Partneri sekcie:

Nezabúdajte na správnu montáž….

Nezabúdajte na správnu montáž....

Firma Kalypso okrem investovania do vývoja špičkových produktov a doplnkov nezabúda ani na kvalitu montáže, bez ktorej by tieto aktivity nemali zmysel. Riadime sa tým, že správna montáž je až 80 % úspechu.


Celkový proces osadenia nových okien je technicky náročná vec, ktorá pozostáva z viacerých rovnako dôležitých etáp. Predpokladom správnej montáže je najmä zameranie a technický návrh konštrukcie okna vyškolenou a skúsenou osobou. Následne sa pripravujú otvory na osadenie okna, pričom je vhodné, keď je celý otvor súdržný, vyspravený  a bez prachových nečistôt.

Na rad prichádza samotná montáž okien, pri ktorej firma Kalypso odporúča používať na ochranu špáry tesniace pásky, ktoré sa lepia z interiéru aj z exteriéru. Jednou z hlavných funkcií interiérovej pásky je ochrana špáry pred prienikom vodných pár z interiéru.

Len pre zaujímavosť uvediem výstižný príklad. Trojčlenná domácnosť vyprodukuje svojou činnosťou denne 6 až 8 litrov vody do ovzdušia. Táto neustále vznikajúca vlhkosť má snahu dostať sa cez okennú špáru z nášho bytu von. Okenná špára sa až donedávna štandardne vypĺňala len polyuretánovou penou a vyspravila omietkou. Takto nechránená špára je však ľahko prístupná tlaku a vlhkosti z interiéru, čo spôsobuje  vlhnutie a stáva sa studeným povrchom v byte. Dôsledkom toho je následné zrážanie vlhkosti a možný vznik plesní.

Exteriérová páska zas poskytuje montážnej pene ochranu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dážď či UV žiarenie, ale zároveň umožňuje jej odvetrávanie, čím sa zabraňuje jej následnému znehodnoteniu. Z toho vyplýva, že špára chránená tesniacimi páskami si zachováva dlhodobo svoju funkčnosť a stabilitu.

Po montáži je dôležité nezabudnúť na včasné odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov a vo vlastnom záujme aj na celkovú ochranu proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác.

Montážou okien však naša starostlivosť o zákazníka nekončí – sme pripravení riešiť prípadné problémy v rámci záručného servisu a reagovať na požiadavky zákazníkov po uplynutí záručnej lehoty. Preto sú naši vyškolení pracovníci a autorizované montážne skupiny pre vás vždy k dispozícii.

1. Demontáž starého okna
2. Osadenie rámu a jeho
zaistenie v správnej polohe
3. Ukotvenie rámu do ostenia a utesnenie montážnej špáry
4. Trojrovinová montáž s páskami: nalepenie vonkajšej a vnútornej tesniacej pásky
5. Osadenie okenných krídel, osadenie parapetov a murárske začistenie špaliet6. Očistenie a nastavenie okna, montáž doplnkov a upratanie priestoru okolo okna.

  
www.matporiadneokno.sk