Pozvánka na jubilejný X. ročník odbornej konferencie PROJEKTANTI 2021

baner Projektanti
Zdroj: ELEKTRO MANAGEMENT

ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o. a generálni partneri RITTAL s.r.o. a EPLAN ENGINEERING CZ s.r.o. Vás pozývajú na jubilejný X. ročník odbornej konferencie PROJEKTANTI 2021. 19. – 21. 10. 2021 / hotel Partizán**** Tále

PREDNÁŠKY:

 • Riešenie EPLAN v rôznych oblastiach elektrotechniky / Radovan Ovcarčík
 • Ochrana pred bleskom – výpočet rizika / JiříKroupa
 • Odporúčané projekčné postupy a nedostatky v projektoch ochrany pred bleskom / Rudolf Štober
 • Návrh vnútornej ochrany pred bleskom (SPD) začína manažérstvom rizík (STN EN 62305-2:2013), ale v žiadnom prípade to tým nekončí / Radoslav Rieger
 • Rozvádzačové prepäťové ochrany s vysokofrekvenčným odrušovacím filtrom / Daniel Sidun
 • Ochrana fotovoltických elektrární pred bleskom a prepätím / Jozef Daňo
 • Žiadne obavy z projektovania KNX systémových inštalácií / Josef Kunc
 • Elektromobilita a jej vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb / František Gilian
 • Ako si poradiť aj v tých najzáludnejších zapojeniach izolovaných sústav / Roman Smékal
 • HBES a BACS – sú požiadavky týchto noriem nereálne? / Edmund Pantůček
 • Problémy pri projektovaní metalických a optických dátových káblových rozvodov v komerčných budovách / Ing. Juraj Galba, MBA
 • Núdzové zastavenie a núdzové vypnutie elektrického zariadenia tlačidlami CENTRAL STOP podľa STN EN 60204-1: 2019 z pohľadu súdneho znalca / Ján Meravý
Projektanti 2021 verzia OTP 1
Zdroj: ELEKTRO MANAGEMENT

Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiCS

Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

Workshop Modelovanie rozvádzača pomocou novej platformy EPLAN

Zabezpečuje: spoločnosť EPLAN

22 vystavujúcich spoločností

Odborná exkurzia v Železiarňach Podbrezová

V rámci exkurzie navštívime niekoľko výrobných hál (oceliareň, ťaháreň), Hutnícke múzeum a malú vodnú elektráreň v Jasení.

EM logo farebné slogan

Prihlášku a podrobné informácie nájdete na https://www.elektromanagement.sk/podujatie/x-projektanti_2021/.Začiatok formulára