Novinky Cemmac november 2021

Novým finančným riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti CEMMAC sa stal Daniel Prekop, ktorý vo firme doposiaľ zastával pozíciu manažéra ľudských zdrojov. Nahradil Pavla Kohouta, ktorý prijal pracovnú výzvu mimo skupiny ASAMER.

Na post riaditeľa nastupuje v turbulentných časoch rastúcich cien energií, materiálov a ďalších vstupov, ako aj zvýšeného dopytu po cemente a betóne, ktorý súvisí s oživením v stavebnom priemysle. „Obsadiť takýto exponovaný post v neistom období plnom radikálnych zmien by bolo výzvou asi pre každú spoločnosť,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CEMMAC Martin Kebísek.

Martin Kebísek
Daniel Prekop | Zdroj: CEMMAC

Dodáva však, že rozhodovanie v tomto prípade nebolo zložité a firma mohla siahnuť do vlastných radov: „Som rád, že sme vhodného adepta na tento post mali medzi našimi zamestnancami. V aktuálnej situácii potrebujeme, aby sa úlohy súvisiace s finančným manažmentom plnili od prvého dňa a bola zachovaná kontinuita.“ Hoci spoločnosť CEMMAC patrí do rakúskej skupiny ASAMER, obsadzovanie lokálnych ľudí do top pozícii v manažmente je tu dlhoročná tradícia.