Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Realizácia plastových okien v penzióne Palouček

Realizácia plastových okien v penzióne Palouček

Neprehliadnuteľná stavba pôsobí uprostred pokojnej pražskej štvrte ako vkusný výkričník. Penzión Palouček v sebe skrýva neobvyklú kombináciu penziónu a bytového domu. Inovatívne sú aj plastové okná s netradičným metalickým dizajnom.

V návrhu budovy sa museli rešpektovať obmedzenia definované veľkosťou pozemku i požiadavky na celkovú výšku domu, ktorá hrebeňom strechy nesmela prevýšiť vedľajšiu zástavbu obytného domu. Stavba na prvý pohľad upúta fasádou, na ktorej sa objavuje výrazný teplý červenohnedý odtieň. Výrazná fasáda dosiahla svoju finálnu podobu vďaka štruktúrovanej akrylátovej omietke a kovovému akcentu rámových profilov okien. Sokel domu je obložený čiernou žulou, ktorá spolu so sivou žulou zabieha až do interiéru vstupnej haly.

Vlastnosti plastu, vzhľad hliníku
Pri rozhodovaní o type a materiáli okien sa zvolili plastové okenné profily s povrchovou úpravou Titanium Plus. Ide o plastové okná z nemäkčeného polyvynilchloridu vystužené oceľovou konštrukciou zabalené do metalickej povrchovej úpravy. Dizajn rámu okna pripomína vzhľadom kovový povrch, pričom ponúka výhody plastového okna. V porovnaní s hliníkovými systémami, s ktorými sa najčastejšie porovnáva, ponúka dostatočnú tepelnú izoláciu a výrazne nižšiu cenu. „Keď sme sa rozhodovali o type okien, najprv sa vybrali okná z hliníkového profilu,“ hovorí architekt Tomáš Volák zo spoločnosti BRICK, realizace interiérů, spol. s r. o., ktorá mala na starosti vytvorenie interiérov stavby.

„Pretože hliníkové okná, ktoré sme vybrali, nespĺňali normu prechodu tepla, zvolili sme s majiteľom plastové okná s metalickým povrchom. Z ponuky niekoľkých kovových odtieňov sme zvolili odtieň aluminium biela. Technicky sme spolupracovali s dodávateľom konečného výrobku, ktorý spracoval technické podklady podľa architektonického návrhu. V určitých častiach domu, konkrétne na prízemí, sú totiž rozmery okien na úplnej hranici možností plastových profilov, a tak bolo ich správne technické riešenie veľmi dôležité,“ pokračuje T. Volák.

Optimálna energetická bilancia
Stavba je konštrukčne riešená ako železobetónový skelet s výmurovkou voštinovými tehlovými blokmi. Priaznivú energetickú bilanciu dosahuje vďaka zatepleniu minerálnou vlnou a vhodným tepelnoizolačným parametrom okien.

Dodávateľská spoločnosť skĺbila izolačné dvojsklo s kvalitným rámovým profilom so zaobleným okenným krídlom. Šesťkomorový plastový rámový profil má stavebnú hĺbku 76 mm. Vyšší počet dutín kolmých na smer tepelného toku prispieva k vyššej povrchovej teplote okna, eliminácii kondenzácie vodnej pary na okennej konštrukcii a zníženiu prechodu tepla okennou konštrukciou. Osadením dorazového i stredového tesnenia s tepelnou izoláciou sa dosiahol súčiniteľ prechodu tepla rámom U= 1,1 W/m2 . K. Dvojsklo vyplnené argónom dosahuje hodnotou súčiniteľa prechodu tepla zasklením Ug ≤ 1,1 W/m2 . K. Voľbou správnej skladby kvalitného zasklenia sa podarilo dosiahnuť optimálne tepelno-technické parametre okna ako celku.

Hodnota súčiniteľa prechodu tepla okennou konštrukciou je pod hodnotou Uw ≤ 1,2 W/m2 . K. Týmito oknami je zabezpečená nielen vhodná tepelná izolácia. Okná museli spĺňať požiadavku na výbornú akustickú izoláciu. Na prízemí a v priestoroch schodiska boli osadené bezpečnostné sklá. Všetky okná sú otvárateľné. Na prízemí sa v hornej časti skladby okennej výplne umiestnili menšie sklápacie okná, ktoré majú funkciu ventilácie. Manipuluje sa s nimi pomocou ťahadlového ovládania.

„Technológia spracovania použitých profilových systémov je úplne totožná s inými plastovými systémami a zaručuje vysokú presnosť a kvalitu spracovania. Znesú tiež porovnanie s hliníkovými konštrukciami,“ konštatuje Petr Vojtěchovský z dodávateľskej spoločnosti JIS, ktorá okná vyrobila na mieru a tiež ich montovala.

Osadenie okna do plášťa budovy
Realizačná fáza okenných výplní penziónu Palouček prebehla bez väčších problémov. Tak ako je pri plastových oknách zvykom, montáž bola veľmi jednoduchá a riadila sa štandardnými postupmi. O umiestnení a rozmeroch okenných otvorov rozhodol stavebník (investor) v spolupráci s architektom. Do poslednej chvíle sa však diskutovalo o členení a skladbe jednotlivých prvkov okna. Úlohou dodávateľa bolo, aby pre vybrané miesta zvolil vhodný spôsob napojenia okenného rámu na teleso stavby, pričom bolo nevyhnutné v maximálnej možnej miere eliminovať energetické straty tepelnými mostmi v miestach napojenia okna na obvodové múry.

Montážnici ukotvili okno dostatočným počtom uchytávacích prvkov vo zvislej polohe. Dôsledné vyplnenie škáry izolačnou polyuretánovou penou zabezpečilo dostatočnú tepelnú izoláciu v mieste škáry. Priestupu vzdušnej vlhkosti z interiéru do pripojovacej škáry sa zabránilo aplikáciou parotesnej zábrany. Má za úlohu predchádzať degradácii tepelno-izolačnej výplne škáry. Vzhľadom na namáhanie škáry poveternostnými vplyvmi z vonkajšej strany bolo treba ochrániť PUR penu z exteriéru difúznou fóliou, ktorá tiež umožňuje prestup vodných pár smerom von. Dbalo sa tiež na správne osadenie a ukončenie parapetových dosiek. Na záver bolo ostenie spolu s ostatnými časťami fasády zateplené izolačnou vrstvou z minerálnej vlny.

Ing. Ondřej Fridrich
Foto: Deceuninck

Autor pracuje ako marketingový manažér spoločnosti Deceuninck, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.