Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Inštalácia stavebného puzdra do muriva

image 65989 25 v1

Pred začatím stavebných prác treba všetko dobre premyslieť a vymerať. Je potrebné dbať predovšetkým na presnosť.

Zostavenie puzdra

Puzdro sa rozbalí z plastovej fólie a odstráni sa kartónový obal. Koľajnica zostavená s nadpražím sa vloží do hornej časti puzdra. Výlisky koľajnice sa zasunú do výliskov v stropnej lište a posunú sa do polohy, v ktorej záseky nadpražia zaskočia za lemy bočníc puzdra. Následne sa upravia dištančné vzpery – ohnutím pätiek do pravého uhla. Do nadpražia sa zasunú jazýčky stojiny. Tie sa potom zahnú tak, aby sa zaistila poloha bez akejkoľvek medzery medzi nadpražím a stojinou. Zohnuté dištančné vzpery sa zasunú do výliskov v stojine a montážnom kryte. Bočné kotviace plechy na stojine a zadnej časti puzdra sa vyhnú podľa zásekov v murive. Puzdro sa odporúča zostavovať v horizontálnej polohe.

Príprava otvoru – existujúca priečka

Výška stavebného otvoru sa stanoví na základe definitívnej (dlažba, plávajúca podlaha) úrovne podlahy. Do otvoru sa musí zabudovať preklad, pretože puzdro nie je schopné prenášať zaťaženie priečky. Následne je potrebné v priečke vyhotoviť záseky na kotviace plechy, a to podľa ich polohy na plechovej stojine a na zadnej strane plechovej kapsy.

Príprava otvoru – novomurovaná priečka

Na existujúcej podlahe sa v priamke budúcej priečky vyhotoví stavebný základ s rozmerom puzdra, a to do výšky budúcej čistej podlahy. Do rovnakej výšky sa upraví aj podlaha pod protiležiacim dielom puzdra. V mieste dverného priechodu sa základ nerealizuje. Následne sa na vyhotovený základ postaví puzdro, ktoré sa zaistí proti vyvráteniu (podpora dvomi doskami proti sebe), a začne sa murovať priečka vo voľnom mieste tak, aby sa každý rad murovacieho materiálu dotiahol až k puzdru. Zároveň sa zamurovávajú aj kotviace plechy. Pri murovaní priečky je potrebné na dosiahnutie výšky puzdra osadiť preklad tak, aby puzdro nebolo zaťažené murivom.

Osadenie puzdra

Puzdro sa podloží do budúcej výšky čistej podlahy. Na leme puzdra je vyrazená značka 1 m od výšky budúcej (dokončenej) podlahy. Po vyvážení pomocou vodováhy a po osadení do hrubého stavebného otvoru sa puzdro zafixuje nízkoexpanznou montážnou penou v správnej polohe. Po zatuhnutí sa pena oreže na úroveň puzdra. Následne sa na dne puzdra vyhnú štyri kotviace pätky a puzdro sa ukotví do podlahy cez pätky pomocou kotviaceho materiálu, prípadne sa zalejú betónom.

Info o materiáli:

  • Stavebné puzdro vhodné tak do sadrokartónovej, ako aj murovanej priečky Norma Standard – vonkajšia hrúbka puzdra 100 mm/75 mm, štandardná výška 197 a 210 cm, atypické rozmery 198 až 270 cm
  • Pohyb dverového krídla umožňuje vnútorná horná pojazdová lišta zo zliatiny hliníka

Čo budete potrebovať?

Stavebné puzdro J.A.P.
Plechová kapsa    1 ks
Nadpražie s koľajnicou    1 ks
Plechová stojina    1 ks
Dištančná vzpera    2 ks
Perlinka    1 ks
Montážny balíček    1 ks
rozperky s ∅ 8 mm (4 ks),
zápustky 40 × 30 mm (4 ks)

Nízkoexpanzná montážna pena

Náradie
vodováha
elektrický skrutkovač
aplikačná pištoľ
dosky
podložky

Pozor!
Povrchová úprava

Najskôr sa vyhotoví podkladová vrstva, pričom sa na zabudované puzdro nanesie spojovací mostík. Pozor, kov je nenasiakavý materiál! Na takto pripravený podklad sa nanesie základná vrstva v podobe jadrovej omietky, a to tak, aby úplne prekryla armovaciu sieť, ktorá je pevnou súčasťou stavebného puzdra. Táto omietka sa môže naniesť vo viacerých vrstvách (podľa možností použitej omietky). Pri zabudovaní puzdra do muriva z tehál je potrebné do poslednej vrstvy jadrovej omietky vložiť armovaciu tkaninu. Ako posledná sa vyhotovuje finálna vrstva.

