image 64773 25 v1

Chystáte sa murovať? Pozrite si prehľad murovacích mált

Partneri sekcie:

Malty sa v súčasnosti vyrábajú väčšinou priemyselne a sú určené na ručné alebo strojové spracovanie. Ich výber závisí od druhu použitého muriva. Na murovanie obvodového muriva z tepelnoizolačných tehál a tvaroviek klasickým spôsobom sa odporúča použiť maltu s tepelnoizolačnými vlastnosťami, tzv. termomaltu. Tepelnoizolačné vlastnosti dodáva tejto malte obsah expandovaného perlitu. Ak sa použijú tehly s brúsenými ložnými škárami, výrobcovia odporúčajú použiť tenkovrstvovú maltu, ktorá sa nanáša na škáru celoplošne pomocou aplikačného valčeka, pričom konečná výška škáry je 1 mm.

Alternatívne možno na lepenie brúsených tehál použiť polyuretánovú penu, teda bezcementové lepidlo. Výhodou murovania polyuretánovou penou je fakt, že sa zo spojiva do tehly neprenáša vlhkosť, čo umožňuje murovanie aj pri teplote –5 °C. Na ložnú škáru sa aplikačnou pištoľou nanášajú jeden alebo dva pruhy peny. Prvý rad sa však vždy zakladá na zakladaciu maltu (ako pri klasickom murovaní).

Výrobcovia ponúkajú buď bežný, alebo zimný druh zakladacej malty. Hrúbka lôžka zo zakladacej malty by mala byť minimálne 10 mm, pričom nanesená vrstva musí byť dokonale rovná a suchá. Pri klasickom spôsobe murovania vnútorných stien sa odporúča použitie vápenno-cementovej malty. Rovnako však možno použiť polyuretánovú penu alebo tenkovrstvovú maltu. Na murovanie pórobetónových tvárnic sa odporúča použiť špeciálnu minerálnu tenkovrstvovú maltu určenú na pórobetón dodávanú ich výrobcom.

Porotherm MM 50

Použitie: Priemyselne vyrábaná suchá vápenno-cementová maltová zmes určená na klasický spôsob murovania (hrúbka ložnej škáry približne 12 mm). Obsahuje prírodné zložky – vápenný hydrát, cement, piesok a iné prísady. Maximálna veľkosť zrna je 4 mm, pevnosť v tlaku 5 N/mm2.

Pri spracovaní a prvé dni po spracovaní nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C. Ako zámesová voda sa môže použiť iba čistá voda. Nesmú sa pridávať žiadne iné materiály alebo prísady (napr. proti mrazu). Čerstvá malta je spracovateľná v závislosti od poveternostných podmienok približne do dvoch hodín.

Spotreba: Spotreba vody – 6 až 7 l na vrece
Orientačná výdatnosť – z jedného vreca približne 23 l čerstvej malty
Čas spracovateľnosti – pri teplote 18 až 20 °C približne 2 hodiny

Balenie: Papierové vrece, 40 kg
predajca: Wienerberger slovenské tehelne www.wienerberger.sk

Baumit Murovacia malta 50

Použitie

Priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes na ručné a strojové spracovanie. Vápenno-cementová murovacia malta so zaručenou pevnosťou v tlaku 5 MPa na všetky druhy obvyklých murovacích prvkov, nosné steny, priečky a komíny. S obsahom prírodných zložiek – vápenný hydrát, cement, piesok a iné prísady.

Maximálna veľkosť zrna je 4 mm. Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Nesmú sa primiešavať žiadne iné materiály.

Spotreba

Spotreba vody – 6 až 7 l na vrece
Orientačná výdatnosť – z 1,6 kg suchej zmesi sa získa približne 1 l čerstvej malty
Čas spracovateľnosti – približne 1 až 2 hodiny pri bežných klimatických podmienkach
Balenie: Papierové vrece, 40 kg / Voľne ložené v silách
Výrobca: Baumit www.baumit.sk

Cemix Murovacia malta 5

Použitie

Vápenno-cementová murovacia malta určená na murovanie obvodových, nosných a deliacich stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných aj ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.). Nie je vhodná na murovanie pórobetónu, sklenených tvárnic, sadrových prvkov a škárovanie muriva. Zmes tvoria minerálne plnivo, cement, vápenný hydrát a prísady, ktoré zlepšujú užívateľské vlastnosti.

