Partneri sekcie:

KALYPSO Evolution: okná pre pasívne a nízkoenergetické domy a byty

KALYPSO Evolution: okná pre pasívne a nízkoenergetické domy a byty

Myšlienka pasívneho domu vznikla približne pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku. Bola taká revolučná a zároveň reálna, že už o dva roky neskôr bol položený základný kameň prvého pasívneho domu. Odvtedy sa po celom svete v rôznych obmenách a technických vylepšeniach postavili stovky ďalších pasívnych domov. V čom teda spočíva jeho výnimočnosť a v čom je iný?
— Komerčná prezentácia spoločnosti KALYPSO s.r.o. —

Každý pasívny dom je vo svojej podstate jedinečný použitím rôznych materiálov a technológií, spoločnú však majú energetickú náročnosť vykurovania, ktorá nepresiahne 15 kWh/m2/rok. Je to aj zjednodušená definícia a ľahko merateľná hodnota, ktorá stavbu zaradí a zároveň ju porovná s inými. Od roku 1991, kedy bol postavený prvý pasívny dom, sa veľa zmenilo. Investície navyše na samotnú výstavbu v tom čase boli pre bežného staviteľa privysoké a nereálne. Vývojom nových technológií sa však veľa zmenilo. Zjednodušili sa systémy a cenovo dnes vieme postaviť pasívny dom len asi o 10 – 15 % drahšie ako bežnú novostavbu. S toho vyplýva, že je to smer, s ktorým treba počítať.

Ak hovoríme o pasívnych domoch, veľký dôraz treba klásť na kvalitu použitých materiálov a prác na všetkých úrovniach stavby. Kľúčová je orientácia stavby na svetové strany a tiež potreba zosúladiť ju s tienením zasklených plôch. Dôležitá je optimálna veľkosť zasklení, ako aj ich zloženie, kvalita systémov riadeného vetrania, či výmenníkov tepla.

Okno v pasívnom dome

Z uvedeného teda vyplýva, že okná a presklené plochy sú jednou z najdôležitejších častí pasívnych či nízkoenergetických domov, nakoľko nemajú len funkciu estetickú, ale sú zdrojom svetla a energie. Navyše, svojím zložením musia ešte priestor chrániť pred prehriatím. Je preto nevyhnuté zosúladiť ich tvar, rozmer, členenie, materiál či farebnosť tak, aby spĺňali požiadavky stavby, na ktorú sú určené. Na tepelnotechnickú kvalitu okennej konštrukcie majú zásadný vplyv tri základné faktory – zasklenie, profily a spôsob osadenia okna, resp. jeho montáže. Podcenením jedného z týchto troch faktorov sa nedosiahne očakávaný výsledný efekt, preto je skutočne nutný výber kvalitného výrobku od výrobcu s tradíciou a skúsenosťami. Do pasívnych domov sa objavil na trhu výrobok, ktorý je spojením kvality, dokonalosti a tradície – okno KALYPSO Evolution.

Zasklenie okna KALYPSO Evolution

Izolačné trojsklo Superenergy, s celkovou hrúbkou 36mm, sa skladá z troch 4 mm skiel a z dvoch nimi tvorených „medzipriestorov“, ktoré sú vyplnené vzácnym plynom kryptónom. Tento plyn má nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti ako vzduch i ako bežne používaný plyn argón. Použitím kryptónu sa znižuje vedenie tepla v plynovej vrstve a zvyšujú sa tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia. Oproti bežným sklám má Superenergy aj tzv. teplé dištančné rámiky s použitím materiálu s vyšším tepelným odporom. Súčiniteľ prestupu tepla tohto zasklenia má hodnotu 0,5 W/m2. K. Zasklenie spĺňa aj podmienku vzťahujúcu sa k celkovej priepustnosti slnečného žiarenia, ktorá musí byť minimálne 50%.

Okenný rám a krídlo okna KALYPSO Evolution

Rám a krídlo okna tvorí osemkomorový plastový profilom stavebnej hĺbky 82 mm. Technickou špecialitou celého systému sú integrované hliníkové výstuže priamo extrudované s profilom už vo výrobnom procese. Komory profilu sú takmer rovnako široké, pričom dve zvislé steny komôr tvoria tieito hliníkové výstuže. Tie majú najmä nosnú funkciu –  nepoužíva sa dodatočná oceľová výstuž, ktorá by zhoršovala tepelnoiozolačné vlastnosti okna. Systém tak zaručuje nízku hodnotu súčiniteľa prestupu tepla rámu s krídlom 0,98 W/m2 . K.

Často tiež dominuje predstava, že energeticky úsporné okná musia byť masívne. Avšak KALYPSO Evolution má rovnaké pohľadové rozmery profilov ako bežný plastový systém a neuberá tak zo svetlosti stavebných otvorov viac ako štandardné okná.

Samozrejmosťou okna pre pasívne a nízkoenergetické domy sú aj tri roviny tesnenia medzi rámom a krídlom.

Montáž okien KALYPSO Evolution

Z hľadiska tepelných strát je tiež dôležitý spôsob osadenia okna v otvore – utesnenie škáry medzi rámom a murivom, zateplenie ostenia, detail prekladu a parapetnej dosky. Okno by malo s tepelnou izoláciou obvodového plášťa vytvárať súvislú tepelnoizolačnú vrstvu. Aj keď sa môže zdať osadenie okna bezproblémové, vhodné je prenechať túto prácu odbornej firme, ktorá takéto okná dodáva. Zlá montáž môže totiž znehodnotiť výsledný efekt aj technicky dokonalého výrobku. Pri tomto okne vám preto okrem nadštandardného produktu ponúkame aj kvalitnejší typ montáže s použitím izolačných pásov a pások – parozábran. Tesnenie z polyuretánovej peny v škáre je potom viac chránené proti zhromažďovaniu vlhkosti v jej vnútri, a tým sa ani  vlastnosti okna, najmä tepelnotechnické, nezhoršujú. Takto ochránená škára je cestou k omietkam bez vlhkosti a následnej tvorby plesní.

Okno budúcnosti

Súčasná moderná architektúra ponúka väčší podiel presklených plôch na plášťoch budov, ktorý často dosahuje 40 až 50 % celkovej plochy obvodových stien.

Pri novom okne KALYPSO Evolution sa však netreba obávať ani väčšieho rizika tepelných únikov pri týchto zaskleniach. Stúpajúci záujem verejnosti o energeticky úsporné bývanie, zlepšovanie technických možností znižovania energetickej náročnosti spôsobujú, že sa pozornosť v oblasti stavebníctva presúva aj k budovám na bývanie.

Túžba po bývaní v zdravom prostredí, ako aj uvedomelé šetrenie energií a prírodných zdrojov sú dnes prirodzenou snahou mnohých ľudí. Blízkou budúcnosťou sú teda pasívne domy a ich neodmysliteľnou súčasťou okná novej generácie KALYPSO Evolution.Viac informácií o produkte nájdete na www.matporiadneokno.sk