Ako rýchlo vystierkovať podklad za nepriaznivých klimatických podmienok (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín a očistený od vrstiev, ktoré by mohli znižovať priľnavosť.

Nízke teploty, vysoká vlhkosť alebo nedostatočné možnosti vetrania priestoru môžu výrazne predĺžiť dosiahnutie zrelosti stierky. Tomuto problému sa možno vyhnúť použitím samorozlievacej, extrémne hladkej a rýchlej cementovej stierky s vysokovýkonnou skvapalňovacou technológiou, rozlievacími vlastnosťami a rýchlou zrelosťou, ktorá je vhodná na zhotovenie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach.

Príprava a penetrácia podkladu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín a očistený od vrstiev, ktoré by mohli znižovať priľnavosť, ako napr. zvyšky separačných prostriedkov, uvoľneného lepidla, stierok, podlahoviny alebo náteru. Na ich odstránenie je vhodné použiť kefy, brúsky, frézy alebo abrazívne brúsenie. Voľné časti a prach je potrebné dôkladne povysávať.

Na takto pripravený podklad sa nanesie disperzná penetrácia, ktorá sa nechá dobre preschnúť. Nádobu s penetráciou je potrebné nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu a pred aplikáciou dobre rozmiešať. Penetrácia sa nanáša na podklad celoplošne nylónovo­plyšovým valčekom v rovnomernej vrstve tak, aby sa netvorili kaluže.

Spracovanie stierky

Do čistej plastovej nádoby sa naleje približne 6,5 litra studenej vody. Obsah vreca (25 kg) sa za výdatného miešania nasype do pripravenej nádoby s vodou a rozmieša na husto tekutú zmes bez hrudiek. Čerstvo spracovaná zmes stierky sa naleje na podklad a hladidlom alebo veľkoplošnou stierkou (so zubovaním R2) rovnomerne roztiahne.

Rozliatu zmes možno zlepšiť odvzdušnením ihlicovým valčekom. Odporúča sa, ak je to možné, naniesť požadovanú hrúbku stierky v jednom pracovnom kroku. Stierka sa nechá dôkladne vyschnúť (6 až 72 hodín, v závislosti od typu podlahoviny).

TIP

ÚPRAVA POVRCHU STIERKY
Vystierkovaná plocha spoľahlivo vyschne cez noc aj v zlých klimatických podmienkach, a to aj v hrubších vrstvách. Keďže je jej povrch veľmi hladký, jeho prebrusovanie väčšinou už nie je potrebné, čím sa ušetrí čas. Pri následnom kladení podlahoviny je potrebné dbať na správne klimatické pomery v priestore.

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter
  UZIN PE 360 + NEU
  spotreba: 0,08 až 0,15 kg/m2, balenie 5 a 10 kg, 10 kg = 69,12 €
 • Samorozlievacia stierka
  UZIN NC 170 LevelStar
  spotreba: 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky vrstvy), balenie 25 a 1 000 kg, 25 kg = 43,80 €
 • Náradie
  brúska na betón Wolf
  priemyslený vysávač
  nylónovo-plyšový valček
  elektrické miešadlo (napr. WOLF Power 1600)
  veľkoplošná stierka so zubovou lištou R2
  plastové vedro s miešacím nástavcom s ostrými čepeľami UZIN Ripper

INFO O MATERIÁLI:

» Samorozlievacia, extrémne hladká a rýchla cementová stierka na stierkovanie, nivelovanie a vyrovnávanie podkladov s následným kladením všetkých druhov podlahových krytín; vhodná na ľubovolnú hrúbku vrstvy.

01 | Brúsenie podkladu

Z podkladu sa podlahovou brúskou odstránia nedostatočne držiace vrstvy a nečistoty.

01 | Brúsenie podkladu
01 | Brúsenie podkladu | Zdroj: HA-UZ Market

02 | Vysatie podkladu

Celoplošne uvoľnené nečistoty a prach sa dôkladne povysávajú pomocou priemyselného vysávača. Nádoba s penetráciou sa nechá aklimatizovať sa na priestorovú teplotu a pred aplikáciou sa dobre rozmieša.

02 | Vysatie podkladu
02 | Vysatie podkladu | Zdroj: HA-UZ Market

03 | Penetračný náter

Na očistený podklad sa s nylónovo­plyšovým valčekom nanesie celoplošne v rovnomernej vrstve disperzná penetrácia. Pri aplikácii penetrácie sa nesmú tvoriť kaluže. Penetračný náter sa nechá zaschnúť 30 až 60 min.

03 | Penetračný náter
03 | Penetračný náter | Zdroj: HA-UZ Market

04 | Zámesová voda

Do plastovej nádoby sa naleje studená voda (6,5 l/25 kg vrece) a nasadí sa miešací nástavec s ostrými čepeľami. Z čepelí nástavca sa odstráni ochranná manžeta. Do miešacej nádoby s upevneným nástavcom sa vloží elektrické miešadlo.

04 | Zámesová voda
04 | Zámesová voda | Zdroj: HA-UZ Market