Pevnosť v tlaku je minimálne 5 MPa, maximálna veľkosť zrna 4 mm. Murivo musí byť dostatočne pevné, bez prachu, zbavené mastnoty a iných nečistôt a nesmie byť zamrznuté. Silne nasiakavé materiály je potrebné v lete navlhčiť vodou, v chladnom počasí musí byť murovací materiál suchý.

Spotreba

Spotreba malty – 21 kg/m2 (hrúbka vrstvy 12 mm)
Spotreba vody – 5,2 až 6,8 l na vrece
Orientačná výdatnosť – z vreca 30 kg približne 1,75 kg/dm3
Čas spracovateľnosti – minimálne 1,5 hodiny
Balenie: Papierové vrece, 30 kg / Voľne ložené v silách
Výrobca: Cemix www.cemix.sk

Maltop MVC 910

Použitie

Vápenno-cementová murovacia malta na murovanie zvislých konštrukcií vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vhodná na murovanie bežných stavebných prvkov (tvárnice, bloky atď.), okrem sadrových a sklenených. Určená na ručné spracovanie. S obsahom prírodných zložiek – cement, vápenný hydrát, triedené piesky, triedený vápenec.

Zrnitosť je 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku minimálne 5 N/mm2. Teplota vzduchu a podkladu nesmie pri spracovaní klesnúť pod +5 °C a byť vyššia ako +30 °C. Nespracovanú stuhnutú maltu je zakázané riediť vodou alebo rozmiešavať s čerstvým materiálom. Dodatočné pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané.

Spotreba

Spotreba malty – 32 kg/m2 (hrúbka vrstvy 12 mm, hrúbka muriva 44 cm)
Spotreba vody – 5,4 l na vrece
Čas spracovateľnosti – približne 1 hodina
Balenie: Papierové vrece, 30 kg
Výrobca: quick-mix SK www.quick-mix.sk

weber.mix murovacia malta

Použitie

Suchá murovacia maltová zmes na ručné spracovanie, určená do exteriéru aj interiéru. Vhodná na murovanie bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic) pri požadovanej pevnosti 5 MPa. Zmes obsahuje anorganické spojivá a kremičitý piesok.

Zrnitosť zmesi je 4 mm. Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5 °C do +30 °C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5 °C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavene priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Odporúča sa aplikovať vrstvu s hrúbkou 5 až 10 mm. Nasiakavé podklady treba pred murovaním navlhčiť.

Spotreba

Spotreba malty – 7,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 5 mm)
Spotreba vody – 5,5 l na vrece
Čas spracovateľnosti – približne 1,5 hodiny
Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Výrobca: Saint Gobain Construction Products divízia Weber – Terranova www.weber-terranova.sk

Ytong lepiaca malta šedá

Použitie

Minerálna malta s obsahom plastifikátorov určená na tenkovrstvové murovanie obvodových, nosných a deliacich stien a priečok, U-profilov, vencoviek, prekladov, prekladových trámov a schodiskových dielcov. Minimálna pevnosť v tlaku je 10 N/mm2, zrnitosť do 0,63 mm.

Tenkovrstvová malta sa vždy nanáša len na dĺžku dvoch až troch tvárnic. Korigovať a usádzať tvárnice možno približne päť minút po nanesení malty. Na odstránenie nerovností v ložnej škáre možno použiť doskovú rašpľu. Vystúpené zvyšky malty treba v deň aplikácie ostro stiahnuť a nerozmazávať. Maltu nie je vhodné spracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C.

Spotreba

Spotreba malty – 17 kg/m3 pórobetónu
Spotreba vody – 5 až 6 l na vrece
Čas spracovateľnosti – približne 3 až 4 hodiny

Balenie

Papierové vrece, 17 kg
Výrobca: Xella Slovensko www.ytong.sk

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.