Partneri sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant
  • SKSI

Pravidlá a chyby pri montáži strešných okien

image 76139 25 v1

Výber vhodného strešného okna nie je jedinou podmienkou, ktorá dáva predpoklad na správnu funkčnosť danej konštrukcie a strechy ako celku. Nemenej dôležitá je správne a kvalifikované vykonanie montáže. O pravidlách a najčastejších chybách pri montáži strešných okien sme sa rozprávali s Ing. Tomášom Švecom, produktovým manažérom spoločnosti Velux.

Čo je potrebné zohľadniť pri výbere strešných okien?

Pri výbere strešných okien treba zvážiť najmä:

  • materiál, z ktorého je strešné okno vyrobené – treba brať do úvahy, či máme záujem o klasický a nadčasový drevený variant alebo o moderné bezúdržbové vyhotovenie;
  • spôsob otvárania okna vo vzťahu k výške osadenia, k usporiadaniu miestnosti a preferenciám zákazníka. Strešné okná je potrebné osadiť tak, aby spodná hrana okna bola od podlahy vzdialená približne 90 až 110 cm – takto bude zabezpečený stály kontakt s exteriérom. Vyššie osadenie ukracuje obyvateľov práve o výhľad a paradoxne sa z najlepšieho priestoru vytvára „pivničný byt“, keďže okno je smerované nahor. Spôsob otvárania je buď kyvný okolo stredovej osi, alebo výklopný okolo hornej hrany okna. Kyvné okná sa väčšinou ovládajú horným držadlom – sú preto ideálne do miestností so správnou výškou osadenia. Umožňujú umiestnenie nábytku pod oknom (napríklad ako písací stôl). Výklopné okná sa ovládajú kľučkou na spodnej hrane krídla, potrebujú tak priestor pod oknom. Na druhej strane však poskytujú neobmedzený výhľad na okolie.

Na zabezpečenie lepšej vonkajšej izolácie okna je vhodné použiť tepelnoizolačnú súpravu. Obsahuje izolačný rám na zabezpečenie lepšej izolácie medzi okenným rámom a strechou, golier s plsteným podkladom a samonosný drenážny žliabok. Tepelnoizolačný rám sa osadí (na podporné laty) do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii.

Na zabezpečenie lepšej vonkajšej izolácie okna je vhodné použiť tepelnoizolačnú súpravu. Obsahuje izolačný rám na zabezpečenie lepšej izolácie medzi okenným rámom a strechou, golier s plsteným podkladom a samonosný drenážny žliabok. Tepelnoizolačný rám sa osadí (na podporné laty) do pripraveného otvoru v strešnej konštrukcii.

Je montáž strešných okien obmedzená sklonom strechy?

Áno, montáž strešných okien je obmedzená sklonom strechy. Strešné okná sa bežne osadzujú v sklone od 15° do 90°. Pri zapustenej montáži, keď sa okno montuje o 4 cm hlbšie do konštrukcie strechy, je sklon iný – od 25° do 90°. Do striech s miernejším sklonom je vhodné voliť svetlíky.

Po osadení strešného rámu je potrebné na okno prilepiť hydroizolačnú fóliu, ktorá sa pretiahne cez latovanie do vedľajšieho poľa. V hornej časti okna sa uloží drenážny žliabok.

Po osadení strešného rámu je potrebné na okno prilepiť hydroizolačnú fóliu, ktorá sa pretiahne cez latovanie do vedľajšieho poľa. V hornej časti okna sa uloží drenážny žliabok.

Do akej miery ovplyvňuje výber a montáž strešných okien typ strešnej konštrukcie a strešnej krytiny?

Konštrukciu je potrebné prispôsobiť strešným oknám. Väčšinou ide o vytvorenie príložiek alebo výmen v drevených krovoch, čo nie je nič výnimočné.
Strešná krytina má vplyv na výber lemovania, no nie na výber samotného okna. Základným delením je profilovanie krytiny – profilovaná krytina do výšky 120 mm (resp. 90 mm pri zapustenej montáži) alebo plochá do výšky 16 mm. V sortimente výrobcov možno nájsť viacero typov lemovania, ktoré sú vytvorené priamo na mieru jednotlivým krytinám, ako je bobrovka, falcovaný plech a pod.

Dôkladné utesnenie rámu umožňujú samolepiace rohové klapky vďaka presahu. Skladaná časť goliera sa nasúva cez laty, čím ho možno tesne a bezpečne pripojiť.

Dôkladné utesnenie rámu umožňujú samolepiace rohové klapky vďaka presahu. Skladaná časť goliera sa nasúva cez laty, čím ho možno tesne a bezpečne pripojiť.

Sú ešte ďalšie limitujúce faktory?

Nenazval by som to ako limitujúce faktory vo vzťahu ku oknám, ale treba samozrejme pamätať na všetky pravidlá spojené so strešnou konštrukciou – aké sú vzdialenosti od komínov, vzdialenosti od úžľabia/nárožia/zvodov. Ďalej treba pamätať na použitie rovnakých kovových materiálov na streche, aby nedochádzalo ku korózii materiálov a pod.

