image 85211 25 v1
Galéria(7)

Kompozitné žľaby na odvodnenie ciest a mestských plôch

Partneri sekcie:

Znečistenú dažďovú vodu je nutné rýchlo a bezpečne zachytiť a zviezť z vozovky, parkovísk, chodníkov, námestí a iných spevnených plôch do kanalizačného systému. Pre projektanta už nie je kritériom len funkčnosť riešenia, ale aj trvanlivosť, nároky na údržbu a, samozrejme, aj estetické hľadisko systému odvodnenia.

Zlab MEARIN s kompozitnim rostem
RONN zlab MEARIN
RONN zlab MEARIN u vjezdu do garazi
RONN aplikace zlabu MEARIN 2
RONN instalace zlabu MEARIN
RONN napojeni zlabu MEARIN
RONN zlab MEARIN u novostavby

Jedným z efektívnych a bezpečných riešení je systém líniového odvodnenia. Pri použití tohto systému prejde voda k žľabu krátku vzdialenosť, vozovka sa dá jednoducho vyspádovať a žľab sa dá použiť aj ako architektonický prvok.

Žľab MEARIN na odvodnenie cesty s kompozitnými roštami pre triedu zaťaženia B125 a C250 kN.

Žľab MEARIN na odvodnenie cesty s kompozitnými roštami pre triedu zaťaženia B125 a C250 kN.

Odvodnenie a materiál žľabov

Odvodňovacie žľaby sa vyrábajú z betónu, polymérového betónu, sklolaminátu, polypropylénu alebo z veľmi hustého polyetylénu. Neustálym vývojom vznikol i materiál MEA SMC. Ide o inovatívny vysokopevnostný kompozit, čo je vlastne sklolaminátom vystužená polyesterová živica. Spájajú sa tu minerálne plnivá, polyesterová živica, aditíva a sklolaminátové rohože. Vďaka dlhým vláknam je MEA SMC materiál extrémne odolný proti prasknutiu a zároveň sú žľaby primerane pružné. To znamená mimoriadne vysokú stabilitu aj pri značnom kolísaní teplôt v kombinácii s veľmi obmedzenou diaľkovou rozťažnosťou. Na rozdiel od termoplastických umelých hmôt sa SMC po vytvrdnutí nemôže deformovať, ale zostáva stabilný v stále rovnakom tvare.

Ukladanie odvodňovacieho systému v betónovom úložisku

Ukladanie odvodňovacieho systému v betónovom úložisku

Zväzky nasýtených sklených vlákien vytvárajú homogénny tvar a majú vynikajúce pevnostné a chemické vlastnosti. Rošty majú sklené vlákna vplietané v oboch smeroch, čo zabezpečuje rovnaké statické vlastnosti vo všetkých smeroch. Pri nosných profiloch zabezpečujú v pozdĺžnom smere pevnosť pre čo najväčší rozpon. Pri roštoch sa odolnosť proti UV žiareniu zvyšuje kremičitou nášľapnou vrstvou a hrúbkou živice.  

Dlhú životnosť žľabov MEARIN 100 z SMC kompozitu a minimálne nároky na údržbu ocenia správcovia priemyselných areálov.

Dlhú životnosť žľabov MEARIN 100 z SMC kompozitu a minimálne nároky na údržbu ocenia správcovia priemyselných areálov.

Kompozity do žľabov

Pre tieto vlastnosti sa materiál použil pri vývoji kompozitných žľabov MEARIN – žľaby MEARIN PLUS s kompozitnou ochrannou hranou a MEARIN EXPERT s oceľovou hranou na zaťaženie E600 kN. Tento druh kompozitu umožňuje žľabom udržať si vysokú pevnosť a tvarovú stálosť. Pre svoju tuhosť, jednoduchú manipuláciu, odolnosť proti mrazom a soliam sa žľaby MEARIN so svetlosťou 100 až 300 mm používajú na rôznorodé spevnené plochy s požiadavkou na zaťaženie až E600 kN.

