Lepenie veľkoformátovej dlažby v exteriéri (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na lepenie veľkoformátovej dlažby alebo platní v exteriéri je potrebné použiť materiály, ktoré zabezpečia ich spoľahlivú aplikáciu a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Mali by byť mrazuvzdorné, izolovať podklad proti vode a znižovať pnutie medzi podkladom a dlažbou.

Info o materiáloch:

» Hydraulicky tuhnúca, vodotesná, paropriepustná, mimoriadne pružná, jednozložková cementová hydroizolačná lepiaca malta.
» Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety.

Čo budete potrebovať

Murexin Systém 60

 • Penetračný náter: Hĺbkový základ LF 1 (pre nasiakavé podklady), spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastová fľaša 1 kg, plastový kanister 5, 10 a 25 kg, 5 kg 26,36 € alebo Superzáklad D4 Rapid (pre nenasiakavé podklady), spotreba: približne 0,1 až 0,15 kg/m2 (podľa drsnosti podkladu), plastové vedro 1, 5a 10 kg, 5 kg 38,64 €
 • Vyrovnávacia malta: Rýchla vyrovnávacia malta Trass AM 50, spotreba: približne 1,6 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg 17,49 €
 • Pružná lepiaca malta: Pružná lepiaca malta šedá KGF 65, spotreba: približne 1,7 až 3 kg/m2 (v závislosti od veľkosti obkladu a zubového hladidla), papierové vrece, 25 kg 13,62 €
 • Tepelná izolácia: Uniplatňa
 • Balkónový profil: Profil Profi
  – vonkajší roh 90°
  – vnútorný roh 90°
  – rovná spojka
  – ukončovcie záslepky
 • Samolepiaca izolačná páska: Izolačná páska samolepiaca DBS 50, šírka: 100 mm, kotúč, 25 m 62,70 €
 • Hydroizolačná lepiaca malta: Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95, spotreba: približne 1,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 20 kg 88,20 €
 • Zosilňovacia tkanina: Zosilňovacia tkanina Murexin, hrúbka: 1,13 mm, šírka: 1 m, kotúč, 50 m 300,48 €
 • Škárovacia malta: Škárovacia malta Profi FX 65, spotreba: približne 0,2 až 0,9 kg/m2, papierové vrece 4, 15 a 25 kg, 4 kg od 7,42 €
 • Emulzia do škárovacej malty: Emulzia pre škárovacie malty FE 85, spotreba: v závislosti od spotreby vody do škárovacej malty, plastový kanister 2,5 a 10 kg,10 kg 58,03 €
 • PU tmel: Škárovacia hmota PU 15, spotreba: približne 1 kartuša/10 m (škára so šírkou 5 mm), kartuša 310 ml od 13,11 €
 • Náradie a pomôcky: priemyselný vysávač, penetračný valček, nízkootáčkové elektrické miešadlo, plastová nádoba, murárska lyžica, špongia, oceľové zubové hladidlo, murárska lyžica, vyhladzovacia lata, gumená stierka, škárovacie hladidlo s molitanom, aplikačná pištoľ, škárovacia stierka, krepová lepiaca páska.

Pri väčších formátoch dlažby sa dá očakávať väčšie povrchové pnutie ako pri menších formátoch. Podklad a lepiaca malta pritom musia preniesť bez porušenia tieto napätia, ktoré v nich vznikajú pôsobením rôznych faktorov. Preto si rôzna veľkosť formátu vyžaduje použitie rôznych systémových stavebných materiálov.

Na odstránenie napätia sú určené zosilňovacie/oddeľovacie tkaniny alebo hydroizolačné pásy a tiež pružné lepiace malty. Okrem toho sa v rámci dostupných systémov používa napr. aj špeciálny drenážny profil, ktorý zabezpečí dodatočné odvedenie prípadnej vody pod dlaždicami.

Na lepenie menších formátov veľkoformátovej dlažby s rozmermi do 600 × 600 mm je určený systém, ktorý tvorí mimoriadne pružná cementová hydroizolačná lepiaca malta a zosilňovacia/oddeľovacia polyesterová tkanina, ktorá sa zapracováva do lepiacej malty alebo lepidla pod keramickú dlažbu.

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, očistený od prachu a nečistôt. Podklad sa ošetrí vhodným penetračným náterom a vytvorí sa spádová vrstva. Na spádovú vrstvu sa uložia dosky tepelnej izolácie.

Na voľnom konci terasy/balkóna sa osadí na spádovú vrstvu, resp. na tepelnoizolačné dosky balkónový profil do lôžka z hydroizolačnej lepiacej malty. Do hydroizolačnej lepiacej malty, ktorá sa realizuje v dvoch vrstvách aj s vloženou zosilňovacou tkaninou sa uloží dlažba. Nalepená dlažba sa vyškáruje a styk dlažba/sokel, dlažba/balkónový profil a dilatačné škáry sa utesnia vhodným silikónom.

Krok 1: Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný a tvarovo stabilný. Z podkladu sa mechanicky odstránia nesúdržné vrstvy a dôkladne sa povysáva. Overí sa vyzretosť podkladu.

01 Príprava podkladu
01 Príprava podkladu |

Krok 2: Penetrácia podkladu

Na podklad sa nanesie pomocou maliarskeho valčeka v rovnomernej vrstve penetračný náter tak, aby sa netvorili mláky. Penetračný náter sa nechá odporúčaný čas zaschnúť.

02 Penetrácia podkladu
02 Penetrácia podkladu |

Krok 3: Spádová vrstva

Na pripravený podklad sa nanesie v potrebnej hrúbke a v predpísanom spáde čerstvá zmes vyrovnávacej malty. Uhladí sa vyhladzovacou latou a nechá sa zaschnúť (1 až 6 h). Na spádovú vrstvu sa nalepia do pružnej lepiacej malty tepelnoizolačné dosky, ak sa zhotovuje tepelná izolácia stavebnej konštrukcie.

03 Spádová vrstva
03 Spádová vrstva |

Krok 4: Balkónový profil

Na voľný koniec terasy/balkóna sa osadí na spádovú vrstvu alebo tepelnoizolačnú dosku do vrstvy hydroizolačnej lepiacej malty balkónový profil a mechanicky sa prichytí. Styk profilu a spádovej vrstvy/tepelnej izolácie sa prekryje izolačnou samolepiacou páskou.

04 Balkónový profil
04 Balkónový profil |

Krok 5: Prvá vrstva hydroizolačnej stierky

V mieste styku spádovej vrstvy/tepelnej izolácie a zvislej stavebnej konštrukcie sa nalepí izolačná samolepiaca páska. Na vyspádovanú plochu sa nanesie pomocou oceľovej zubovej stierky (veľkosť zuba min. 6 mm) celoplošne prvá vrstva hydroizolačnej lepiacej malty.

05 Prvá vrstva hydroizolačnej stierky
05 Prvá vrstva hydroizolačnej stierky |

Krok 6: Výstužná tkanina

Na prvú vrstvu hydroizolačnej lepiacej malty sa položí do ešte čerstvej malty výstužná tkanina orezaná na potrebný rozmer.

06 Výstužná tkanina
06 Výstužná tkanina |