ASB Články na tému

CEMMAC

Cementáreň CEMMAC v Hornom Srní oznámila investíciu vo výške 4 mil. € do fotovoltickej elektrárne v areáli podniku. Nielen energetická kríza posledných dvoch rokov, ale hlavne stratégia energetickej stability a ohľad na ekologizáciu výroby boli dôvody, prečo sa CEMMAC intenzívne zaoberal možnosťami alternatívnych obnoviteľných zdrojov získavania elektrickej energie.

Na brehu dunajského kanála vo Viedni na mieste bývalého colného úradu vznikol projekt, ktorý tvorí nový koncept životného priestoru. Nová panoráma Viedne a zároveň jediný projekt na brehu kanála vznikol v úzkej spolupráci s vedením mesta. Stavba, ktorej časť bola odovzdaná do užívania minulú zimu, stojí prevažne na ekologickom kompozitnom cemente s vápencom od firmy CEMMAC z Horného Srnia. Výber cementu s nižšou emisnou stopou bol práve požiadavkou investora na udržateľnosť celkovej stavby.

Výrobca stavebných materiálov CEMMAC sa v súlade s ekologizáciou výroby cementu zameral nielen na technologické inovácie vo výrobnom procese, ale zároveň kontinuálne hľadá možnosti na optimalizáciu produktov. Po rozsiahlej investícii v objeme 4 mil. eur v minulom roku investoval viac ako 1 mil. eur do zmeny produktového portfólia. V tomto roku rozširuje výrobu o 4 nové druhy cementu, ktoré dokážu znížiť emisnú stopu z výroby až o 47 %.

Slovenskí cementári sa začlenili do Európy. Zväz výrobcov cementu sa stal členom Európskej cementárenskej asociácie Cembureau. Sľubuje si od toho najmä koordináciu pri dosahovaní cieľov v oblasti dekarbonizácie cementárenského priemyslu na Slovensku do roku 2050. Podľa predstaviteľov Cembureau je Slovensko príkladom pre európskych cementárov.

Aj napriek turbulentným časom a extrémnym rastom vstupov druhá najstaršia cementáreň na Slovensku v Hornom Srní zrealizovala v tomto roku investície zamerané na zníženie emisnej stopy z výroby a dopravy vo výške takmer 1,5 milióna eur. Návrat k ekologicky prijateľnejšej železničnej doprave a zároveň inovácie do nových cementov zmiernia ekologickú záťaž výrobcu a čiastočne aj nárast cien vstupov.

Cement je základný stavebný materiál a zároveň surovina, ktorá ovplyvňuje výrobu ďalších stavebných materiálov – prefabrikátov, stavebných tvárnic, omietok i suchých zmesí. Aj keď cement v tomto roku nepatril k materiálom s najväčšími cenovými turbulenciami na trhu, predsa len sa neštandardný vývoj premietol aj do tohto segmentu. Na dôvody a predpoklady ďašieho smerovania sme sa opýtali Jany Pančíkovej, obchodnej riaditeľky cementárne CEMMAC.

Novým finančným riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti CEMMAC sa stal Daniel Prekop, ktorý vo firme doposiaľ zastával pozíciu manažéra ľudských zdrojov. Nahradil Pavla Kohouta, ktorý prijal pracovnú výzvu mimo skupiny ASAMER.

Znižovanie vplyvu stavebníctva na životné prostredie už nie je len doménou veľkých developerov. Aj pri výstavbe rodinného domu alebo malých stavebných projektoch sa dnes môžu investori rozhodovať zodpovedne a ekologicky. Stačí napríklad siahnuť po moderných materiáloch, ktoré majú oproti tým tradičným podstatne nižší vplyv na životné prostredie.