Investície na odvrátenie krízy

Aj napriek turbulentným časom a extrémnym rastom vstupov druhá najstaršia cementáreň na Slovensku v Hornom Srní zrealizovala v tomto roku investície zamerané na zníženie emisnej stopy z výroby a dopravy vo výške takmer 1,5 milióna …

Quo vadis cement?

Cement je základný stavebný materiál a zároveň surovina, ktorá ovplyvňuje výrobu ďalších stavebných materiálov – prefabrikátov, stavebných tvárnic, omietok i suchých zmesí. Aj keď cement v tomto roku nepatril k materiálom s najväčšími cenovými turbulenciami na trhu, predsa len sa …

Novinky Cemmac november 2021

Novým finančným riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti CEMMAC sa stal Daniel Prekop, ktorý vo firme doposiaľ zastával pozíciu manažéra ľudských zdrojov. Nahradil Pavla Kohouta, ktorý prijal pracovnú výzvu mimo skupiny ASAMER.
cement eko 1 Small

Aj cement môže znížiť emisnú stopu vašej stavby

Znižovanie vplyvu stavebníctva na životné prostredie už nie je len doménou veľkých developerov. Aj pri výstavbe rodinného domu alebo malých stavebných projektoch sa dnes môžu investori rozhodovať zodpovedne a ekologicky. Stačí napríklad siahnuť po moderných materiáloch, …