Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Inovácie plastových okien rozširujú architektonické možnosti

inovacie plastovych okien rozsiruju architektonicke moznosti

Súčasná architektúra a dizajn kladú dôraz na svetlé a otvorené priestory. Viac svetla do budov prinášajú väčšie okná alebo okenné steny na výšku celej miestnosti. Technológia lepeného skla v plastových oknách otvára nové možnosti výroby neštandardných a nadrozmerných okien, prináša do architektúry a dizajnu netradičné príležitosti. Moder­né veľkoformátové plastové okná s lepeným sklom sa zároveň vyznačujú mimoriadnou pevnosťou a funkčnosťou.

Nové možnosti modernej architektúry
V rámci udržateľného rozvoja v stavebníctve napreduje aj technologický pokrok v segmente výroby plastových okien. Jednou z posledných zásadných inovácií je technológia vlepovania skla do rámu. Tento systém znamená zmenu v pohľade na tradičný výrobný postup konštrukcie plastového okna. Hlavný rozdiel je v tom, že lepené sklo na štandardných okenných profiloch zvyšuje spolu s pôsobením izolačného skla stabilitu a pevnosť okenných elementov. Sklo je potom využité aj ako statický prvok, z čoho vyplýva viacero výhod. Jednou z nich je aj možnosť výroby okenných krídiel s väčšími rozmermi, neštandardných a nadrozmerných rámov, ako aj atypických okien. Dizajnéri a architekti tak získavajú väčšiu slobodu a možnosti pri projektovaní bez toho, aby sa narušila stabilita a funkčnosť stavebných prvkov.

Technológia, ktorá zlepšuje vlastnosti okna
Technológia lepeného skla je určená na štandardne používané plastové profily. Lepené sklo sa zároveň takmer nedá rozlíšiť od normálneho skla, keď je lepidlo skryté pod tesnením, ktoré ku sklu prilieha. Medzi ďalšie výhody tohto systému patrí aj zlepše­nie tepelnoizolačných vlastností okna. Vďaka pevnému zlepeniu skla a profilu okenné krídlo nesadá a sklo sa od profilu neodtiahne. Okno tak získava lepšiu stabilitu. V prípade poškodenia alebo prasknutia skla možno lepené sklo vymeniť priamo u užívateľa bez poškodenia okna, a to za veľmi krátky čas.


–>–>
Väčšia stabilita okenných krídel
Technológia lepeného skla dodáva plastovému oknu vyššiu stabilitu a pevnosť okenných elementov. Lepšie vlastnosti plastového okna umožňujú vyrábať okenné krídla s maximálnou plochou skla až 2,7 m2. Pri tejto technológii môže mať plastové okno maximálnu šírku až 1,5 m alebo maximálnu výšku až 2,5 m tak, aby plocha skla bez rámov dosiahla spomínaných maximálne 2,7 m2. Pravdaže, celé okno (krídlo plus rám) môže dosiahnuť aj štandardnú výšku stavebného poschodia 2,6 m. V prípade okien so štandardnými rozmermi (s maximálnou výškou 1 200 mm a šírkou 1 250 mm) v bielej farbe možno vyrábať plastové okenné rámy aj bez použitia oceľovej výstuhy, čo prináša finančné úspory.

Nové možnosti na racionálnu výrobu
Systém vlepovania skla do rámu prináša výraznú ekonomickú úsporu najmä pri automatických linkách výrobcov okien. Svoje miesto si tento systém však našiel aj pri manuálnych aplikáciách pri atypických zákazkách. Vo výrobnom procese plastových okien možno aplikovať túto technológiu ručne, poloautomaticky aj automaticky. V každom prípade zvyšuje efektívnosť výroby a predstavuje ekonomické a jednoduché riešenie.

Automobilový priemysel
Niektorí by mohli spochybňovať výhody vlepovania skla. Táto technológia však nie je úplne nová a skúsenosti s ňou už vyvrátili prípadné obavy. Presvedčivým príkladom je použitie systému vlepovaných skiel v automobilovom priemysle. Nové autá už majú čelné sklá zalepené do karosérie vozidla. Lepený spoj má takú istú životnosť ako samotná okenná konštrukcia, čo je priamo upravené v smernici Európskej únie, ktorá sa vzťahuje na lepené sklenené konštrukcie. Navrhovaná životnosť okennej konštrukcie aj lepeného spoja je minimálne 25 rokov. Lepený spoj musí pri certifikácii prejsť rôznymi záťažovými testami na poveternostné podmienky, UV žiarenie a zároveň spĺňať požadované parametre na elasticitu a tepelnú rozťažnosť.

TEXT: Ondřej Fridrich
FOTO: Inoutic

Ondřej Fridrich je marketingovým manažérom spoločnosti Inoutic, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.