Partneri sekcie:
Diamantové vŕtačky

Diamantové vŕtačky

Na dodatočné vytvorenie otvoru s veľkými rozmermi do nosnej steny alebo priečky z prostého betónu, železobetónu alebo iných tvrdých materiálov sa používajú diamantové vŕtacie stroje. Medzi základné vlastnosti ovplyvňujúce manipuláciu s nimi patrí hmotnosť, rýchlosť …
Informačný systém diaľnic Slovenska

Informačný systém diaľnic Slovenska

Diaľnice, ktoré sú súčasťou automobilovej cestnej siete, sa na Slovensku budujú tak, aby čo najlepšie vyhovovali medzinárodným európskym štandardom z hľadiska bezpečnosti a plynulosti premávky. Významnou mierou k tomu dnes prispievajú technologické zariadenia určené na …
Fasádne nátery

Fasádne nátery

Náter ako vonkajšia povrchová vrstva fasády má chrániť murivo a esteticky dopĺňať celok. Tieto úlohy však môže plniť iba vtedy, keď novostavba spĺňa požiadavky kladené na stavebnú predprípravu a keď sa pri sanácii správne posúdi …