Investície na odvrátenie krízy

Aj napriek turbulentným časom a extrémnym rastom vstupov druhá najstaršia cementáreň na Slovensku v Hornom Srní zrealizovala v tomto roku investície zamerané na zníženie emisnej stopy z výroby a dopravy vo výške takmer 1,5 milióna eur. Návrat k ekologicky prijateľnejšej železničnej doprave a zároveň inovácie do nových cementov zmiernia ekologickú záťaž výrobcu a čiastočne aj nárast cien vstupov.

Cementáreň, ktorá stavebné materiály vyrába nepretržite od roku 1885, stála niekoľkokrát pred veľkými výzvami. Najväčšou výzvou súčasnosti mala byť ekologizácia výroby v súlade s európskym programom Fit for 55 (pozn. program ekologizácie priemyslu s cieľom znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 55 %), na ktorú sa fabrika dlhodobo pripravuje.

Lenže prišiel skokový nárast nielen cien emisných kvót, ale v druhej polovici 2021 aj energií. V tesnom závese sa postupne nabaľovali ostatné vstupy: výrobky chemického priemyslu, papiera a výrobky z dreva aj vstupné suroviny, ako vysokopecná troska či sadrovec.

Začiatkom roka čelil cementársky priemysel na Slovensku viacerým anomáliám: napriek poklesu objemu stavebnej produkcie dosiahli štyri slovenské cementárne v minulom roku rekordné čísla výroby. Na hospodárskom výsledku sa však nárast ziskov z dôvodu cien vstupov zrejme neprejaví. Cementári začali sezónu 2022 s rovnako silným nábehom odbytu, s akým sezónu pred vianočnými sviatkami uzatvárali.

Zdanlivo dobre rozbiehajúci sa rok však v plnej miere postihla vojnová kríza na Ukrajine. Suroviny, ktoré boli predtým samozrejmosťou, sa stali nedostatkovými a ich cena rapídne rástla: plyn, uhlie, železná ruda ako základ na výrobu trosky, chemické produkty, drevo a s ním spojený nedostatok papiera pre balený cement.

Napriek nepredvídateľným časom sa CEMMAC rozhodol naplánované investície realizovať, aj keď rozhodovanie, či nepočkať na pokojnejšie časy a držať si objem financií, bolo pre akcionárov namieste.

Vedenie v tom však malo jasno. „Teraz sme v kríze nedostatku surovín, ale práve preto je nutné optimalizovať a byť pripravený na horšie časy. Zavedením železničnej dopravy sme schopní expedovať cement vo väčších objemoch s výrazne nižšou emisnou stopou a optimalizovať nakládku. Zavedením nových produktov sa stávame nezávislejšími od externých zdrojov surovín a zároveň sme schopní udržať akceptovateľnú úroveň emisií,“ hovorí Martin Kebísek, predseda predstavenstva.

Investíciám do výroby ekologickejších cementov predchádzalo dvojročné obdobie výskumu a testovania alternatívnych surovín. Ako najvhodnejší sa nakoniec ukázal domáci vápenec, ktorý zároveň znižuje dopravnú záťaž a vlastnosťami predstihne aj niektoré súčasné typy cementov.

Martin Kebísek, CEO a predseda predstavenstva
Martin Kebísek, CEO a predseda predstavenstva | Zdroj: Cemmac

„Vojnový konflikt a s ním spojený nedostatok základných vstupov má na priemysel taký obrovský vplyv, že si ho väčšina občanov nevie predstaviť. Odstaviť sa od dodávok z krajín na východ od Slovenska je možné, ale bude to viesť k extrémenmu nárastu cien všetkého a od určitej cenovej hranice zákonite k poklesu spotreby.“

Martin Kebísek, CEO a predseda predstavenstva.

Jana Pančíková, riaditeľka pre obchod a komunikáciu
Jana Pančíková, riaditeľka pre obchod a komunikáciu | Zdroj: Cemmac

„Aj keď sa nárast cien cementu zdá vysoký, až v roku 2022 sme sa dostali na cenovú hladinu roku 2008. Nízka maržovosť výrobcov cementu posledné roky brzdila zásadné investície – v súčasnosti sú práve správne orientované investície jedinou cestou, ako vyrábať cement ekologicky aj ekonomicky udržateľne.“

Jana Pančíková, riaditeľka pre obchod a komunikáciu.

Zdroj: PR článok CEMMAC a.s.