ASB Články na tému

veľkoformátové dlažby

Veľkoformátová dlažba udáva trendy posledných rokov. Veľmi dobre sa dopĺňa hlavne s čistými líniami modernej architektúry, ale aj s okázalými historickými objektmi. Dokáže pôsobiť ako luxusný prvok podčiarkujúci eleganciu a štýl. Zjednocuje priestor a opticky ho zväčšuje. Uplatnenie nachádza v stiesnených priestoroch, ako aj tam, kde je potrebné podčiarknuť veľkosť vyskladanej plochy. Je ideálna aj na vizuálne prepojenie rôznych zón. Perfektne môže „sadnúť“ aj pri prepájaní interiéru a exteriéru v prízemných stavbách plynule prechádzajúcich do záhrady.

Na lepenie veľkoformátovej dlažby s rozmerom od viac ako 600 × 600 mm do 1 000 × 1 000 mm je určený systém, ktorý tvorí hydroizolačný samolepiaci bitúmenový pás s HDPE nosnou fóliou lepený za studena, drenážna vrstva, ktorá vznikne zmiešaním epoxidovej parozábrany v predpísanom pomere s epoxidovým kremičitým pieskom, a epoxidová lepiaca malta, ktorá sa nanáša len na rub dlaždice.

Podklady je potrebné pred aplikáciou lepidla na kladenie veľkoformátovej dlažby vyrovnať, spevniť a zbaviť všetkých nečistôt (prach, živica, olej a pod.), ovplyvňujúcich prídržnosť lepeného obkladového prvku. Podklady musia spĺňať všetky aktuálne platné technické normy a predpisy.