image 96913 25 v1

Nová hĺbková penetrácia

Partneri sekcie:

Nová hĺbková penetrácia od spoločnosti Duslo je disperzný roztok akrylového kopolyméru s vysokou koncentráciou účinných látok, vďaka čomu je riediteľná vodou v pomere 1 : 5. Je vhodná na použitie na samonivelačné zmesi, betón, anhydrid, murivo, sadrokartónové a cementovláknité dosky, omietky, stierky a na ďalšie nasiakavé podklady. Môže sa použiť aj na potery s podlahovým vykurovaním.

Ošetrenie podkladu pred maľovaním alebo pred lepením sa môže zdať ako proces navyše, no jeho úloha nie je zanedbateľná. Disperzná penetrácia dokáže eliminovať rozdielne odtiene farby pri maľovaní a zabrániť nežiaducemu praskaniu podkladu zapríčineného jeho rozdielnou nasiakavosťou. Spevňuje nesúdržné podklady, znižuje prašnosť betónových podláh, zlepšuje priľnavosť a dokáže aj ušetriť materiál.
Penetráciu je potrebné voliť tak, aby chemicky zodpovedala povrchovej úprave (napr. pod farby riediteľné vodou patrí penetrácia riediteľná vodou). Penetračný náter sa nanáša rovnomerne, na celú plochu a odporúčaným spôsobom, ale vždy iba také množstvo, aké nasiakne do podkladu. Menej je niekedy viac a pri penetrácii to platí dvojnásobne, preto je potrebné dodržiavať odporúčané riedenie a pracovný postup.

www.duslo.sk