image 99590 25 v3
Galéria(7)

Projekt RenovActive ukáže aj Slovákom, ako rekonštruovať

Partneri sekcie:

Medzinárodný projekt RenovActive, o ktorom sme informovali už minulý rok v TZB HAUSTECHNIK č. 3/2017, prebieha aj u nás a naučí Slovákov, ako dosiahnuť rekonštrukciou efektívnejšie a zdravšie bývanie, a to v aktívnom štandarde. Ukážkovú a zároveň finančne dostupnú rekonštrukciu typického štvorcového rodinného domu v aktívnom štandarde predstavuje návrh architektonickej kancelárie Ddak, Doršic Doršicová. 

04 Ddak1
05 Ddak2
01 RenovActive1
02 RenovActive2
03 RenovActive4
porota MM
Velux NEW

Každý šiesty Slovák sa sťažuje na nevyhovujúce podmienky v budove, v ktorej žije. V nedostatočných svetelných podmienkach býva 19 % slovenských domácností, nadmernú vlhkosť hlási 23 % domácností a 21 % slovenských domácností nie je ekonomicky schopných vykúriť dom alebo byt. To sú alarmujúce výsledky medzinárodnej štúdie s názvom Healthy Home Barometer 2017.

Sú to však súkromní vlastníci budov, ktorí držia kľúč k zdravému bývaniu. Až polovica Slovákov žije v rodinných domoch, ktoré sú zväčša ich osobným vlastníctvom. Podľa zistení štúdie by finančné a nefinančné aktíva slovenských domácností dokázali pokryť komplexné renovácie rodinných domov až v 80 % prípadov.

Projekt RenovActive Slovensko má preto prispieť k naštartovaniu renovačných procesov v našej krajine. „Najväčším problémom rekonštrukcií je, že ľudia nevedia, kde začať. Naším cieľom je ukázať finančne dostupné možnosti rekonštrukcie v zmysle zdravého bývania v slovenských pomeroch,“ hovorí Petr Král, marketingový manažér spoločnosti VELUX pre Slovensko, ktorá je iniciátorom tohto projektu. Spoločnosť preto vyhlásila minulý rok súťaž, ktorej cieľom bolo nájsť vhodný dom na rekonštrukciu a zároveň aj rodinu, ktorá by sa stala ambasádorom projektu RenovActive na Slovensku.

Fenomén slovenského „štvorcového“ domu

RenovActive Slovensko predstaví finančne optimálny spôsob renovácie typického slovenského rodinného domu na objekt v aktívnom štandarde, ktorý je nielen energeticky efektívny, ale prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie.

Dom rodiny Hučkovcov – takýto dom tzv. štvorcového typu zo 60. až 70. rokov 20. storočia možno nájsť takmer v každej slovenskej obci.

Dom rodiny Hučkovcov – takýto dom tzv. štvorcového typu zo 60. až 70. rokov 20. storočia možno nájsť takmer v každej slovenskej obci.

Rodinný dom tzv. štvorcového typu zo 60. až 70. rokov 20. storočia možno nájsť takmer v každej slovenskej obci. Záujem o rekonštrukciu svojho bývania pod taktovkou spoločnosti VELUX prejavili preto desiatky adeptov z celého Slovenska. Za ambasádora projektu bola napokon vybraná rodina Hučkovcov zo Šale, ktorá v rekonštrukcii domu po starých rodičoch vidí možnosť žiť naplno v súlade so svojím životným štýlom.

Snom manželov Hučkovcov bolo odjakživa bývať v rodinnom dome s nízkou spotrebou energií a s veľkou záhradou, kde by sa mohli venovať aj záhradkárčeniu a pestovaniu plodín. „Páčilo sa nám, ako sa táto rodina snaží znižovať svoju uhlíkovú stopu. V rámci svojich možností veľmi prirodzene premýšľa o svojom vplyve na životné prostredie. To bol jeden z dôvodov, ktorý nás presvedčil, aby sme ich vybrali za ambasádorov projektu,“ vysvetľuje výber víťaza Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX.

Aj architektonická výzva už pozná svojho víťaza

Stavebná časť projektu odštartovala dvojkolovou architektonickou výzvou. Slovenskí architekti sa do nej mohli zapojiť so svojimi návrhmi na opakovateľnú cenovo dostupnú renováciu typického rodinného domu do aktívneho štandardu.

O víťazovi architektonickej výzvy rozhodla porota počas dvoch kôl.

O víťazovi architektonickej výzvy rozhodla porota počas dvoch kôl.

