Ako možno správne a odborne opraviť škáry a trhliny v podklade? (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Trhlina alebo škára musí byť prekrytá z obidvoch strán najmenej s presahom 300 mm.

Trhliny a pracovné škáry je potrebné pred kladením finálnej podlahovej vrstvy, ako sú napríklad parkety, uzatvoriť. Zatiaľ čo pracovné škáry sú v povrchu vytvorené zámerne, pri trhlinách ide o poruchu, ktorá môže mať množstvo príčin. S cieľom vyvarovať sa prekresleniu týchto škár a trhlín v podlahových krytinách je potrebné ich uzatvorenie, tzv. premostenie.

Na tento účel je vhodné použiť jemnú a veľmi rýchlo tuhnúcu cementovú vyrovnávaciu maltu v kombinácii s renovačným rúnom zo zväzku sklených vlákien. Takto sa premostia nielen trhliny, ale aj pracovné škáry a prechody medzi rozličnými druhmi podkladu.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín a čistý, bez špiny, olejov a mastnoty, ktoré by mohli znížiť priľnavosť. Cementové a kalciumsulfátové potery treba obrúsiť a povysávať. Separačné prostriedky, voľné zvyšky lepidla, stierky, podlahové krytiny alebo náter je potrebné odstrániť napr. okefovaním, obrúsením, ofrézovaním alebo abrazívnym brúsením. Voľné časti treba dôkladne povysávať.

V závislosti od typu a nasiakavosti podkladu sa zvolí vhodný penetračný náter. Pri hrúbke vrstvy viac ako 3 mm je penetrácia nevyhnutná. Nanesená penetrácia sa nechá dôkladne vyschnúť.

Spracovanie vyrovnávacej malty

V závislosti od želanej konzistencie sa zmieša suchá zmes rýchloschnúcej vyrovnávacej malty s predpísaným množstvom vody (4,6 až 5,4 l vody/20 kg vrece). Zvyčajne však stačí menšie množstvo – na 1 kg malty stačí 230 až 270 ml vody. Studená čistá voda sa naleje do čistej nádoby a počas výdatného miešania sa prisype materiál vyrovnávacej hmoty, ktorá sa mieša elektrickým miešadlom, až kým nevznikne bezhrudkovitá zmes.

Namieša sa len toľko malty, koľko možno v čase spracovateľnosti (15 až 30 min.) spracovať. Počas spracovania je možné maltu opäť ručne alebo miešadlom zriediť a rozmiešať. Čerstvá malta sa nanesie na podklad rovnomerne do požadovanej hrúbky. Nechá sa stuhnúť približne 25 minút a následne sa prepracuje alebo sa vyhladí. Požadovanú hrúbku je potrebné naniesť v jednom pracovnom kroku.

INFO O MATERIÁLI

» Stabilná jemná rýchloschnúca cementová vyhladzovacia malta odolná proti alkalickej vlhkosti je určená na dorovnávanie, čiastkové vstrekovanie a vyrovnávanie dier a výtlkov v podklade pred stierkovacími a lepiacimi prácami; ľubovoľná hrúbka vrstvy.

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter
  UZIN PE 360 Plus
  spotreba: 0,80 až 0,15 kg/m2, plastová nádoba 5 a 10 kg, 10 kg = 69,12 €
 • Rýchlotuhnúca vyrovnávacia malta
  UZIN NC 182 2
  spotreba: 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 20 kg = 43,80 €
 • Rúno zo zväzku sklených vlákien
  UZIN NN 203
  rozmery: 0,8 × 30 m (kotúč) alebo 0,8 × 0,60 m (doska), m= 13,34 €
 • Náradie
  jednokotúčová brúska Wolff
  priemyselný vysávač
  plastová nádoba
  elektrické miešadlo
  murárska lyžica
  nylónový plyšový valček
  nožnice
  oceľové hladidlo Wolf

01 | Brúsenie podkladu

Nedostatočné prídržné vrstvy sa odstránia z podkladu brúsením jednokotúčovou brúskou.
01 | Brúsenie podkladu
01 | Brúsenie podkladu | Zdroj: Ha-Uz Market

02 | Povysávanie nečistôt

Vzniknutý prach a nečistoty po brúsení sa povysávajú výkonným priemyselným vysávačom.
02 | Povysávanie nečistôt
02 | Povysávanie nečistôt | Zdroj: Ha-Uz Market

03 | Penetrácia podkladu

Nádoba s penetračný náterom sa nechá aklimatizovať na teplotu miestnosti a pred použitím sa dobre pretrepe. Nylónovým plyšovým valčekom sa penetrácia nanesie na očistený podklad rovnomerne a na celú plochu tak, aby nevznikli kaluže. Nechá sa približne 30 min. vyschnúť.
03 | Penetrácia podkladu
03 | Penetrácia podkladu | Zdroj: Ha-Uz Market

04 | Rúno zo sklených vlákien

Rúno zo zväzkov sklených vlákien sa nareže na potrebný rozmer a odloží sa nabok. Pozor, trhlina alebo škára musí byť prekrytá z obidvoch strán najmenej s presahom 300 mm. Alternatívne možno použiť predpripravené dielce s rozmermi 0,6 × 0,8 m.
04 | Rúno zo sklených vlákien
04 | Rúno zo sklených vlákien | Zdroj: Ha-Uz Market