneholamu vo vzájomnej vzdialenosti max. 900 mm, pokiaľ možno nad krokvami, nie ďalej ako 500 mm od okraja strechy. Škridly sa prichytia na strešnú latu dvoma skrutkami a na pomocnú latu jednou utesňovacou skrutkou.

02 | Škridly sneholamu
02 | Škridly sneholamu | Zdroj: Bramac

03 | Držiak

Na každú škridlu sneholamu sa nasadí držiak mreže sneholamu (alebo držiak guľatiny).

03 | Držiak
03 | Držiak | Zdroj: Bramac

04 | Mreža sneholamu

Po nasadení držiakov mreže sneholamu sa na­montuje mreža sneholamu tak, že sa zaklapne do držiakov mreže sneholamu po celej svojej dĺžke.

04 | Mreža sneholamu
04 | Mreža sneholamu | Zdroj: Bramac

05 | Spojka mreže sneholamu

Jednotlivé mreže sneholamu sa navzájom spoja pomocou spojky mreže sneholamu. Spojka mreže sa nasunie na spodný a vrchný L profil konštrukcie mreže.

05 | Spojka mreže sneholamu
05 | Spojka mreže sneholamu | Zdroj: Bramac
spracované z podkladov firmy Bramac