Nove okno VELUX 146624 01 XXL

Velux bude mať 80: V stovke chce byť uhlíkovo neutrálny

Spoločnosť Velux tento rok oslávi okrúhle výročie svojho založenia (vznikla 1941). Verejne deklarovala záväzok, že do svojich 100. narodenín rapídne zníži svoju uhlíkovú stopu, takže v roku 2041 ako prvá v stavebníctve dosiahne uhlíkovú neutralitu. Tento cieľ neustále sleduje aj pri uvádzaní nových výrobkov na trh.

Spôsobov, ktorými sa táto značka snaží dosiahnuť, čo si predsavzala, je viacero. Slovenskí stavebníci si to momentálne môžu všimnúť napríklad aj na nových strešných oknách so zdokonaleným zasklením 64.

Efektívnejšie využívanie energetických zdrojov

Novinka, dostupná od 1. 1. 2021, je odpoveďou na sprísňujúcu sa legislatívu, aktuálne výzvy dneška aj najčastejšie požiadavky zákazníkov. Hoci dánska značka ponúka trojsklá už celú dekádu, až zníženie ich cien v roku 2017 prinieslo prielom v dopyte. Za posledné tri roky sa podiel trojskiel v predaji okien značky VELUX zvýšil z 15 % na 80 %. Nové zasklenie 64 chce tento proces ďalej akcelerovať.

Výsledkom je lepší akustický útlm (Rw = 35 dB) a tepelná izolácia, akú doteraz dosahovali len prémiové zasklenia VELUX (Uw = 1,0 W/(m2K), pri zapustenej montáži len Uw = 0,94 W/(m2K)) aj v cenovo dostupnejšej kategórii Štandard Plus. Má to umožniť zákazníkom, aby si zaobstarali strešné okno vyššej kategórie a prispeli tak k vyššej kvalite stavieb, zníženiu spotreby energie a udržateľnému stavebníctvu.

Strešné okno VELUX GLU s novým zasklením 64
Strešné okno VELUX GLU s novým zasklením 64 | Zdroj: Velux

Ekologickejšie obaly a doprava aj obnova lesov

Ekologický prístup spoločnosti VELUX sa netýka len výrobku samotného, ale je komplexný – nové okno VELUX sa teda dodáva v 100 % recyklovateľnom obale, plastové produkty používané na výplň krabíc nahradia obalové technológie na báze papiera. Je to cesta, ako znížiť uhlíkovú stopu výrobkov o 50 % práve vďaka ekologickejšiemu baleniu a doprave.

Čo sa týka vymazania historickej uhlíkovej stopy, ide o zachytenie 5,6 milióna ton CO2, čo zodpovedá uhlíkovým emisiám spoločnosti v rokoch 1941 až 2041. Zachytené budú prostredníctvom projektov na obnovu lesov a biodiverzity, na ktorých VELUX spolupracuje so Svetovým fondom na ochranu prírody WWF.

www.velux.sk
.