Montáž svetlovodu do šikmej strechy (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Základnou súčasťou svetlovodu je horný rám, difúzor, rovný teleskopický diel a dve kolená.

Detail osadenia svetlovodu do šikmej strechy

1 | Strešná krytina
2 | Lata
3 | Kontralata
4 | Hydroizolačná fólia
5 | Tepelná izolácia nad krokvami
6 | Tepelná izolácia medzi krokvami
7 | Krokva
8 | Parotesná fólia
9 | Konštrukcia podhľadu
10 | Sadrokartónový podhľad
11 | Vonkajší strešný modul svetlovodu so zabudovaným pripojením
12 | Spodná manžeta strešného modulu
13 | Zasklenie strešného modulu
14 | Vysokoreflexný tubus svetlovodu
15 | Rám difúzora + difúzor
16 | Stropná konštrukcia podkrovia

Detail osadenia svetlovodu do šikmej strechy
Detail osadenia svetlovodu do šikmej strechy | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

 • Svetlovod do profilovanej strešnej krytiny
  Svetlovod VELUX TWR OK10 (svetlovod s pevným tubusom)
  priemer tubusu: 250 mm (370 mm pre osadzovací rám), ks = 365 €
  alebo
  Svetlovod VELUX TWR OK14 (svetlovod s pevným tubusom)
  priemer tubusu: 350 mm (470 mm pre osadzovací rám), ks = 419 €
 • Svetlovod do plochej strešnej krytiny
  Svetlovod VELUX TLR OK14 (svetlovod s pevným tubusom)
  priemer tubusu: 350 mm (470 mm pre osadzovací rám), ks = 478 €
 • Páska na prelepenie hydroizolačnej fólie
 • Náradie a pomôcky
  skrutkovač
  meter
  ceruzka
  akumulátorový skrutkovač
  odlamovací nôž
  ručná elektrická priamočiara píla alebo reťazová píla

POZOR!

Prepojenie parozábran svetlovodu a strechy
Veľmi dôležité je správne prepojenie parozábrany svetlovodu s existujúcou parozábranou strešnej konštrukcie.

TIP

PARAMETRE SVETLOVODU
Svetlovody VELUX sa vyrábajú vo variante na montáž do profilovanej strešnej krytiny s max. výškou profilu 120 mm a na montáž do plochej krytiny s max. výškou do 16 mm (2 × 8 mm). Svetlovod sa dodáva ako kompletná súprava s jednotlivými dielmi určenými na napojenie na vonkajšej a vnútornej strane budovy, ako aj s dielmi slúžiacimi na ich vzájomné prepojenie.

Základnou súčasťou svetlovodu je horný rám, difúzor, rovný teleskopický diel a dve kolená. Na rám s tvrdeným sklom so samočistiacou povrchovou úpravou a integrovaným polyuretánovým lemovaním v čiernej farbe (svetlovod do strechy s profilovanou krytinou) alebo na rám s integrovaným plechovým lemovaním v sivej farbe (svetlovod do strechy s plochou krytinou) nadväzuje tubus s priemerom 250 mm alebo 350 mm.

V miestnosti tubus vyúsťuje kruhovým difúzorom s akrylátovým dvojsklom. Celková dĺžka vysokoreflexného tubusu je v základnom balení 1 až 1,8 m, s predlžujúcimi dielmi až 6 m. Dĺžka svetlovodu by nemala byť menej ako 1 m.

01 | Kompletnosť dodávky

Pred začiatkom montáže sa skontroluje komplet­nosť dodávky. Svetlovod sa dodáva ako komplet­ná súprava. Základnou súčasťou svetlovodu je horný rám, difúzor, rovný teleskopický diel a dve kolená.

01 Kompletnosť dodávky
01 Kompletnosť dodávky | Zdroj: Velux v spolupráci so Stavmat Stavebniny

02 | Vysokoreflexný tubus

V základnej súprave svetlovodu sa nachádza vy­sokoreflexný tubus s dĺžkou do 1,8 metra, je však možné doobjednať predlžujúce diely. Dĺžka svetlo­vodu by nikdy nemala byť menej ako 1 meter.

02 Vysokoreflexný tubus
02 Vysokoreflexný tubus | Zdroj: Velux v spolupráci so Stavmat Stavebniny

03 | Montážny otvor

Zo šikmej strechy sa odstráni časť strešnej krytiny. Do strechy sa vyreže montážny otvor s rozmermi 380 × 420 mm (tubus ∅ 250 mm) alebo 500 × 520 mm (tubus ∅ 350 mm). Pridá sa latovanie, na ktoré sa z vonkajšej strany upevní narezaná hydroizolačná fólia, a vo všetkých štyroch rohoch sa prelepí špeciálnou páskou.

03 Montážny otvor
03 Montážny otvor | Zdroj: Velux v spolupráci so Stavmat Stavebniny

04 | Zrezanie latovania

Po prichytení hydroizolácie na latovanie sa laty podľa potreby zrežú a pripraví sa miesto na drenážny žliabok na bezpečný odtok vody mimo prechodu svetlovodu cez strechu.

04 Zrezanie latovania
04 Zrezanie latovania | Zdroj: Velux v spolupráci so Stavmat Stavebniny

05 | Upevnenie strešného modulu

Vonkajší strešný modul so zabudovaným pripo­jením sa pomocou dodaných skrutiek upevní na nosnú konštrukciu.

05 Upevnenie strešného modulu
05 Upevnenie strešného modulu | Zdroj: Velux v spolupráci so Stavmat Stavebniny

06 | Úprava manžety

Na profilovanej strešnej krytine sa spodná manžeta strešného modulu prispôsobí a ohne tak, aby diel presne doľahol na krytinu. Manžeta sa rozklepe kladivkom.

06 Úprava manžety
06 Úprava manžety | Zdroj: Velux v spolupráci so Stavmat Stavebniny