01 | Kontrola rozmeru a typu
Pred rozbalením puzdra z plastovej fólie a odstránením kartónového obalu je potrebné prekontrolovať, či príslušný rozmer a typ zodpovedajú objednávke.

02 | Kontrola úplnosti dodávky
Po vybalení stavebného puzdra je potrebné prekontrolovať úplnosť dodávky. V balení by sa mali nachádzať plechová kapsa, nadpražie s koľajnicou, plechová stojina, dve dištančné vzpery, perlinka, montážny balíček (4 ks rozperiek s ∅ 8 mm, 4 ks zápustiek 4 × 30 mm).

03 | Zasunutie koľajnice
Do hornej časti plechovej kapsy puzdra sa zasunie koľajnica s nadpražím. Tak bude koľajnica uchytená po celej dĺžke stavebného puzdra.

04 | Dištančné vzpery
Montážne dištančné vzpery sa predpripravia ohnutím pätiek. Dištančné vzpery zabraňujú nežiaducim zmenám šírky priechodového otvoru pred osadením obložkovej zárubne.

05 | Zasunutie bočnej stojiny
Do horného nadpražia puzdra sa zasunie bočná stojina.

06 | Ohnutie jazýčkov stojiny
Následne sa ohnú jazýčky stojiny, čím sa zabezpečia obidva diely.

07 | Zasunutie dištančných vzpier
Pripravené ohnuté priečne dištančné vzpery sa zasunú do predpripravených výlisov medzi plechovou kapsou a stojinou.

08 | Ohnutie kotviacich pätiek
Na spodku puzdra sa ohnú štyri kotviace pätky, ktoré umožnia pripevnenie puzdra na podklad. Stavebné puzdro je takto pripravené na osadenie do stavebného otvoru.

09 | Stavebný otvor
Výška stavebného otvoru sa stanoví na základe definitívnej (dlažba, plávajúca podlaha) úrovne podlahy. Do otvoru sa musí zabudovať preklad, pretože puzdro nie je schopné prenášať zaťaženie priečky.

10 | Vloženie puzdra do otvoru
Zostavené stavebné puzdro sa vloží do pripraveného stavebného otvoru.

11 | Osadenie puzdra
Stavebné puzdro sa musí osadiť do jedného zákrytu so stenou. Pokiaľ má murivo šírku len 10 alebo 13 cm, osádza sa puzdro vždy na stred priečky. Ak je šírka steny 30 a viac centimetrov, možno osadiť puzdro buď na stred muriva, alebo asymetricky, na jeden kraj priečky.

12 | Váhoryska
Puzdro sa do správnej polohy osadí podľa váhorysky, ktorá je vyrazená na leme puzdra vo výške 1 m nad budúcou (dokončenou) podlahou.

13 | Dôsledné vyváženie
Následne je potrebné stavebné puzdro dôsledne vyvážiť v horizontálnom aj vertikálnom smere. Pri nesprávnom vyvážení sa môže samovoľne pohybovať dverné krídlo.

14 | Ukotvenie do podlahy
Po vyvážení pomocou vodováhy sa stavebné puzdro ukotví do podlahy. Na to sú určené štyri kotviace pätky na spodnej strane puzdra. Ak nie je hotová tzv. čistá podlaha, treba stavebné puzdro podmurovať alebo podložiť do výšky budúcej čistej podlahy. Puzdro sa ukotví.

15 | Vyplnenie montážnou penou
Pevne zafixované puzdro sa vyplní nízkoexpanznou montážnou penou, ktorá sa nerozpína, teda nenarúša rovnováhu puzdra ani nedokáže akokoľvek tlakom vyklenúť plechové bočnice puzdra.

16 | Osadené puzdro
Po zatuhnutí nízkoexpanznej montážnej peny sa pena oreže na úroveň puzdra a stena je pripravená na omietanie.

TEXT + FOTO: J.A.P. Slovakia

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre