02 Nalepenie tepelnoizolačných dosiek

Zateplenie sivým polystyrénom (Pracovný postup)

Na zateplenie obvodového plášťa budovy je možné použiť rozličné tepelnoizolačné materiály. Ak je potrebné zmenšiť hrúbku tepelnej izolácie, odporúča sa použiť tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu. Podklad, na ktorý sa budú tepelnoizolačné dosky lepiť, …
05 Pritlačenie dosky

Lepenie tepelnoizolačných dosiek PUR lepidlom (Pracovný postup)

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek v rámci zhotovenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov je možné okrem klasických lepiacich mált použiť aj nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo. Podklad musí byť pred aplikáciou tepelnoizolačných dosiek čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc …

Tepelnoizolačné systémy odolné proti mechanickému poškodeniu

Bytové domy s obvodovým plášťom zatepleným vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) sú vystavené najrozličnejším poveternostným vplyvom či ďalším činiteľom, ktoré môžu spôsobiť ich poškodenie. Najčastejším negatívnym javom je krupobitie alebo vyďobávanie dier vtákmi. Účinnou ochranou je …
Výhody polystyrénu v ETICS

Výhody polystyrénu v ETICS

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.
image 101227 25 v1

Oprava mechanicky poškodeného zateplenia

Opravu mechanického lokálneho poškodenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) je potrebné vykonať čo najskôr po poškodení, aby nevzniklo druhotné poškodenie vlhkosťou, ktorá môže prenikať narušenou povrchovou úpravu do tepelnoizolačného systému.
image 100908 25 v2

Zateplenie fasády tepelnoizolačnými doskami s nástrekom

Povrchový silikátový nástrek na jednej alebo oboch stranách tepelnoizolačných dosiek znižuje prašnosť, umožňuje rýchlejšie lepenie dosiek a  zvyšuje priľnavosť lepidiel a tmelov. Tepelnoizolačné dosky sú vhodné na zateplenie novostavieb, ako aj rekonštruovaných stavieb.
image 93277 25 v1

Zhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému

V ostatnom období sa začínajú na trhu uplatňovať univerzálne tepelnoizolačné systémy. Popularita univerzálnych systémov a univerzálnych lepiacich a stierkových mált výrazne stúpla po tom, ako od 1. januára 2016 vstúpili do platnosti zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť budov. …
image 92347 25 v1

Zateplenie pre optimálnu vnútornú klímu

Významnú úlohu pri zabezpečení príjemného bývania a zdravej klímy v dome zohráva zateplenie. V správne zateplenom dome je v zime príjemne teplo, v lete je chránený pred horúčavou a po celý rok má vyrovnanú vnútornú …
image 92423 25 v1

Veľký prehľad lepiacich mált na zhotovenie ETICS

Aj vzhľadom na sprísnené požiadavky na požiarnu odolnosť budov sa do popredia dostávajú univerzálne lepiace a stierkovacie malty, ktoré umožňujú lepenie tepelnoizolačných dosiek tak na báze polystyrénu, ako aj minerálnej vlny.