Lepenie veľkoformátovej dlažby v exteriéri (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na lepenie veľkoformátovej dlažby alebo platní v exteriéri je potrebné použiť materiály, ktoré zabezpečia ich spoľahlivú aplikáciu a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Mali by byť mrazuvzdorné, izolovať podklad proti vode a znižovať pnutie medzi podkladom a dlažbou.

Krok 7: Celoplošné vtlačenie

Výstužná tkanina sa pomocou stierky celoplošne vtlačí do prvej vrstvy hydro­izolačnej lepiacej malty.

07 Celoplošné vtlačenie
07 Celoplošné vtlačenie |

Krok 8: Druhá vrstva hydroizolačnej stierky

Po vytvrdnutí hydroizolačnej lepiacej malty (približne 2 h) sa nanesie oceľovým zubovým hladidlom na podklad v rovnomernej vrstve druhá vrstva hydro­izolačnej lepiacej malty. Hydroizolačná lepiaca malta sa nanesie hladkou stranou hladidla aj na rubovú stranu keramickej dlažby (metóda „buttering floating“).

08 Druhá vrstva hydroizolačnej stierky
08 Druhá vrstva hydroizolačnej stierky |

Krok 9: Nalepenie dlažby

Dlaždica sa vtlačí do čerstvého lôžka hydroizolačnej lepiacej malty a skoriguje sa jej poloha. Prípadné prebytky lepiacej malty na povrchu dlaždice sa odstránia vlhkou špongiou.

09 Nalepenie dlažby
09 Nalepenie dlažby |

Krok 10: Škárovacia malta

Suchá zmes škárovacej malty sa zmieša s emulziou do škárovacích mált (6,75 l emulzie/25 kg vrece) pomocou nízkootáčkového miešadla a mieša sa, až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Nechá sa odležať 2 min a opätovne sa premieša.

10 Škárovacia malta
10 Škárovacia malta |

Neprehliadnite: Aké vlastnosti by mala mať exteriérová dlažba?

Krok 11: Škárovanie dlažby

Čerstvá zmes škárovacej malty sa nanesie gumenou stierkou v diagonálnom smere na smer škáry.

11 Škárovanie dlažby
11 Škárovanie dlažby |

Krok 12: Očistenie dlažby

Dlažba sa po 5 až 15 min vyčistí vodou. Po zaschnutí škárovacej malty sa z povrchu dlažby odstráni cementový film umytím vodou tak, aby sa netvorili mláky. Styk dlažby a sokla, dlažby a balkónového profilu a dilatačné škáry sa utesnia PU tmelom.

12 Očistenie dlažby
12 Očistenie dlažby |
Text: spracované z podkladov firmy Murexin
Foto: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2019.

01 Príprava podkladu
02 Penetrácia podkladu
03 Spádová vrstva
04 Balkónový profil
05 Prvá vrstva hydroizolačnej stierky
06 Výstužná tkanina
07 Celoplošné vtlačenie
08 Druhá vrstva hydroizolačnej stierky