Hydroizolačný pás pod obklady (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy do vlhkých priestorov s netlakovou vodou, napr. v kúpeľniach a sprchách, na balkónoch a terasách či v bazénoch, je možné použiť flexibilný hydroizolačný pás. Ide o vodotesnú pružnú izoláciu, ktorá je určená na ochranu citlivých podkladov pred vlhkosťou, na vyrovnanie pnutí, deformácií podkladu a preklenutie trhlín v podklade.

Info o materiáli

» Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa na báze polyetylénovej fólie s obojstranne nalisovaným rúnom; vodotesnosť: do 4 m hĺbky vody.

Čo budete potrebovať

  • Penetračný náter: PCI Gisogrund® na sadrové a minerálne podklady, spotreba: približne 50 až 200 ml/m2 (1 náter, v závislosti od typu podkaldu), plastové vrecko 1 l, plechové vedro 5 a 10 l, 5 l 55,50 €
  • Flexibilný hydroizolačný pás: PCI Pecilastic® W, šírka: 1 m, hrúbka: približne 0,5 mm, kotúč 30 m 617,40 €
  • Extra vysokoflexibilné lepidlo: PCI Flexmörtel® S2, spotreba: približne 2,2 az 3,4 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zuba hladidla), papierové vrece, 20 kg 57,60 €
  • Rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka: PCI Seccoral® 1K, spotreba: približne 3,3 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm), papierové vrece 3,5 a 15 kg, 15 kg 71,10 € alebo PCI Seccoral® 2K Rapid, spotreba: približne 2,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm), plastové vedro 12,5 kg (tekutá zložka) + papierové vrece 12,5 kg (suchá zložka), súprava 25 kg 157,50 €
  • Tesniaca páska: PCI Pecitape® 120, šírka: 120 mm, kotúč 10 a 50 m, 10 m 75,60 €
  • Náradie a pomôcky: štetka, plastová nádoba, ostrý nôž alebo nožnice, nízkootáčkové elektrické miešadlo oceľové zubové hladidlo, prítlačný valček, oceľové hladidlo.

Podklad, na ktorý sa bude hydroizolačný pás aplikovať, musí byť pevný, suchý, čistý, bez olejov, mastnôt a iných nečistôt. V prípade potreby môžeme uvedené nečistoty dôkladne odstrániť opieskovaním, kefou alebo abráziou oceľovými guľôčkami.

Veľké rovné plochy nesmú obsahovať žiadne štrkové hniezda, otvorené trhliny alebo výčnelky. Podklady s obsahom sadry, sadrokartónové dosky, nasiakavé minerálne podklady a suché drevotrieskové dosky je potrebné napenetrovať vhodnou penetráciou.

Flexibilný hydroizolačný pás sa rozvinie a odreže, alebo odstrihne na potrebný rozmer. Na suchý napenetrovaný podklad sa nanesie ozubeným hladidlom (s veľkos­ťou zuba 4 alebo 6 mm) vysokoflexibilné lepidlo.

Počas doby lepivosti (približne 30 min.) sa do lepidla vloží flexibilný hydroizolačný pás a pritlačí sa prítlačným valčekom alebo hladidlom. Jednotlivé pásy sa kladú so vzájomným presahom 50 až 100 mm. V mieste presahu pásov sa spoje dôkladne zlepia rýchlotuhnúcou hydroizolačnou stierkou, ktorá sa nanesie štetcom celoplošne bez medzier.

Počas času otvorenia hydroizolačnej stierky sa na spodný pás pritlačí vrchný a zahladí sa hladidlom. Rohové škáry, styk steny a podlahy sa utesnia tesniacou páskou, ktorá sa vloží do rýchlotuhnúcej hydroizolačnej stierky.

Po vytvrdnutí vysokoflexibilného lepidla (približne 12 h) sa môže na hydroizolačné pásy klásť dlažba či obklad. Dlažba sa uloží do vrstvy vysokoflexibilného lepidla. Na škárovanie dlažby alebo obkladu je potrebné použiť flexibilnú škárovaciu maltu.

Krok 1: Uloženie hydroizolačných pásov

Na suchý napenetrovaný podklad sa nanesie ozubeným hladidlom (veľkosť zuba 4 alebo 6 mm) vysokoflexibilné lepidlo. Počas času lepivosti (približne 30 min.) sa do lepidla vloží flexibilný hydroizolačný pás a pritlačí sa prítlačným valčekom alebo hladidlom.

01 Uloženie hydroizolačných pásov
01 Uloženie hydroizolačných pásov |

Krok 2: Vzájomné zlepenie spojov

Jednotlivé pásy sa kladú so vzájomným presahom 50 až 100 mm. V mieste presahu pásov sa spoje dôkladne zlepia rýchlotuhnúcou hydroizolačnou stierkou, ktorá sa nanesie štetcom celoplošne bez medzier.

02 Vzájomné zlepenie spojov
02 Vzájomné zlepenie spojov |

Krok 3: Pritlačenie a zahladenie spojov

Počas času otvorenia hydroizolačnej stierky sa na spodný pás pritlačí vrchný a zahladí sa hladkou stranou oceľového hladidla. Po vytvrdnutí vysokoflexibilného lepidla (približne 12 h) sa môže na hydroizolačné pásy klásť dlažba alebo obklad.

03 Pritlačenie a zahladenie spojov
03 Pritlačenie a zahladenie spojov |

Neprehliadnite: Keramická dlažba na OSB doskách? Áno, ale dodržte správny postup!

Krok 4: Lepenie obkladov a dlažieb

Hladkou stranou hladidla sa na podklad nanesie tenká kontaktná vrstva vysokoflexibilného lepidla. Potom sa na čerstvú kontaktnú vrstvu nanesie ozubeným hladidlom jedným smerom lepiace lôžko. Obklady a dlažba sa uložia posuvným pohybom a vyrovnajú sa.

04 Lepenie obkladov a dlažieb
04 Lepenie obkladov a dlažieb |

 

Text: spracované z podkladov firmy Basf
Foto: Basf

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2019.