Napojenie žľabu MEARIN na kanalizačnú sústavu systémovým prívodom

Napojenie žľabu MEARIN na kanalizačnú sústavu systémovým prívodom

V prípade vysokej záťaže sa používajú liatinové rošty. Špeciálne pre mestskú aglomeráciu boli vyvinuté aj kompozitné rošty určené pre triedy zaťaženia B125 a C250 kN. Ekonomickým variantom špičkových žľabov MEARIN PLUS a EXPERT je novinka, žľab MEA FLUID na stredne a ľahko zaťažované plochy. Žľaby s odľahčenou konštrukciou sú najlepšie využiteľné na malých parkoviskách, vjazdoch do dvorov alebo na plochách s obmedzeným pojazdom zásobovania do záťaže C250 kN.

Priečne odvodnenie plochy žľabom MEARIN 200.

Priečne odvodnenie plochy žľabom MEARIN 200.

Riešenie optimálneho prietoku vody

Optimalizovaný tvar žľabu zaručuje lepší výkon pri odtekaní aj nízkej vody a tiež dobré samočistiace vlastnosti. So spádovými hranami sa dajú jednoducho realizovať spády 0,5 %. Na odvodnenie verejných priestranstiev a ciest až do triedy zaťaženia D400 kN sa používa žľab MEARIN Plus (z materiálu MEA SMC). Odvodnenie priemyselných plôch, dielní a ciest až do triedy zaťaženia E600 kN sa rieši žľabom MEARIN Expert s ochrannou oceľovou hranou.

Žľab MEARIN 100 pozdĺž vozovky

Žľab MEARIN 100 pozdĺž vozovky

Inštalácia odvodnenia

Jednou z výhod inštalácie kompozitných žľabov je aj ich hmotnosť. Betónový žľab so svetlosťou 150 mm váži približne 55 kg, z polymérového betónu cca 30 kg – bez použitia mechanizácie sa položiť nedajú. Žľab MEARIN váži približne 5 kg a jeho kladenie je možné i bez ťažkej techniky. Podľa situácie sa dá pri zabudovaní ušetriť 15 % až 40 % času a aj personálnych nákladov. S hmotnosťou súvisia aj náklady a rýchlosť prepravy odvodňovacích prvkov na miesto stavby.

MEARIN 200 – robustné štvorbodové zabezpečenie spoľahlivo bráni posunutiu žľabu v pozdĺžnom smere.

MEARIN 200 – robustné štvorbodové zabezpečenie spoľahlivo bráni posunutiu žľabu v pozdĺžnom smere.

Projekčný servis pomôže s prípravou zadarmo. www.mea.sk/rubriky/sortiment/system-mearin/
Autor: Ing. Jan Ochec, MEA WATER MANAGEMENT SK, s. r. o.

image 84947 25 v1
Galéria(7)

Kompozitné žľaby na odvodnenie ciest a mestských plôch

Znečistenú dažďovú vodu je nutné rýchlo a bezpečne zachytiť a zviezť z vozovky, parkovísk, chodníkov, námestí a iných spevnených plôch do kanalizačného systému. Pre projektanta už nie je kritériom len funkčnosť riešenia, ale aj trvanlivosť, nároky na údržbu a, samozrejme, aj estetické hľadisko systému odvodnenia.

RONN aplikace zlabu MEARIN 2
RONN instalace zlabu MEARIN
RONN napojeni zlabu MEARIN
RONN zlab MEARIN
RONN zlab MEARIN u novostavby
RONN zlab MEARIN u vjezdu do garazi
Zlab MEARIN s kompozitnim rostem

Jedným z efektívnych a bezpečných riešení je systém líniového odvodnenia. Pri použití tohto systému prejde voda k žľabu krátku vzdialenosť, vozovka sa dá jednoducho vyspádovať a žľab sa dá použiť aj ako architektonický prvok.

