ASB Články na tému

etics

Na zateplenie obvodového plášťa budovy je možné použiť rozličné tepelnoizolačné materiály. Ak je potrebné zmenšiť hrúbku tepelnej izolácie, odporúča sa použiť tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu. Podklad, na ktorý sa budú tepelnoizolačné dosky lepiť, musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu a ďalších nečistôt. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý.

Na lepenie tepelnoizolačných dosiek v rámci zhotovenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov je možné okrem klasických lepiacich mált použiť aj nízkoexpanzné polyuretánové lepidlo. Podklad musí byť pred aplikáciou tepelnoizolačných dosiek čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt, oleja a námrazy.

Bytové domy s obvodovým plášťom zatepleným vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS) sú vystavené najrozličnejším poveternostným vplyvom či ďalším činiteľom, ktoré môžu spôsobiť ich poškodenie. Najčastejším negatívnym javom je krupobitie alebo vyďobávanie dier vtákmi. Účinnou ochranou je použitie ETICS so zvýšenou mechanickou odolnosťou.

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.

Koncern Sto patrí medzi najväčších celosvetových dodávateľov fasádnych zatepľovacích systémov a predné pozície mu patria aj na slovenskom trhu. Značka Sto s jej nezameniteľným žltým vedierkom ponúka v oblasti zateplenia sortiment kontaktných zatepľovacích systémov StoTherm (ETICS), predsadených prevetrávaných systémov StoVentec a systémov vnútorného zateplenia StoTherm In, ktoré vyhovejú všetkým individuálnym požiadavkám a podmienkam pri zachovaní najvyššej technickej spoľahlivosti.

Opravu mechanického lokálneho poškodenia vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) je potrebné vykonať čo najskôr po poškodení, aby nevzniklo druhotné poškodenie vlhkosťou, ktorá môže prenikať narušenou povrchovou úpravu do tepelnoizolačného systému.

Povrchový silikátový nástrek na jednej alebo oboch stranách tepelnoizolačných dosiek znižuje prašnosť, umožňuje rýchlejšie lepenie dosiek a  zvyšuje priľnavosť lepidiel a tmelov. Tepelnoizolačné dosky sú vhodné na zateplenie novostavieb, ako aj rekonštruovaných stavieb.

Združenie EPS SR pozýva odbornú verejnosť na seminár s názvom Využitie EPS v ETICS – Legislatíva – Požiarna bezpečnosť stavieb. Podujatie sa bude konať 16. mája 2018 v Agroinštitúte v Nitre. Účasť na seminári je bezplatná.

V posledných dvoch novembrových dňoch sa v hoteli Zochova chata v Modre-Piesok uskutočnilo 12. odborné podujatie Občianskeho združenia – Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ), ktorý formou workshopu riešil aktuálne úlohy OZ ZPZ a nové požiadavky na navrhovanie a zhotovenie ETICS.

V ostatnom období sa začínajú na trhu uplatňovať univerzálne tepelnoizolačné systémy. Popularita univerzálnych systémov a univerzálnych lepiacich a stierkových mált výrazne stúpla po tom, ako od 1. januára 2016 vstúpili do platnosti zvýšené požiadavky na požiarnu odolnosť budov. Uplatňovaním týchto požiadaviek sa pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov výrazne častejšie stretávajú tepelné izolácie na báze expandovaného polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MV), čo si v minulosti vyžadovalo použitie rôznych lepiacich a stierkových mált.

Významnú úlohu pri zabezpečení príjemného bývania a zdravej klímy v dome zohráva zateplenie. V správne zateplenom dome je v zime príjemne teplo, v lete je chránený pred horúčavou a po celý rok má vyrovnanú vnútornú klímu bez veľkých výkyvov.

Aj vzhľadom na sprísnené požiadavky na požiarnu odolnosť budov sa do popredia dostávajú univerzálne lepiace a stierkovacie malty, ktoré umožňujú lepenie tepelnoizolačných dosiek tak na báze polystyrénu, ako aj minerálnej vlny.

Z hľadiska materiálovej skladby ETICS s ohľadom na voľbu použitého tepelného izolantu majú dominantnú pozíciu na trhu dve skupiny výrobkov: ETICS s izolantom z expandovaného polystyrénu (ďalej "EPS") a ETICS s izolantom z dosiek z minerálnych vlákien. U dosiek z minerálnych vlákien získali postupne na trhu rozhodujúcu prevahu dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákna (ďalej "MW pozdĺžne"), ktoré umožňujú montáž izolantu na podklad bodovým lepením a žiadané vyrovnanie povrchu ETICS.