Partneri sekcie:

Úprava ostenia pri výmene okien

image 68779 25 v1

Materiálom vhodným na úpravu ostení okien a dverí po ich montáži je hladená sadrová omietka. Nevyhovujúce podklady je pred jej aplikáciou potrebné upraviť, napríklad oklepať, spevniť penetráciou alebo odmastiť.

Zo zaprášených treba vlhkou štetkou a lyžicou odstrániť prach, prípadné výčnelky, nesúdržné miesta i povrchové nečistoty.

03 | Nanesenie omietky
Na ostenie sa nanesie špachtľou (prípadne vtlačí murárskou lyžicou) omietka, ktorá sa zarovná podľa APU lišty a rohovej lišty. Naraz možno naniesť vrstvu s hrúbkou až 50 mm, prípadne aj viac. V prípade potreby sa nanesie druhá vrstva. Druhú vrstvu treba aplikovať ihneď po zatuhnutí prvej.

04 | Vyrovnanie omietky
Nanesená vrstva omietky sa vyrovná oceľovým hladidlom alebo krátkou hliníkovou H-latou použitím krátkych zvislých ťahov v smere od okenného rámu po rohovú lištu.

05 | Zarovnanie nerovností
Drobné nerovnosti na omietke sa zahladia fasádnou špachtľou alebo hladidlom. Nástroj sa vedie čo najviac naplocho k stene. Z plochy by sa nemal uberať žiaden materiál a špachtľa by mala ostať takmer čistá. Na dodržanie rovinnosti sa vykonáva rovnanie ťahmi do kríža (vodorovne a zvislo), nikdy nie do oblúka. Miesta s nedostatkom omietky treba opatrne doplniť a zarovnať.

06 | Navlhčenie zavädnutej omietky
Po zavädnutí omietky (pri dotyku neostávajú na prstoch stopy po omietke) sa plocha pomocou rozprašovača navlhčí vodou. Následne sa celá plocha omietky na špalete prejde hubovým hladidlom namočeným vo vode, pričom je potrebné použiť dlhé ťahy.

07 | Vyrovnanie nerovností
Omietka po navlhčení uvoľní jemnú sadru, ktorou sa vyrovnajú všetky nerovnosti na povrchu. Na dorovnanie sa použije fasádna špachtľa. Špachtľa sa vedie rôznymi smermi, aby sa minimalizovali nerovnosti na ploche. Na vyhladenú plochu sa po zaschnutí omietky aplikuje farba. Po vymaľovaní sa z APU lišty odtrhne ochranný pásik.

01 | Nalepenie APU lišty
Z plastového okenného dilatačného profilu (APU lišta) sa odstráni ochranná lepiaca páska a lišta sa prilepí na hranu okenného rámu, kde bude tvoriť dilatáciu medzi okenným rámom a omietkou. Na APU lište sa nachádza lepiaca vrstva, na ktorú možno pri maľovaní v prípade potreby prilepiť ochrannú fóliu.

02 | Osadenie rohovej lišty
Na osadenie rohovej lišty sa namieša dostatočne hustá omietka, ktorá sa nanesie na roh ostenia. Do nanesenej omietky sa vloží rohová lišta a zarovná sa na hrúbku omietky muriva a podľa roviny APU lišty na ráme okna. Obidva profily je potrebné osadiť veľmi starostlivo s ohľadom na zvislosť a rovinnosť ostenia.

Info o materiáli:

  • Hladená sadrová omietka na ručné omietanie betónu, stabilného muriva a plášťových betónových konštrukcií stien a stropov v interiéroch so štandardnou vzdušnou vlhkosťou
  • Odporúčaná hrúbka omietky – 5 až 50 mm

Čo budete potrebovať:

  •  Penetračný náter; Rikombi Grund; spotreba približne 100 g/m2, plastové vedro 0,8; 5,5 a 12,5 kg; 5,5 kg; 26,16 € alebo
  • Kontaktný náter; Rikombi-Kontakt; spotreba približne 200 až 300 g/m2, plastové vedro 1, 7 a 15 kg; 7 kg; 22,20 €
  • Sadrová omietka Rimano Spalet 120; spotreba 8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm), papierové vrece; 25 kg; 11,88 €
  • APU lišta  
  • Rohová lišta  
  • Náradie; elektrické miešadlo, čistá nádoba, špachtľa, murárska lyžica, oceľové hladidlo, krátka hliníková H-lata, fasádna špachtľa, hubové hladidlo, rozprašovač vody

TEXT + FOTO: Rigips

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.