Príklad realizácie
Galéria(6)

Predsadená montáž okien a dverí s ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“

Partneri sekcie:

Certifikovaný systém predsadenej montáže ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ pozostáva z nosného systémového profilu vyhotoveného z THERMAPORu.

Príklad realizácie
Rybinový spoj
Spôsob montáže
Systémový nosný profil
Priebeh izoterm

Veľmi dobrý súčiniteľ tepelnej vodivosti profilov sa postará o bezchybnú integráciu do kontaktného zatepľovacieho systému s optimálnymi hodnotami Ψ (Psi). Vďaka tomuto budú optimalizované tepelné mosty a zabezpečí sa vysoký izolačný účinok v oblasti otvorovej konštrukcie a ostenia. Tieto vlastnosti zabraňujú riziku vzniku plesní v okolí otvorových konštrukcií.

Systém predsadenej montáže získal certifikát „certifikovaný stavebný prvok“ v kategórii „pripájacie škáry“ od renomovaného Passivhaus inštitútu (PHI) v Darmstadte. Projektanti a zhotovitelia si môžu byť istí, že použitie ISO-TOP WINFRAMERu výrazne prispieva k bezchybnej funkcii a zníženiu energetickej náročnosti stavby.

Výhody systému:

  • montáž otvorových konštrukcií v rovine tepelnej izolácie
  • optimálna integrácia do kontaktného zatepľovacieho systému
  • vzduchotesný spoj s nosnou konštrukciou
  • optimalizácia hodnoty Ψ vďaka tepelno-izolačného profilu
  • jednoduchá montáž a spájanie profilov pomocou rybinového spoja
  • jednoduché dĺžkové prispôsobenie pomocou bežných okružných píl
  • mimoriadne vhodné pre sanáciu budov so zníženou spotrebou energií
  • zodpovedá nariedeniam EnEV a princípom normovej montáže
  • vhodné s kombináciou systémových tesnení ISO3
Priebeh izoterm
Priebeh izoterm | Zdroj: ALLMEDIA

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ systémové profily:

Systémové profily majú hustotu 150 kg/m3 a únosnosť 200 kg/m pri lepenom spoji, čo znamená vysokú únosnosť a prenos zaťaženia. Rozmerová rada 80/80 mm je doplnená o rozmer 140/80 mm, 160/80 mm a 180/80 mm. S týmito štyrmi rozmermi sme schopný zabezpečiť montáž pre viac ako 90% bežných stavebných vyhotovení.

Systémový nosný profil
Systémový nosný profil | Zdroj: ALLMEDIA

Statický výpočet pre neštandardné a nadrozmerné otvorové konštrukcie:

Podľa statického výpočtu bude v niektorých prípadoch nutné pristúpiť k dodatočnej stabilizácii (pri zaťažení od veľkých krídel, keď sú otvorené), ku ktorej je možné použiť dodatočné hliníkové uholníky v miestach pántov, ktoré sú po ukotvení do steny skované v kapsách, vytvorených priamo v nosných profiloch systému alebo podporiť nosné profily odrezkami, ktoré podporia vlastnú tiaž konštrukcie. Pre statický výpočet kontaktujte svojho technického poradcu.

Montáž:

Systém predsadenej montáže ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ je možné použiť pre montáž otvorových konštrukcií v rovine tepelnej izolácie po celom obvode otvorovej konštrukcie. Sanie vetra, vlastná tiaž konštrukcie a zaťaženie od krídiel sa priamo prenášajú cez systémové profily ISO-TOP WINFRAMER do podkladovej konštrukcie.

Profily sa priamo lepia na podklad a to pomocou lepidla OTTOCOLL HiTack (na veľmi savých povrchoch odporúčame použiť primér OTTO PRIMER 1225) na báze hybridného polyméru s vysokou počiatočnou adhéziou a zároveň skrutkujú (turbo-skrutka 3ks/profil, alebo podľa statického výpočtu). Pre utesnenie otvorovej konštrukcie sa ideálne hodia multifunkčné okenné pásky alebo tesniace fólie z nášho sortimentu.

Spôsob montáže
Spôsob montáže | Zdroj: ALLMEDIA
Rybinový spoj
Rybinový spoj | Zdroj: ALLMEDIA

Základné technické parametre:

materiál THERMAPOR EPS-F
hustota 150 kg/m3
trieda materiálu E/B1
súčiniteľ prestupu tepla ʎ= 0,04 W/m*K
pevnosť v tlaku ≥650 kPa
nasiakavosť ≤ 1,5 %
stlačiteľnosť pri 20% a 60% Em= 0,68 0/00 do 5,2 0/00
prestup vodných pár μ < 70
únosnosť profilu 200 kg na mb
teplotná odolnosť -40°C až +85°C
rozmer vyloženie 80, 140, 160 a 180mm, dĺžka profilu je 1200 mm
ALLMEDIA, spol. r. o.
Ing. Milan Pekár
Produktový manažér pre tesniace a lepiace systémy

ZDROJ: PR článok spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r.o.