V prvom kole hodnotila odborná komisia splnenie kritérií aktívneho domu, cenovú dostupnosť a reprodukovateľnosť návrhu. Návrh mal tiež obsahovať sedem replikovateľných prvkov, kombináciou ktorých možno dosiahnuť cenovo dostupné bývanie a komfort. Ide o prvky zadané v rámci celého projektu a patria sem:
• zobytnenie podkrovia,
• zväčšenie obytného priestoru,
• optimalizácia denného osvetlenia,
• dynamická ochrana proti slnku,
• hybridné vetranie,
• otvorená schodisková šachta,
• kvalitnejšia obálka domu.

Do druhého kola postúpili napokon tri návrhy autorov:
– Ddak, Doršic Doršicová,
– Ing. arch. Lívia Dulíková,
– H2A architects, Ing. arch. Jozef Hudák.

Návrh Ing. Emy Kiabovej a Ing. arch. Ing. Romana Ruhiga získal divokú kartu za filozofický prístup ku konceptu RenovActive.

V druhom kole architekti predstavili rozpracované štúdie. Komisia jednomyseľne určila za víťaza návrh architektonickej kancelárie Ddak, Doršic Doršicová. „Víťazný návrh renovácie typického rodinného domu má slúžiť nielen ako ukážkový príklad rekonštrukcie pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska, ale zároveň má v slovenskej architektonickej obci podnietiť odbornú diskusiu o možnostiach riešenia obnovy starnúceho bytového fondu na Slovensku,“ vysvetľuje Klára Bukolská.

Rekonštrukcia prinesie domu a jeho majiteľom nielen zlepšenie kvality života, ale zároveň predstaví aj finančne optimálnu premenu na objekt v aktívnom štandarde.

Rekonštrukcia prinesie domu a jeho majiteľom nielen zlepšenie kvality života, ale zároveň predstaví aj finančne optimálnu premenu na objekt v aktívnom štandarde. 

Porota na víťaznom návrhu ocenila, že aj napriek zachovaniu súčasného výrazu domu zlepšuje rekonštrukcia kvalitu života v dome ekonomickým a uskutočniteľným spôsobom. „Výsledné riešenie je kultivované a predstavuje dobrý potenciál na opakované využitie. Prináša moderné bývanie so zdravým vnútorným prostredím, ktoré zodpovedá štandardom aktívneho domu,“ zhodnotila architektka Klára Bukolská.

Podľa slov Ing. arch. Martina Doršica z architektonickej kancelárie Ddak bol projekt RenovActive skutočnou architektonickou výzvou: „Súťaž som vnímal ako príležitosť zužitkovať skúsenosti z riešení rezidenčného bývania – a špeciálne podkroví. Výzvou bolo najmä riešenie aspektov kvality bývania, napr. svetelný posudok pre typový dom zo 60. rokov 20. storočia.“ Ostatné architektonické návrhy sa umiestnili bez uvedenia poradia.

Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili:
– Ing. arch. Ľubomír Závodný, architektonická kancelária Ľubomír Závodný,
– prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU v Bratislave,
– prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadení budov STU v Bratislave,
– Ing. arch. Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX,
– Lone Feifer, generálna tajomníčka Active House Aliance, poradkyňa komisie pre aktívny štandard domu.

Projekt RenovActive aktuálne čaká spracovanie kompletnej dokumentácie. Spustenie stavebných prác sa očakáva na jar. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca roka 2018.

Projekt RenovActive

Koncept opakovateľnej cenovo dostupnej renovácie budov do aktívneho štandardu s názvom RenovActive je odpoveďou spoločnosti VELUX na výzvy, ktoré so sebou prináša alarmujúci stav starnúceho bytového fondu v Európe.

Projektom RenovActive sa spoločnosť VELUX rozhodla aktívne podporiť urýchlenie renovačných procesov. Pilotný projekt úspešne zrealizovala symbolicky v belgickom Bruseli – meste, kde sa koncentruje tvorba európskej legislatívy. Primárnym cieľom bolo dokázať finančnú realizovateľnosť rekonštrukcie aktívneho domu v kontexte európskeho sociálneho bývania.

RenovActive Slovensko

Záujem slovenskej odbornej verejnosti o možnosti renovácie budov do aktívneho štandardu povzbudil spoločnosť VELUX zrealizovať podobnú aktivitu aj na území Slovenskej republiky. Cieľom projektu RenovActive Slovensko je ukázať finančne optimálny spôsob renovácie typického slovenského rodinného domu na objekt v aktívnom štandarde, ktorý je nielen energeticky efektívny, ale prináša svojim užívateľom maximálny komfort a zdravé vnútorné prostredie pri minimálnom vplyve na životné prostredie.

 

Text vznikol z podkladov spoločnosti VELUX.
Foto a obrázky: VELUX

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 1/2018.