ASB Články na tému

Rosenie okien

Schodiskové priestory panelových bytových domov sa v minulosti zasklievali kopilitovými stenami – kopilitmi. Ide o alkalické profilové liate stavebné sklo v tvare profilu U. Profily sa osádzali do oceľových drážok. Dnes je kopilitové zasklenie výrazne zdegradované a nezodpovedá súčasným tepelnotechnickým požiadavkám. Preto je potrebná jeho výmena. Vhodným riešením sú napr. celozasklené steny osadené v hliníkovom ráme.

Ktoré okná je lepšie si kúpiť: tie lacnejšie plastové okná alebo investovať do rokmi prevereného dreva? Obe varianty sú správne. Či už si kúpite drevené alebo plastové okná, vždy je treba uvedomiť si, čo od okien očakávame a kde si ich kúpime.

Plastové okná sú stále najžiadanejším typom okien v Slovenskej republike. Prečo sú plastové okná tak obľúbené? Dôvodov je viac a rozhodne odporúčame plastové okná nepodceňovať.

Materiálom vhodným na úpravu ostení okien a dverí po ich montáži je hladená sadrová omietka. Nevyhovujúce podklady je pred jej aplikáciou potrebné upraviť, napríklad oklepať, spevniť penetráciou alebo odmastiť.

Ekonomická kríza oslabila posledné roky v rámci stavebného trhu aj segment výroby plastových okien na Slovensku. Niektorí producenti plastových okien museli preto minulý rok ukončiť alebo pozastaviť svoju činnosť. Vyplýva to zo štúdie, ktorú spoločnosť Inoutic realizovala na jeseň minulého roka v spolupráci so spoločnosťou MindBridgeConsulting.

Prvé zmienky o plávaní sa nachádzajú už v epose o Gilgamešovi a v Illiade. Plávanie je vhodné pre všetky vekové kategórie a jeho veľkou výhodou je, že nadnášanie vody pomáha aj ľuďom s hendikepom. Bazén na Mokrohájskej ulici v Bratislave je síce otvorený aj pre verejnosť, ale v prvom rade slúži práve zariadeniu komunitnej rehabilitácie, ktoré funguje pod názvom Gaudeamus a jeho zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Od minulého roka je zariadenie bohatšie o nový plavecký a relaxačný bazén. Oba sú vybavené na účely hydroterapie pre ľudí s postihnutím, no v rovnakej miere slúžia aj verejnosti.

Strešné okná patria k najdôležitejším stavebným prvkom podkrovia. Ich vlastnosti rozhodujú o kvalite života a spokojnosti užívateľov podkrovných miestností. Za výber správneho strešného okna a jeho umiestnenie zodpovedá v prvom rade projektant, ktorý by mal poznať a rešpektovať predstavu budúcich užívateľov o spôsobe využitia podkrovných miestností a tomu prispôsobiť aj výber a rozmiestnenie strešných okien.

V období, keď sa kladie veľký dôraz na energetickú náročnosť budov, chýbal na Slovensku technologický predpis na správnu montáž okien. Vznikal tak priestor na neodbornú montáž okien a z toho vyplývajúce zbytočné problémy (napr. zatekanie, rosenie okien, alebo dokonca ich deformácia) a zvýšený únik tepla. Koncom minulého roku sa vytvorením Celoslovenskej smernice pre montáž okien situácia zmenila. Cieľom smernice je poukázať na základné princípy a zásady pri osadzovaní okien. Pre realizačné spoločnosti tak konečne vznikol technologický návod s radami a tipmi na správne osadenie okna. V časopise Stavebné materiály vám v dvoch častiach prinášame smernicu aj s komentárom jej jednotlivých častí.

Zníženie tepelných únikov a energetickej náročnosti je cieľom každého zákazníka pri kúpe nového okna. Pri jeho výbere hrajú dôležitú úlohu technické parametre okna (súčiniteľ prestupu tepla) a celkový vzhľad. Montáž okna a detail jeho napojenia na murivo však bývajú často na okraji záujmu zákazníka.

Zeleň sa vracia na Dlhé diely. A s ňou aj dobrá architektúra. Bratislavská sídlisková štvrť už dávno zabudla na lány krčiacich sa vinohradov a šumiace lesy, ktoré sa tu kedysi rozprestierali. Dnes skôr pripomína porozhadzovanú detskú stavebnicu. Takmer každý štvorcový meter sa prehýba pod ťarchou panelov či murovacích prvkov. Nový bytový súbor v samom centre Dlhých dielov má ambície priniesť do tohto prostredia vľúdnejší náboj.