image 83420 25 v2
Galéria(7)

Prehľad: omietky vhodné na ochranu sokla

Partneri sekcie:

Úprava sokla má ochrannú aj dekoračnú funkciu. Vlastnosti dekoračných omietok vhodných na ochranu soklov sú prispôsobené príslušným poveternostným vplyvom.

01Sokel MosaikTop
02Sokel Ceresit CT 77 25kg
03Sokel 429 JUBIZOL Kulirplast 2.0 25kg
04Sokel weber.pas marmolit
05Sokel 049038 capatect kd buntsteinputz 2014 LV
06Sokel MOZAIKOVA OMITKA

Na trhu sú dostupné rozličné druhy omietok vhodných na ochranu sokla. Tradičným riešením sú dekoračné omietky z farebných kamienkov. Ide o omietky s vyššou vodoodpudivosťou a odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Niektoré z nich sú dokonca umývateľné. Ako alternatívu možno použiť napríklad vhodnú silikónovú omietku alebo rozličné druhy obkladov. Výber omietky vhodnej na ochranu sokla závisí od podkladu, na ktorý sa bude aplikovať. Vhodnými podkladmi na aplikáciu sú vápenno-cementové a cementové omietky, betón, prírodný a umelý kameň a podobne. Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, bez prachu, trhliniek, voľne oddeliteľných častí a bez zvyškov mastnoty.

V každom prípade je potrebné podklad dokonale očistiť. Novovytvorené omietky musia byť dostatočne nosné a povrch omietok musí byť hladký. Pri renováciách sa musí povrch očistiť od všetkých oddeliteľných častí, ako sú zvyšky starých náterov, odlupujúce sa časti a podobne. Na soklových plochách sa odporúča ako podklad vodotesná cementová omietka. Povrchy, ako sú napr. cementotrieskové dosky, sa odporúča upraviť stierkovým tmelom. Na nedostatočne izolované steny a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie omietky z prírodných mramorových zŕn neodporúča. Zároveň sa nesmie aplikovať na tepelnoizolačné a sanačné omietky. Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady treba posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia dekoratívnej omietky.

Baumit MosaikTop

Použitie: Priemyselne vyrábaná dekoratívna pastovitá tenkovrstvová prefarbená omietka z pestrých kamienkov na báze akrylátovej disperzie. Vodoodpudivá, mechanicky odolná, ľahko spracovateľná, odolná proti nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vhodná ako konečná povrchová úprava fasád na podklad, ako sú minerálne omietky a stierky, hladký betón, organické (disperzné) stierky a omietky, aj ako povrchová úprava na prestierkovanú tepelnú izoláciu na báze EPS-F, StarTherm, XPS a EPS Perimeter, a to najmä v oblasti soklov. Vhodná aj do interiéru v namáhaných oblastiach, ako sú napríklad schodiská.

Baumit MosaikTop

Balenie: Plastové vedro, 25 kg
Spotreba: Približne 5,5 kg/m2
Orientačná cena: 67,50 €/25 kg
Výrobca: Baumit, www.baumit.sk

Ceresit CT 77

Použitie: Tenkovrstvová dekoratívna silikón-akrylátová mozaiková omietka. Odolná proti poveternostným vplyvom, oderu, plesniam, riasam a hubám, ako aj znečisteniu, s nízkou absorpciou vody. Určená na zhotovenie dekoratívnych farebných omietok na tradičných omietkach, betónových a sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách atď. Vhodná aj na použitie v interiéri v oblastiach so zvýšeným rizikom poškodenia, napr. vo vstupných priestoroch, halách, na schodiskách.

Ceresit CT 77

Balenie: Plastové vedro, 25 kg
Spotreba: Približne 4,5 kg/m2
Orientačná cena: 77,95 €/25 kg
Výrobca: Henkel, www.ceresit.sk

Jubizol Kulirplast 2.0

Použitie: Mramorová akrylátová dekoračná omietka vyrobená z viacfarebného mramorového granulátu. Určená na ochranu všetkých druhov jemne upravených fasádnych povrchov, najmä soklov, používa sa aj na veľmi zaťažené vnútorné stenové povrchy na chodbách, schodiskách a pod. Má dobrú priľnavosť na všetky jemne drsné stavebné podklady: základné omietky fasádnych tepelnoizolačných systémov (tepelnoizolačné dosky z EPS alebo XPS), klasické jemné vápenno-cementové a cementové omietky, zahladené betónové povrchy, ako aj vláknocementové a sadrokartónové dosky, drevotriesky a pod. Je odolná proti účinkom dymových plynov, UV žiareniu a ostatným poveternostným vplyvom.

Jubizol Kulirplast 2.0

Balenie: Plastové vedro, 25 kg
Spotreba: Približne 4,5 kg/m2
Orientačná cena: 60 €/25 kg
Výrobca: JUB, www.jub.sk

weber.pas marmolit

Použitie: Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na okamžité spracovanie. Určená na vnútorné alebo vonkajšie použitie, napríklad na portály, stĺpy a tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Má vysokú priľnavosť na podkladoch, ako sú napríklad vápenno-cementové a cementové omietky, betón, prírodný a umelý kameň. Podklad pod marmolitom musí byť odolný proti priesaku vody aj vzlínaniu zemnej vlhkosti.

weber.pas marmolit

Balenie: Plastové vedro, 30 kg
Spotreba: Približne 4 až 6 kg/m2 (v závislosti od hrúbky zrna)
Orientačná cena: 109,80 €/30 kg
Výrobca: Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk

Capatect KD-Buntsteinputz

Použitie: Dekoratívna omietka s prírodnými kamienkami na báze syntetickej živice na dekoratívne úpravy, odolná proti namáhaniu. Určená na dekoratívne vonkajšie a vnútorné úpravy fasádnych podmuroviek (soklov), stĺpov, ostení okien a dverí. Odolná proti poškriabaniu a nárazom, stála na svetle, odolná proti poveternostným vplyvom, nepriepustná pri nárazovom daždi, vysokoelastická s nízkou náchylnosťou na znečistenie. Vhodná na bežné druhy omietok a tepelnoizolačné systémy.

Capatect KD-Buntsteinputz

Balenie: Plastové vedro, 25 kg

Spotreba: Približne 5 kg/m2
Orientačná cena: 78 €/25 kg
Výrobca: Caparol, www.caparol.sk

Cemix Mozaiková omietka

Použitie: Farebná pastovitá omietka z prírodných kamienkov pripravená na okamžité použitie. Určená na vytváranie dekoratívnych povrchových úprav vo vonkajšom aj vnútornom prostredí na výrazne mechanicky a vlhkostne namáhaných plochách, ako sú soklové časti budov, schodiská, chodby a pod. Na finálnu úpravu rovných omietok na vápenno-cementovej, vápenno-sadrovej a sadrovej báze a na úpravu nosných a rovných silikátových stavebných konštrukcií či vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS). Odolná proti nárazom a poveternostným vplyvom, hubám, ria­sam a machom, pružná a priepustná pre vodnú paru. Vhodná pre systém Magic Decor – dekoratívne úpravy povrchov stien. Rozličné farebné odtiene.

Cemix Mozaiková omietka

Balenie: Plastové vedro, 15 kg alebo 25 kg

Spotreba: Približne 4,5 až 6,5 kg/m2 (v závislosti od hrúbky zrna)
Orientačná cena: od 75,60 €/25 kg
Výrobca: Cemix, www.cemix.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív výrobcov, Isover

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.