Odvodnenie a materiál žľabov
Odvodňovacie žľaby sa vyrábajú z betónu, polymérového betónu, sklolaminátu, polypropylénu alebo z veľmi hustého polyetylénu. Neustálym vývojom vznikol i materiál MEA SMC. Ide o inovatívny vysokopevnostný kompozit, čo je vlastne sklolaminátom vystužená polyesterová živica. Spájajú sa tu minerálne plnivá, polyesterová živica, aditíva a sklolaminátové rohože. Vďaka dlhým vláknam je MEA SMC materiál extrémne odolný proti prasknutiu a zároveň sú žľaby primerane pružné. To znamená mimoriadne vysokú stabilitu aj pri značnom kolísaní teplôt v kombinácii s veľmi obmedzenou diaľkovou rozťažnosťou. Na rozdiel od termoplastických umelých hmôt sa SMC po vytvrdnutí nemôže deformovať, ale zostáva stabilný v stále rovnakom tvare.

Priečne odvodnenie plochy žľabom MEARIN 200.
Zväzky nasýtených sklených vlákien vytvárajú homogénny tvar a majú vynikajúce pevnostné a chemické vlastnosti. Rošty majú sklené vlákna vplietané v oboch smeroch, čo zabezpečuje rovnaké statické vlastnosti vo všetkých smeroch. Pri nosných profiloch zabezpečujú v pozdĺžnom smere pevnosť pre čo najväčší rozpon. Pri roštoch sa odolnosť proti UV žiareniu zvyšuje kremičitou nášľapnou vrstvou a hrúbkou živice.

Kompozity do žľabov
Pre tieto vlastnosti sa materiál použil pri vývoji kompozitných žľabov MEARIN – žľaby MEARIN PLUS s kompozitnou ochrannou hranou a MEARIN EXPERT s oceľovou hranou na zaťaženie E600 kN. Tento druh kompozitu umožňuje žľabom udržať si vysokú pevnosť a tvarovú stálosť. Pre svoju tuhosť, jednoduchú manipuláciu, odolnosť proti mrazom a soliam sa žľaby MEARIN so svetlosťou 100 až 300 mm používajú na rôznorodé spevnené plochy s požiadavkou na zaťaženie až E600 kN.

V prípade vysokej záťaže sa používajú liatinové rošty. Špeciálne pre mestskú aglomeráciu boli vyvinuté aj kompozitné rošty určené pre triedy zaťaženia B125 a C250 kN. Ekonomickým variantom špičkových žľabov MEARIN PLUS a EXPERT je novinka, žľab MEA FLUID na stredne a ľahko zaťažované plochy. Žľaby s odľahčenou konštrukciou sú najlepšie využiteľné na malých parkoviskách, vjazdoch do dvorov alebo na plochách s obmedzeným pojazdom zásobovania do záťaže C250 kN.

Napojenie žľabu MEARIN na kanalizačnú sústavu systémovým prívodom

Riešenie optimálneho prietoku vody
Optimalizovaný tvar žľabu zaručuje lepší výkon pri odtekaní aj nízkej vody a tiež dobré samočistiace vlastnosti. So spádovými hranami sa dajú jednoducho realizovať spády 0,5 %.

Na odvodnenie verejných priestranstiev a ciest až do triedy zaťaženia D400 kN sa používa žľab MEARIN Plus (z materiálu MEA SMC).
Odvodnenie priemyselných plôch, dielní a ciest až do triedy zaťaženia E600 kN sa rieši žľabom MEARIN Expert s ochrannou oceľovou hranou.

Žľab MEARIN 100 pozdĺž vozovky

Inštalácia odvodnenia
Jednou z výhod inštalácie kompozitných žľabov je aj ich hmotnosť. Betónový žľab so svetlosťou 150 mm váži približne 55 kg, z polymérového betónu cca 30 kg a je fyzicky náročné ich inštalovať. Žľab MEARIN váži približne 5 kg a jeho pokládka je možná i bez ťažkej techniky. Podľa situácie sa dá pri zabudovaní ušetriť 15 % až 40 % času a aj personálnych nákladov. S hmotnosťou súvisia aj náklady a rýchlosť prepravy odvodňovacích prvkov na miesto stavby.

Projekčný servis pomôže s prípravou zadarmo. www.mea.sk/rubriky/sortiment/system-mearin/
Autor: Ing. Jan Ochec, MEA WATER MANAGEMENT SK, s. r. o.

Žľab MEARIN na odvodnenie cesty s kompozitnými roštami pre triedu zaťaženia B125 a C250 kN.