Partneri sekcie:
Návrat k mestskému životu

Návrat k mestskému životu

Väčšie európske mestá sa viac či menej úspešne pasujú s nárastom automobilovej dopravy a jeho negatívnymi dôsledkami. Prioritami býva väčšinou posilnenie MHD, bicyklovej a pešej dopravy, obmedzené využitie osobného automobilu podporené zriaďovaním hromadných parkovísk pri …
Inteligencia je aj v spôsobe riadenia

Inteligencia je aj v spôsobe riadenia

Vývoj technických zariadení budov napreduje veľmi rýchlo. Sledovať všetky novinky a vedieť, ako ich optimálne využiť tak, aby ideálne spolupracovali so všetkými ostatnými sústavami, je čoraz zložitejšie. Každá profesia síce dobre ovláda svoju problematiku, ale …
Hydroizolácie spodnej stavby mPVC fóliou

Hydroizolácie spodnej stavby mPVC fóliou

Hoci sú už hydroizolačné PVC-P fólie v stavebníctve pomerne známe, ešte vždy predstavujú riziko pri neodbornej montáži, preto nie sú vhodné na svojpomocnú aplikáciu. K hydroizolačnej fólii v spodnej stavbe neodmysliteľne patrí dostatočne skúsený izolatér …

ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2007

V dňoch 14. – 15. júna 2007 organizuje Inštitút pre energeticky pasívne domy druhý ročník konferencie ENERGETICKY PASÍVNY DOM 2007, ktorej cieľom je po úspešnej minuloročnej premiére pokračovať v popularizácii energeticky pasívnych domov na Slovensku. …
Uniqa Tower vo Viedni

Uniqa Tower vo Viedni

Vo Viedni pri južnom dunajskom ramene Donaukanal minulý rok vyrástla nová dominanta. V novej 75 metrov vysokej centrále koncernu Uniqa na ulici Untere Donaustraße vo Viedni podľa jej tvorcov z viedenského architektonického ateliéru Neumann + …
Ľahké obvodové plášte verzus ľahké fasády

Ľahké obvodové plášte verzus ľahké fasády

Veľká pozornosť sa venuje technickým parametrom obvodového plášťa, ale rozhoduje aj kvalitný vzhľad. Zaujímali nás preto možnosti dodávateľov nielen pri zhotovovaní funkčného obvodového plášťa, ale aj esteticky zaujímavej fasády. Ľahké fasády sa uplatňujú na budovách …
Permanentné prístupové systémy pre fasády

Permanentné prístupové systémy pre fasády

Údržba, čistenie a oprava fasád budov, svetlíkov a ďalších častí budov vyžaduje v prvom rade vyriešenie prístupu k daným plochám. Pri veľmi nízkych budovách vystačíme s niektorým z prenosných zariadení, ktoré nie sú súčasťou budovy …

Na elektrickom vykurovaní možno ušetriť

S prekvapením to zisťujú obyvatelia novovybudovaných bytov v Liptovskom Mikuláši. Podľa tvrdenia predstaviteľov firmy DEVI – marketingového riaditeľa Ing. Dušana Lašáka a technického riaditeľa Ing. Miroslava Kašáka, zníženie nákladov je zapríčinené najmä tým, že, pri …
Elementové (kazetové) fasádne systémy

Elementové (kazetové) fasádne systémy

Elementová fasáda je progresívny stavebný prvok, ktorý najmä racionálne a rýchlo zabezpečuje montáž fasádnych prvkov bez použitia lešenia, resp. montážnych plošín. Veľký rozmach vo svete, ale aj v Európe predurčuje kvality tohto typu fasádnej konštrukcie …
YTONG LAMBDA presviedča svojou kvalitou

YTONG LAMBDA presviedča svojou kvalitou

Spoločnosť XELLA  Slovensko sa, okrem iného, prezentuje na rôznych podujatiach zameraných na stavebníctvo a bývanie. Okrem toho, že predstavuje svoje produkty a svoju činnosť širokej verejnosti, využíva aj možnosť dialógu s odbornou verejnosťou. V tomto …

Bezpečnostné dvere ako požiarny uzáver

Začiatkom marca uviedla spoločnosť SHERLOCK na trh nové bezpečnostné požiarne dvere SHERLOCK® K245 a K260 s vyššou požiarnou odolnosťou EI2 45 a 60 min. a EW 45 a 60 min., ktoré zároveň spĺňajú požiadavky dymotesnosti …