Neviditeľné štrbinové odvodnenie námestí

Odvodnenie námestí, peších zón alebo pochôdznych plôch pri nákupných centrách možno riešiť účelne, ale pritom splniť aj vysoké estetické nároky architektov.

Riešením je inštalácia takmer neviditeľného antikorového štrbinového systému MEA TopSlot TSH so žľabmi z polymerického betónu. Pohľadovo čisté riešenie odvodnenia spevnenej plochy je tvorené úzkou štrbinou na povrchu a potrebná kapacita odvodňovacieho systému je vyriešená podpovrchových žľabom.

Štrbinový systém MEA s lapačom nečistôt zvládne aj vysokej záťaže (až E600), takže pohyb zásobovacích vozidiel nie je žiadnou komplikáciou.

MEA štrbinový žľab v Soběslavi | Zdroj: MEA

Žľab je volený individuálne podľa predpokladaného objemu vody. Na fotografiách je príklad rekonštrukcie námestia v Soběslavi. Bol tu vybraný žľab MEA TL1500, ktorý pojme vodu aj pri prívalových dažďoch z odvodňovanej plochy rekonštruovanej časti námestia.

MEA štrbinový žľab v Soběslavi | Zdroj: MEA

 

Viac o žľabe MEA TopSlot TSH na webe tu https://mea.sk/system-topslot-tsh/kategorie/23.