image 93221 25 v1
Galéria(8)

Hydroizolácia plochej strechy

Partneri sekcie:

Na rekonštrukciu krytín plochých striech možno použiť rozličné materiály. Jedným z vhodných spôsobov je aplikácia trvalopružnej hydroizolačnej membrány na báze disperzie polymérov. Je vhodná na podklady z betónu, asfaltové strešné krytiny z pásov s pieskovaným povrchom, plechové, dostatočne zoxidované krytiny a eternitové strešné krytiny. 

01Hydroizolacnynater 1 1
02Hydroizolacnynater 2 2
03Hydroizolacnynater 3 1
04Hydroizolacnynater 4 1
05Hydroizolacnynater 5 2
06Hydroizolacnynater 6 1
07Hydroizolacnynater
08Hydroizolacnynater 9

Zároveň ju možno použiť ako ochranný povrchový náter strešného plášťa, tvorený striekanou dvojzložkovou PUR penou. Strecha, na ktorú sa bude hydroizolačný náter nanášať, musí mať sklon minimálne 3 % a plochu maximálne 1 500 m2. Po vytvrdnutí vytvára trvalopružnú hydroizolačnú vrstvu, odolnú proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Príprava podkladu
Podklad musí byť pred nanesením hydroizolačnej membrány čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc, prachu, mastnôt a oleja. Z podkladu je potrebné odstrániť všetky mechanické nečistoty sedimentov, prerastajúceho machu a pod. Po odstránení hrubých nečistôt sa odporúča podklad očistiť tlakovou vodou. Na povrchu strechy sa nesmú nachádzať nerovnosti väčšie ako ± 5 mm. Väčšie nerovnosti je potrebné opraviť pružným škárovacím tmelom alebo zmesou piesku frakcie 0 až 4 mm s hydroizolačným náterom a cementu v pomere 4 : 1 : 1 (napr. krytiny z osinkocementových vlnitých šablón a pod.). Premiešaná zmes sa nanesie na očistený podklad, na ktorý sa pred tým naniesla vrstva penetračného náteru (hydroizolačný náter riedený vodou v pomere 1 : 5). Podklad sa zarovná do požadovanej vrstvy drevenou alebo sťahovacou latou a uhladí sa oceľovým hladidlom.

Hydroizolácia strechy
Hydroizolačný náter treba pred použitím krátko premiešať v dodávanom obale pomocou plochej tyče alebo miešacím nadstavcom na elektrickú alebo akumulátorovú vŕtačku. Pripravený podklad sa napenetruje hydroizolačným náterom zriedeným vodou v pomere 1 : 5. Na napenetrovaný podklad sa stierkou, štetcom, pokrývačskou kefou alebo plsteným valčekom nanesie vrstva hydroizolačného náteru. Podľa potreby sa aplikujú dva až tri nátery, vždy po zaschnutí predchádzajúceho náteru. Po aplikácii hydroizolačného náteru treba každú vrstvu chrániť pred dažďom počas 48 h, pri teplotách nad 15 °C aspoň 24 h.

Na zvýšenie mechanických vlastností hydroizolačného náteru sa môže do prvého náteru vtlačiť výstužná tkanina stierkou alebo oceľovým hladidlom. Po zaschnutí sa aplikuje druhý náter tak, aby celkom prekryl výstužnú tkaninu. Ak má byť povrch strechy pochôdzny, je potrebné posledný vytvrdnutý náter ošetriť posypom kremičitým pieskom.

01 | Penetrácia podkladu
Na pripravený podklad sa pokrývačskou kefou nanesie vrstva penetračného náteru (strešný hydroizolačný náter zriedený vodou v pomere 1 : 5).

02 | Vystuženie fabiónu
Na mieste prechodu tzv. fabiónu sa nanesie pokrývačskou štetkou prvá vrstva neriedeného hydroizolačného náteru, do ktorej sa vtlačí pás armovacej tkaniny.

03 | Zatretie pásu výstužnej tkaniny
Takto vložený pás armovacej tkaniny sa pretrie pomocou štetca druhou vrstvou strešného hydroizolačného náteru.

04 | Prvá vrstva hydroizolačného náteru
Pomocou pokrývačskej kefy sa nanesie prvá vrstva hydroizolačného náteru na atiku a plochu strechy v šírke, ktorá sa rovná šírke pásu armovacej tkaniny (1 m).

05 | Vloženie výstužnej tkaniny
Do pripravenej prvej vrstvy hydroizolačného náteru pri atike sa vloží armovacia tkanina s potrebnou dĺžkou.

06 | Druhá vrstva hydroizolačného náteru
Na položenú armovaciu tkaninu sa pokrývačskou kefou nanesie druhá vrstva hydroizolačného náteru. Jednotlivé pásy armovacej tkaniny sa kladú so vzájomným prekrytím 100 mm.

07 | Tretia a štvrtá vrstva
Po zaschnutí druhej vrstvy hydroizolačného náteru sa pomocou pokrývačskej štetky nanesie tretia a štvrtá vrstva. Medzi nanesením jednotlivých vrstiev treba dodržiavať technologickú prestávku (24 až 48 h).

08 | Maximálna plocha strechy

Na veľké plochy sa hydroizolačný náter aplikuje pokrývačskou kefou. Hydroizolačný náter sa môže nanášať na plochu maximálne 1 500 m2.

Čo budete potrebovať:

Strešný hydroizolačný náter (trvalopružná hydroizolačná membrána)
DenBit S-T4 červený
spotreba: približne 0,25 až 0,3 kg/m2 (penetračný náter), približne 0,9 až 1,1 kg/m2 (1. náter), približne 1,1 až 1,3 kg/m2 (2. náter), približne 2,25 až 2,7 kg/m2 (všetky ostatné nátery), plastové vedro 5 a 12 kg, sud 40 kg, 5 kg 20,40 €

Armovacia tkanina
Armovacia perlinka VALMIERA
gramáž: 160 g, rozmer: 1 × 50 m, balenie 55,44 €

Náradie a pomôcky
miešací nadstavec
elektrická alebo akuvŕtačka
stierka
pokrývačská štetka
pokrývačská kefa
penový valček
oceľová lata
plastová nádoba

Pochôdznosť náteru
Hydroizolačný náter nie je pochôdzny pri teplotách nad 20 °C, mierne lepí.

Oprava asfaltovaných krytín
Opravy krytín z asfaltových pásov sú možné pri minimálnom sklone 3 % a povrch asfaltovej vrstvy môže byť narušený maximálne na nosnú tkaninu.

TEXT: spracované z podkladov firmy Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2017.