image 93221 25 v1

Hydroizolácia plochej strechy

Na rekonštrukciu krytín plochých striech možno použiť rozličné materiály. Jedným z vhodných spôsobov je aplikácia trvalopružnej hydroizolačnej membrány na báze disperzie polymérov. Je vhodná na podklady z betónu, asfaltové strešné krytiny z pásov s pieskovaným povrchom, plechové, dostatočne zoxidované …
image 92387 25 v1

Napojenie strechy na komín

Na funkčné zabezpečenie strešného plášťa je potrebné zabezpečiť jeho dostatočnú ochranu. Preto by sa mali všetky spoje zvislých konštrukcií so strešným plášťom, ako sú steny, komín, vyčnievajúce stavebné prvky (vikiere), dostatočne utesniť. Na utesnenie týchto …