Obnova fasády znečistenej riasami a hubami (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Povrch napadnutý riasami sa najskôr dôkladne očistí tlakovou vodou a nechá sa poriadne vyschnúť.

06 | Základný náter

Valčekom alebo štetcom sa na pripravený podklad nanesie celoplošne bez prerušenia rovnomerná vrstva základného náteru fasádnej farby zriedenej s max. 10 až 15 % vody.

06 | Základný náter
06 | Základný náter | Zdroj: Baumit v spolupráci so STAVMAT STAVEBNINY

07 | Krycí náter

Približne po 12 hod. sa na podklad nanesie podľa potreby jedna alebo dve vrstvy krycieho náteru neriedenej fasádnej farby (resp. riedenej s max. 5 % vody).

07 | Krycí náter
07 | Krycí náter | Zdroj: Baumit v spolupráci so STAVMAT STAVEBNINY

STROJOVÁ APLIKÁCIA

08 | Striekacie zariadenie

Na strojové nanášanie sa použije striekacie zariadenie s technológiou airless (napr. Graco UM II 795 PC). Neriedená fasádna farba sa nanesie rovnomerne bez prerušenia v dvoch vrstvách v jednom pracovnom cykle tzv. krížovým spôsobom, aby sa docielilo rovnomerné prefarbenie povrchu.

08 | Striekacie zariadenie
08 | Striekacie zariadenie | Zdroj: Baumit v spolupráci so STAVMAT STAVEBNINY

09 | Nástrek fasádnej farby

Prvý nástrek sa nanesie napr. vo vodorovnom smere. Potom, bezprostredne po nanesení prvej vrstvy, sa metódou „čerstvé do čerstvého“ nanesie druhý nástrek v opačnom (zvislom) smere.

09 | Nástrek fasádnej farby
09 | Nástrek fasádnej farby | Zdroj: Baumit v spolupráci so STAVMAT STAVEBNINY

10 | Dalšia vrstva farby

V prípade požiadavky na ďalšiu vrstvu nástreku je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami technologickú prestávku min. 6 hod.

10 | Ďalšia vrstva farby
10 | Ďalšia vrstva farby | Zdroj: Baumit v spolupráci so STAVMAT STAVEBNINY
spracované z podkladov firmy Baumit v spolupráci so STAVMAT STAVEBNINY

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 05/2021.