Lepenie dlažby na zvukovoizolačnú a separačnú podložku (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Jednotlivé pásy zvukoizolačného a separačného panelu sa kladú tesne k sebe na zraz.

Na odhlučnenie podlahy s keramickou dlažbou je vhodné použiť zvukovo-izolačný a separačný panel z polyesterového vlákna spájaného latexom.

Zvukovoizolačný panel funguje nielen ako separačná vrstva na utlmenie krokového hluku, ale zároveň eliminuje možnosť vzniku šmykového napätia pri nadmerných deformáciách v podlahovej konštrukcii, čím umožňuje lepenie dlažby aj na neštandardné podklady, ako sú drevotrieskové dosky, drevené parkety, drevené stropy a pod.

Príprava podkladu

Pred samotnou relizáciou je potrebné vhodne pripraviť podklad. Podklad (betón, anhydrit) musí vykazovať dostatočnú pevnosť a súdržnosť. Odchýlka v rovnosti podkladu nesmie prekročiť 2 mm na 2 m latu. Pri väčších nerovnostiach je potrebné použiť samonivelizačný vyrovnávací poter. Ak bude podkladovú konštrukciu tvoriť drevený rošt, odporúča sa najskôr položiť dve vrstvy OSB dosiek s hrúbkou 18 a 15 mm.

OSB dosky sa kladú na väzbu tak, aby nevznikali priebežné škáry a obidve vrstvy sa dôkladne spoja preskrutkovaním. Na deformovateľné nenasiakavé podklady (vláknocementové dosky, OSB dosky) sa aplikuje kontaktný mostík.

Aplikácia podložky

Pred uložením podložky je potrebné na prerušenie eventuálnych akustických mostov medzi dlažbou a stenou po obvode dotknutých zvislých konštrukcií na steny aplikovať dilatačnú samolepiacu pásku so šírkou 25 mm, ktorá zároveň umožní posuvný aj strihový pohyb v dilatačnej škáre. Na pripravený podklad sa potom nanesie rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo.

Na nanášanie sa použije zubové hladidlo s veľkosťou zuba 4 až 6 mm. Do čerstvej vrstvy lepidla sa celoplošne vtlačia (najlepšie valčekom) zvukovoizolačné panely. Potrebné formáty sa veľmi presne režú kobercovým nožom a kladú sa tesne k sebe.

Pretože nesmie dôjsť ku kontaktu spodného a vrchného lepiaceho materiálu, škáry medzi panelmi sa prelepia krycou páskou so šírkou 20 mm. Vo vlhkých a mokrých priestoroch je potrebné dosku chrániť hydroizolačným systémom. Keramická dlažba sa kladie priamo na podložku do flexibilného lepidla.

Info o materiáli:

» Zvukovoizolačný a separačný panel – textilná doska z polyesterového vlákna spájaná latexom určená na vytvorenie separačnej vrstvy medzi dlažbou a deformujúcim sa podkladom na tlmenie krokového hluku a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností podlahy, λ = 0,035 W/(m . K), ΔLw = 14 dB.

