image 87273 25 v1
Galéria(12)

Realizácia ETICS na historickom objekte

Partneri sekcie:

Objekt Veľký delostrelecký sklad, nachádzajúci sa v areáli Korunnej pevnôstky, je súčasťou pôvodného bastiónového opevnenia historického centra mesta. Objekt bol postavený v 50. rokoch 19. storočia, pretože bol potrebný nový rozsiahly delostrelecký sklad.

01 Kingspan
02 Kingspan
04 Kingspan
05 Kingspan
08 Kingspan
09 Kingspan
10 Kingspan
Kingspan links

Na jeho výstavbu sa spotrebovalo 220 000 kusov tehál, no ani táto stavba neskôr nestačila, takže bola doplnená ešte Malým delostreleckým skladom vo svojom susedstve. V priebehu rokov sa spôsob využitia celého areálu i stavieb v ňom menil – od pôvodného účelu armádneho skladu cez plánovanú, ale pre nedostatok financií neuskutočnenú prestavbu areálu na kasárne až po neskoršie využívanie objektu ako stajní a nakoniec i ako súčasti botanickej záhrady. Neskôr úplne stratil využitie a mnoho rokov chátral.

Objekt Veľký delostrelecký sklad v areáli na fotografii zachytávajúcej stav pred začatím rekonštrukčných prác a v schéme areálu.

Cesta k obnove
Vo februári 2008 bol areál predaný občianskemu združeniu, teraz spolku Múzeum Olomouckej pevnosti, z. s. Od tohto obdobia sa na rekonštrukcii a obnove celého areálu aktívne pracuje. Zásadnými medzníkmi pre samotný objekt Veľkého delostreleckého skladu bolo podanie projektu „Pevnosť poznania“ – vybudovanie interaktívneho vzdelávacieho centra, o ktorý požiadala Univerzita Palackého v júni 2010, a jeho slávnostné otvorenie v apríli 2015.

Zatepľovací systém ETICS weber therm plus ultra s izolantom Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska hr. 50 mm vrátane ostení okien a dverí.

Pôvodný stav
Ako už bolo spomenuté, objekt niekoľkokrát zmenil majiteľa a s ním aj účel užívania. To sa, pochopiteľne, veľmi negatívne prejavilo na celkovom technickom stave objektu. Postupne došlo k deštrukcii strešného plášťa, zatekaniu, zásadnému poškodeniu povrchových úprav muriva v kombinácii s poškodením hlavných konštrukčných prvkov stavby v podobe v nadmernej vlhkosti, soľných výkvetov na murive, napadnutia drevokaznými škodcami a ďalších typických prejavov zanedbanej údržby.

Stav objektu pred začatím rekonštrukčných prác

Stav muriva a podložia objektov výrazne negatívne ovplyvnilo aj ustajnenie zvierat. Táto situácia si vyžiadala zásadnú rekonštrukciu budovy. Na všetky konštrukčné časti sa museli použiť adekvátne materiály s vyhovujúcimi technicko-fyzikálnymi parametrami. Okrem iného, všetko muselo prebehnúť v súlade s požiadavkami na ochranu pamiatok, keďže objekt je ako súčasť Mestskej pamiatkovej rezervácie Olomouc pamiatkovo chránený. Toto sa muselo bezvýhradne dodržať aj pri realizácii novej celoplošnej povrchovej úpravy vonkajšieho obvodového muriva, v prípade ktorého ešte pribudla požiadavka na dodatočné zateplenie z dôvodu nutného zníženia energetickej náročnosti budovy.

Stav objektu po úspešnej rekonštrukcii

Technické riešenie zateplenia
Aby bola aplikácia ETICS bezchybná, súdržná časť pôvodnej jadrovej omietky sa zachovala a zvyšné nevyhovujúce časti sa zhotovili nanovo. Systémovú dodávku materiálov ETICS zabezpečil Weber (úplne v súlade s požiadavkami projektu a ochrany pamiatok) vrátane špeciálnej škrabanej minerálnej omietky čo najviac pripomínajúcej vzhľad a štruktúru pôvodnej omietky. Ako tepelný izolant sa použila termoizolačná doska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska z produktového radu Kingspan Kooltherm® na báze tvrdenej rezolovej peny s hrúbkou 50 mm.

Skladba systému ETICS
1) lepiaca hmota weber therm plus ultra
2) tepelnoizolačná doska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska s hrúbkou 50 mm
3) tanierové kotvy
4) vrstva lepiaceho tmelu weber therm plus ultra
5) sklenená sieťovina
6) podkladový náter
7) hrubá škrabaná minerálna omietka

Zásadným technickým dôvodom použitia tejto dosky je okrem iného dokonalá tepelnoizolačná schopnosť umožňujúca splnenie požiadaviek na tepelnú ochranu budov pri veľmi malej hrúbke izolácie, ďalej je to zanedbateľná nasiakavosť a dostatočná tvarová stabilita zaručujúca konštantné mechanicko-fyzikálne parametre počas celej životnosti dosky a v neposlednom rade i dokonalá odolnosť proti agresorom v podobe plesní, húb, hmyzu a proti vtákom, a to vďaka uzavretej materiálovej štruktúre, zloženiu jadra a zosilnenej povrchovej úprave.

Aplikácia produktu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska 50 mm na murivo z plných tehál (600 mm)

Aplikácia produktu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska 50 mm na murivo z plných tehál (600 mm)

Tab. Vlastnosti izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska

Tab. Vlastnosti izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska

TEXT + FOTO: KINGSPAN IZOLÁCIE
ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan a. s.