Na čo je potrebné dbať pri montáži strešných okien?

Dôležité je postupovať podľa montážneho návodu a správne napojiť všetky časti konštrukcie, teda nielen lemovanie na tašky, ale predovšetkým hydroizolačnú fóliu, tepelnú izoláciu okolo okna a v neposlednom rade aj parotesnú fóliu.

Na dosiahnutie požadovaných tepelných vlastností a na prerušenie tepelných mostov sa medzi oceľové rámy vkladá doplnková vrstva tepelnej izolácie.

Na dosiahnutie požadovaných tepelných vlastností a na prerušenie tepelných mostov sa medzi oceľové rámy vkladá doplnková vrstva tepelnej izolácie.

Sú k dispozícii špeciálne tesniace pásky, ako je to napríklad v prípade okien či dverí?

Áno, aj v sortimente výrobcov strešných okien sa nachádzajú montážne výrobky (pre všetky vyššie spomenuté napojenia), ktoré prispievajú k bezpečnejšej, rýchlejšej a jednoduchšej montáži. Objednávajú sa podľa veľkosti okna a dokonale tak k nemu sadnú.

Líši sa montáž strešných okien a požiadavky na okná do rodinných domov, resp. budov v pasívnom  štandarde (s nulovou spotrebou) od montáže do budov v nízkoenergetickom štandarde a v čom?

Líšia sa požiadavky noriem. Dnes však už každý výrobca ponúka v sortimente výrobky pre všetky typy stavieb.

Na zaizolované ostenie sa následne pripevní parozábrana, ktorá je parotesná a zabraňuje kondenzácii. Nainštalované teleskopické profily poskytujú pevný základ na spojenie parotesnej zábrany domu s parotesným golierom.

Na zaizolované ostenie sa následne pripevní parozábrana, ktorá je parotesná a zabraňuje kondenzácii. Nainštalované teleskopické profily poskytujú pevný základ na spojenie parotesnej zábrany domu s parotesným golierom.

S akými najčastejšími chybami sa pri montáži strešných okien stretávate?

Najčastejšími chybami sú práve vyššie opisované napojenia na jednotlivé časti strešnej konštrukcie, pričom sa objavujú diery v hydroizolačných fóliách, zle zaizolované ostenie a nenapojená alebo prederavená parotesná fólia.

Ako sa tieto chyby prejavujú a aké majú následky?

Následky sú podobné pri všetkých problémoch; prejavujú sa buď prostredníctvom mokrých fľakov na vnútornej konštrukcii, alebo v horšom prípadne dokonca aj plesňou na vnútornej konštrukcii.

Strešná krytina má vplyv na výber lemovania, no nie na výber samotného okna. Základným delením je profilovanie krytiny – profilovaná krytina do výšky 120 mm (resp. 90 mm pri zapustenej montáži)...

Strešná krytina má vplyv na výber lemovania, no nie na výber samotného okna. Základným delením je profilovanie krytiny – profilovaná krytina do výšky 120 mm (resp. 90 mm pri zapustenej montáži)…

Je možné ich odstrániť, resp. sú chyby, pre ktoré môže nastať situácia, že okno bude potrebné úplne nahradiť?

Ako vyplýva z opisu vyššie, nejde väčšinou o samotné okno a jeho montáž. Odstránenie je často veľmi náročné, treba v tom prípade rozobrať časť strechy a hľadať nesprávne napojenie izolácie. Časť strechy zmieňujem preto, lebo mokrý fľak v ostení nad oknom nemusí znamenať, že problém je priamo v ostení – príčinou môže byť napríklad diera v parotesnej fólii o 2 m vyššie.

Kde vidíte hlavný problém, prečo aj napriek úsiliu výrobcov a predajcov okien dochádza k nesprávnym montážam?

Jednoznačne má na to najväčší vplyv tlak na cenu a rýchlosť výstavby, keď sa investor rozhodne pre najlacnejšiu firmu, ktorá prácu realizuje v čo najkratšom čase.

Na čo by si mal dať investor v tomto kontexte pozor?

Investor by mal zozbierať referencie o montážnych firmách a vybrať si tie preverené/certifikované. Lepšie je priplatiť si za kvalitne odvedenú prácu, ako opravovať strechu o päť rokov pre neodborné vyhotovenie tepelnej izolácie/fólií.

... alebo plochá do výšky 16 mm. V sortimente výrobcov možno nájsť viacero typov lemovania, ktoré sú vytvorené priamo na mieru jednotlivým krytinám, ako je bobrovka, falcovaný plech a pod.

… alebo plochá do výšky 16 mm. V sortimente výrobcov možno nájsť viacero typov lemovania, ktoré sú vytvorené priamo na mieru jednotlivým krytinám, ako je bobrovka, falcovaný plech a pod.

Rozhovor pripravila: Andrea Dingová
FOTO: Velux