Poruchy v konštrukčných detailoch pri izolačných systémoch - 2. časť
Galéria(7)

Poruchy v konštrukčných detailoch pri izolačných systémoch – 2. časť

Partneri sekcie:

Systém odvodnenia je veľmi významnou časťou strešných plášťov, lebo platí zlaté pravidlo: čím rýchlejšie voda zo strechy odtečie, tým lepšie. Okrem spádov, ktoré sú nevyhnutné, chcem upozorniť na pravidlo zdochnutého holuba. Toto pravidlo hovorí, že zdochnutý holub je schopný upchať akýkoľvek vpust s priemerom menším ako 100 mm, preto je vhodné navrhovať vpusty s minimálnym priemerom 100 mm.


Vpusty

Z času na času nevyjde pri rekonštrukcii skladba pásov. Potom neostáva nič iné, ako improvizovať pri riešení vpustov. Veľmi nebezpečnou poruchou je zanášanie vpustov výluhmi z betónu. Je to spôsobené použitím skladov a konštrukčným riešením pochôdznych (úžitkových) strešných plášťov, kde nie je zabezpečený  rýchly odvod vody zo strešného systému. Ak má zrážková voda čas vylúhovať betón, ak sa rýchlo neodvedie do odpadového potrubia, potom sa vpusty zanesú a súčasne sa môže úplne zaniesť aj kanalizačného potrubie.
Vpust, pri ktorom sa zrekonštruoval hydroizolačný povlak, ale iba ten. Pri väčšine strešných plášťov u nás, kde sa použili staré liatinové vpusty, treba veľmi opatrne skontrolovať stav týchto vpustov. V mnohých prípadoch sú silno skorodované a treba ich vymeniť. Samozrejme, že liatinové vpusty vďaka svojim charakteristikám umožňujú povrchovú kondenzáciu, ktorá je pri nových plastových vpustov takisto vylúčená.
Všetky konštrukčné detaily odvodnenia, a najmä žľaby, musia mať šikmé steny, aby voda, ktorá v nich zamrzne, ich neroztrhla. Ošetrenie vpustu akrylátovými stierkami bez akéhokoľvek lapača naplavenín. Prierez vpustom je v porovnaní s pôvodným značne zmenšený. 

Ing. Marek Novotný, súdny znalec v odbore stavebnej izolácie a stavebnej fyziky
Foto: autor