Čo budete potrebovať

SYSTÉM RAKO TICHÁ DLAŽBA

 • Penetračný náter
  Penetrácia na nasiakavé podklady P202
  spotreba: približne 0,15 až 0,35 l/m2 (v závislosti od riedenia a podkladu), plastová nádoba 1, 5 a 10 l, 5 l = 27,90 €
  alebo
  Hĺbková penetrácia P201 (na menej súdržné podklady)
  spotreba: približne 0,15 až 0,25 l/m2 (v závislosti od riedenia a podkladu), plastová nádoba 5 a 10 l, 5 l = 27,40 €
 • Rýchlotuhnúci samonivelizačný poter
  Vyrovnávacia hmota LE30
  spotreba: približne 1,75 kg/m2 (na 1 mm hrúbky), papierové vrece, 25 kg = 21,50 €
 • Kontaktný mostík
  Kontaktný mostík P203
  spotreba: približne 0,25 až 0,4 kg/m2 (v závislosti od podkladu), plastová nádoba, 5 kg = 38 €
 • Dilatačná páska
  DSAT dilatačná páska
  šírka: 25 mm, hrúbka: 3 mm, dĺžka kotúča: 30 m, kotúč = 9 €
 • Flexibilné lepidlo
  Flexibilné lepidlo AD530
  spotreba: približne 1,5 až 6 kg/m2 (v závislosti od veľkosti dlažby), papierové vrece, 25 kg = 16,60 €
 • Zvukovoizolačný a separačný panel
  Zvukovoizolačný a separačný panel DSDI
  rozmer (š × d): 600 × 1 000 mm, hrúbka: 6 mm, spotreba: približne 1,05 až 1,1 m2/m2, ks = 9 €
 • Hydroizolačný náter
  Jednozložkový hydroizolačný náter SE1
  spotreba: približne 1,2 až 1,6 kg/m2 (na 2 nátery), 2 plastová nádoba 8 a 24 kg, 8 kg = 37,80 € 
 • Hydroizolačná páska
  Tesniaca páska SE5
  šírka: 80, 100, 120, 150 a 1 000 mm, dĺžka: 10 a 50 m, kotúč, 10 m = od 19,60 €
 • Krycia páska
  šírka: 20 mm
 • Škárovacia malta
  Flexibilná vysokohydrofóbna nenasiakavá škárovacia malta GFDRY
  spotreba: približne od 0,3 do 0,8 kg/m2 (v závislosti od veľkosti dlažby a šírky škáry), papierové vrece, 2,5 a 20, kg, 5 kg = 15 €
 • Trvalopružný tmel
  Sanitárny silikón ASI
  plastová kartuša, 310 ml = od 4,90 € 
 • Dilatačný povrazec
  Podkladový separačný povrazec PES
  priemer: 4, 6, 8, 10 mm, dĺžka: 100 bm, ks od = 19,00 €
 • Náradie
  štetec alebo maliarsky valček
  odlamovací nôž
  elektrické miešadlo
  zubové hladilo (veľkosť zuba 4 mm)
  molitanové hladidlo
  gumené hladidlo
  ježový valček

01 | Penetrácia podkladu

Na očistený podklad sa nanesie štetcom alebo valčekom rovnomerná vrstva penetračného náteru.

01 | Penetrácia podkladu
01 | Penetrácia podkladu | Zdroj: Rako

02 | Kontaktný mostík

Na cementotrieskové alebo OSB dosky sa nanesieme štetcom alebo valčekom kontaktný adhézny mostík, ktorý sa pred aplikáciou v nádobe dôkladne premieša. Nechá sa schnúť min. 6 h.

02 | Kontaktný mostík
02 | Kontaktný mostík | Zdroj: Rako

03 | Dilatačná páska

Po obvode priľahlých stien sa nalepí dilatačná samolepiaca páska. Páska sa odvinie z kotúča, odmeria sa potrebná dĺžka a odreže sa. Nalepená páska sa dôkladne pritlačí na podklad.

03 | Dilatačná páska
03 | Dilatačná páska | Zdroj: Rako

04 | Flexibilné lepidlo

Suchá zmes flexibilného lepidla sa vysype do vody (6,2 až 7,5 l vody/25 kg vrece) a dôkladne sa rozmieša elektrickým miešadlom na hladkú homogénnu zmes. Nechá sa odležať 5 min. a opätovne sa premieša. Na podklad sa nanesie zubovým hladidlom s veľkosťou zuba 4 mm tak, aby hladidlo zvieralo s podkladom uhol 60 až 70°.

04 | Flexibilné lepidlo
04 | Flexibilné lepidlo | Zdroj: Rako

05 | Uloženie panelov

Do čerstvého lôžka lepidla sa celoplošne vtlačí zvukovoizolačný a separačný panel (najlepšie valčekom). Jednotlivé panely sa kladú tesne k sebe. Škáry medzi panelmi sa prelepia krycou páskou so šírkou 20 mm.

05 | Uloženie panelov
05 | Uloženie panelov | Zdroj: Rako

06 | Lepenie dlažby

Na nalepenú podložku z panelov sa nanesie zubovým hladidlom vrstva flexibilného lepidla. Flexibilné lepidlo sa odporúča nanášať jedným smerom, to umožní vytlačenie vzduchu pod dlažbou. Hladkou stranou hladidla sa nanesie lepidlo aj na rubovú stranu dlažby. Dlažba sa nalepí na podklad a pritlačí sa.

06 | Lepenie dlažby
06 | Lepenie dlažby | Zdroj: Rako